Nr.An.Nr./An.Cuvinte cheieTaraArticol CodDataCompanie
4302019430/2019dreptul de deducere (refuz)România11 (1)4/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019dreptul de deducere (refuz al ~ din cauza comportamentului pretins inadecvat al furnizorilor persoanei impozabile România25 (1)4/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019Procedură fiscală România299 (1) a) 4/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019operațiuni fictiveRomâniaCPF 278 (1)4/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019frauda fiscală (suspiciune de ~)RomâniaCPF 464/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019Practică națională care condiționează exercitarea dreptul de deducere de deținerea altor documente justificative decât factura fiscală RomâniaCPF 494/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019dreptul la apărare (respectarea ~) RomâniaCPF 64/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019Act administrativ fiscal fără a oferi contribuabilului vizat acces la informațiile și la documentele care stau la baza actului menționat RomâniaCPF 94/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019fraudă (operaƫiune fictivă)România4/6/2020SC C.F. SRL
4302019430/2019Disimularea de către vânzător a activității proprii România4/6/2020SC C.F. SRL
4242019424/2019activitate economică (avocat)România16/7/2020Cabinet de avocat UR
4242019424/2019codul de procedură civilăRomânia16/7/2020Cabinet de avocat UR
4242019424/2019Hotărâre judecătorească definitivă România16/7/2020Cabinet de avocat UR
4242019424/2019principiul autorității de lucru judecatRomânia16/7/2020Cabinet de avocat UR
4242019424/2019profesie liberală (avocat)România16/7/2020Cabinet de avocat UR
4242019424/2019radierea din registrul persoanelor impozabile în scopuri de TVARomânia16/7/2020Cabinet de avocat UR
3742019374/2019Bunuri de capital utilizate atât pentru operațiuni taxabile, cât și pentru operațiuni scutiteGermania297 (4) a)9/7/2020HF
3742019374/2019încetarea activității care dă dreptul de deducere Germania304 (1) a)9/7/2020HF
3742019374/2019activitate (cafenea care functionează într-un centru pentru îngrijirea persoanelor în vârstă)Germania9/7/2020HF
3742019374/2019dreptul de deducere (Încetarea activității care dă ~)Germania9/7/2020HF
1462019146/2019faliment (persoană impozabilă care nu și‑a declarat creanța în procedura de faliment inițiată împotriva debitorului)Slovenia287 b)11/6/2020SCT d.d., în faliment
1462019146/2019Persoană impozabilă care nu și‑a declarat creanța în procedura de faliment inițiată împotriva debitorului Slovenia287 c)11/6/2020SCT d.d., în faliment
1462019146/2019Principiul neutralității fiscaleSlovenia287 d)11/6/2020SCT d.d., în faliment
1462019146/2019ajustarea bazei de impozitareSlovenia11/6/2020SCT d.d., în faliment
1462019146/2019principiul proporționalitățiiSlovenia11/6/2020SCT d.d., în faliment
94201994/2019Detașare de personal de către o societate‑mamă la filiala saItalia269 (4)11/3/2020San Domenico Vetraria SpA
94201994/2019filialăItalia11/3/2020San Domenico Vetraria SpA
94201994/2019raport juridic de natură contractuală Italia11/3/2020San Domenico Vetraria SpA
94201994/2019societate‑mamăItalia11/3/2020San Domenico Vetraria SpA
48201948/2019prestări de servicii (prestații de îngrijiri medicale în exercitarea profesiunilor medicale și paramedicale)Germania292 (1) c)5/3/2020X‑GmbH
48201948/2019consultații medicale prin telefon Germania5/3/2020X‑GmbH
48201948/2019scutiri (prestații de îngrijiri medicale în exercitarea profesiunilor medicale și paramedicale)Germania5/3/2020X‑GmbH
47201947/2019activitatea de învăţământul şcolar sau universitar (lecţii de surfing și navigare)Germania292 (1) f)7/10/2019Ha
47201947/2019scutiri (operaţiuni de interes general)Germania292 (1) h)7/10/2019Ha
43201943/2019Despăgubire plătită în caz de nerespectare de către clienți a perioadei minime de contractare Portugalia286 (4) b)11/6/2020Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA
43201943/2019rezilierea anticipată a contractuluiPortugalia11/6/2020Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA
43201943/2019Servicii de telecomunicațiiPortugalia11/6/2020Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA
43201943/2019servicii publice de comunicații electronice Portugalia11/6/2020Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA
19201919/2019Asistență reciprocă în materia recuperării creanțelor Belgia11/6/2020Pantochim SA, în lichidare
19201919/2019Compensare legală între creanța menționată și o datorie fiscală a statului membru solicitatBelgia11/6/2020Pantochim SA, în lichidare
19201919/2019Creanță fiscală a statului membru solicitant recuperată de statul membru solicitat Belgia11/6/2020Pantochim SA, în lichidare
19201919/2019Directiva 2008/55/CE Belgia11/6/2020Pantochim SA, în lichidare
19201919/2019Directiva 76/308/CEE Belgia11/6/2020Pantochim SA, în lichidare
10201910/2019cerere inadmisibilă (Romania)România3025/6/2019Wilo Salmson France SAS
10201910/2019Directiva 9/2008România5/6/2019Wilo Salmson France SAS
10201910/2019nerezidenţiRomânia5/6/2019Wilo Salmson France SAS
10201910/2019Regulamentul de procedură al Curții (art. 53(2) si art. 94)România5/6/2019Wilo Salmson France SAS
920199/2019Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (art. 50)România8/5/2019Mitliv Exim SRL
920199/2019cerere inadmisibilă (Romania)România8/5/2019Mitliv Exim SRL
920199/2019evaziune fiscală în formă continuată România8/5/2019Mitliv Exim SRL
920199/2019Regulamentul de procedură al Curții (art. 53(2))România8/5/2019Mitliv Exim SRL
8352018835/2018Neutralitate fiscalăRomânia3302/7/2020SC Terracult SRL
8352018835/2018Principiul efectivitățiiRomânia3312/7/2020SC Terracult SRL
8352018835/2018Corectarea facturilor România2/7/2020SC Terracult SRL
8352018835/2018factură (TVA facturată și plătită fără a fi datorată)România2/7/2020SC Terracult SRL
8352018835/2018inspecție fiscală (operațiuni aferente unei perioade fiscale care a făcut deja obiectul unei ~ încheiate)România2/7/2020SC Terracult SRL
8352018835/2018principiul proporționalitățiiRomânia2/7/2020SC Terracult SRL
8352018835/2018taxare inversă România2/7/2020SC Terracult SRL
7162018716/2018Regim special de scutire pentru întreprinderi miciRomânia292 (2) e)9/7/2020CT
7162018716/2018cifra de afaceri anuală România310 (1)9/7/2020CT
7162018716/2018operațiune imobiliară accesorieRomânia310 (2)9/7/2020CT
7162018716/2018Închiriere (bun imobil de către o persoană fizică ce exercită mai multe profesii liberale)România9/7/2020CT
7162018716/2018profesie liberală (expert contabil)România9/7/2020CT
7152018715/2018cota redusă (în cazul închirierii de locuri de acostare pentru ambarcațiuni într‑un port de agrement)Germania292 (2) e) pct. 119/12/2019Segler‑Vereinigung Cuxhaven eV
7152018715/2018Principiul neutralității fiscaleGermania292 (2) e) pct. 219/12/2019Segler‑Vereinigung Cuxhaven eV
7072018707/2018agro (achiziționarea de terenuri agricole)România271 (2)19/12/2019Amărăști Land Investment SRL
7072018707/2018codul civilRomânia297 (4) a)19/12/2019Amărăști Land Investment SRL
7072018707/2018cartea funciară România19/12/2019Amărăști Land Investment SRL
6842018684/2018Rabaturi acordate pentru livrări intracomunitare și interne de bunuriRomânia287 c)28/5/2020World Comm Trading Gfz SRL
6842018684/2018principiul neutralității fiscale România304 (1) a)28/5/2020World Comm Trading Gfz SRL
6842018684/2018ajustarea bazei de impozitareRomânia28/5/2020World Comm Trading Gfz SRL
6842018684/2018Ajustarea deducerii inițiale a taxei România28/5/2020World Comm Trading Gfz SRL
6842018684/2018taxare inversăRomânia28/5/2020World Comm Trading Gfz SRL
6612018661/2018pro-rata definitivăPortugalia30030/4/2020CTT – Correios de Portugal
6612018661/2018persoană impozabilă mixtăPortugalia292 (1) p)30/4/2020CTT – Correios de Portugal
6612018661/2018Ajustarea deducerii inițiale a taxei (modificarea factorilor utilizați la stabilirea sumei de dedus)Portugalia30/4/2020CTT – Correios de Portugal
6612018661/2018Principiul efectivitățiiPortugalia30/4/2020CTT – Correios de Portugal
6612018661/2018Principiul neutralității fiscalePortugalia30/4/2020CTT – Correios de Portugal
6612018661/2018principiul proporționalitățiiPortugalia30/4/2020CTT – Correios de Portugal
6612018661/2018Principiul securității juridicePortugalia30/4/2020CTT – Correios de Portugal
6612018661/2018Termen de decăderePortugalia30/4/2020CTT – Correios de Portugal
6532018653/2018principiul proporționalitățiiPolonia294 (1) a)17/10/2019Unitel sp. z o.o.
6532018653/2018Scutiri (export)Polonia297 (4) a)17/10/2019Unitel sp. z o.o.
6532018653/2018dreptul de deducere (refuz)Polonia17/10/2019Unitel sp. z o.o.
6532018653/2018fraudă (operaƫiune fictivă)Polonia17/10/2019Unitel sp. z o.o.
6532018653/2018frauda TVAPolonia17/10/2019Unitel sp. z o.o.
6532018653/2018operațiuni fictivePolonia17/10/2019Unitel sp. z o.o.
6532018653/2018Principiul neutralității fiscalePolonia17/10/2019Unitel sp. z o.o.
6532018653/2018Sarcina probei Polonia17/10/2019Unitel sp. z o.o.
6532018653/2018știa sau ar fi trebuit să știe Polonia17/10/2019Unitel sp. z o.o.
5742018574/2018baza de impozitareGermania286 (1)9/10/2019C‑eG 
5742018574/2018producători agricoli care au constituit un fond operațional Germania9/10/2019C‑eG 
5742018574/2018Subvenție direct legată de preț Germania9/10/2019C‑eG 
5732018573/2018baza de impozitareGermania286 (1)9/10/2019C GmbH & Co. KG 
5732018573/2018producători agricoli care au constituit un fond operațional Germania286 (1)9/10/2019C GmbH & Co. KG 
5732018573/2018Subvenție direct legată de preț Germania286 (1)9/10/2019C GmbH & Co. KG 
5472018547/2018sediu fix (notiune)Polonia266 (2)7/5/2020Dong Yang Electronics sp. z o.o.
5472018547/2018locul prestării serviciilor (sediu fix)Polonia278 (2)7/5/2020Dong Yang Electronics sp. z o.o.
5472018547/2018Filială a unei societăți dintr‑un stat terț localizată într‑un stat membruPolonia7/5/2020Dong Yang Electronics sp. z o.o.
4912018491/2018factura (eroare referitoare la identificarea produselor care fac obiectul tranzacțiilor)Polonia319 (20) f)13/12/2018Mennica Wrocławska sp. Z o
4912018491/2018dreptul de deducere (refuz)Polonia13/12/2018Mennica Wrocławska sp. Z o
4912018491/2018factura (descriere neautentică privind facturile)Polonia13/12/2018Mennica Wrocławska sp. Z o
4462018446/2018excedent de taxăCehia30314/5/2020AGROBET CZ s. r. o.
4462018446/2018frauda TVACehia14/5/2020AGROBET CZ s. r. o.
4462018446/2018rambursareCehia14/5/2020AGROBET CZ s. r. o.
4202018420/2018activitate economică (caracterul „economic” al ~)Olanda26913/6/2019IO
4202018420/2018fundațieOlanda269 (2)13/6/2019IO
4202018420/2018membru al consiliului de supraveghere al unei fundațiiOlanda269 (3)13/6/2019IO
4202018420/2018tratamentul fiscal al vânzărilor de terenuri afectate patrimoniului privatOlanda269 (4)13/6/2019IO
4202018420/2018activitate economică (acţionează de o manieră independentă)Olanda13/6/2019IO
4202018420/2018Activitate economică (desfășurată «în mod independent»)Olanda13/6/2019IO
4202018420/2018angajator‑angajat (relația ~)Olanda13/6/2019IO
4202018420/2018persoană impozabilă Olanda13/6/2019IO
4012018401/2018Directiva 2008/118/CE Cehia270 (1)23/4/2020Herst s.r.o.
4012018401/2018achiziție intracomunitară de bunuriCehia273 (1)23/4/2020Herst s.r.o.
4012018401/2018achiziție intracomunitară de bunuriCehia23/4/2020Herst s.r.o.
4012018401/2018Livrări succesive de bunuri cu un transport intracomunitar unic Cehia23/4/2020Herst s.r.o.
4012018401/2018Transport (atribuirea ~ului)Cehia23/4/2020Herst s.r.o.
4012018401/2018Transport în regim suspensiv de accize Cehia23/4/2020Herst s.r.o.
4002018400/2018scutiri (grup independent de persoane )Belgia292 (1) q)20/11/2019Infohos
4002018400/2018grup independent de persoaneBelgia20/11/2019Infohos
4002018400/2018persoană impozabilă mixtăBelgia20/11/2019Infohos
3882018388/2018Regim special de scutire pentru întreprinderi miciGermania31029/7/2019B
3882018388/2018Regimul special pentru comercianți persoane impozabileGermania31229/7/2019B
3882018388/2018auto second-handGermania29/7/2019B
3882018388/2018cifra de afaceri anuală Germania29/7/2019B
3882018388/2018Comerciant persoană impozabilă care intră sub incidența regimului marjei Germania29/7/2019B
3882018388/2018Regimul marjei profitului Germania29/7/2019B
3292018329/2018operațiuni fictiveLetonia297 (4) a)3/10/2019Valsts ieņēmumu dienests
3292018329/2018frauda TVALetonia299 (1) a) 3/10/2019Valsts ieņēmumu dienests
3292018329/2018buna credințăLetonia3/10/2019Valsts ieņēmumu dienests
3292018329/2018diligență (nivelul de ~)Letonia3/10/2019Valsts ieņēmumu dienests
3292018329/2018dreptul de deducereLetonia3/10/2019Valsts ieņēmumu dienests
3292018329/2018Regulamentului (CE) nr. 178/2002Letonia3/10/2019Valsts ieņēmumu dienests
3292018329/2018știa sau ar fi trebuit să știe Letonia3/10/2019Valsts ieņēmumu dienests
3292018329/2018trasabilitate (Obligațiile de ~ a alimentelor și de identificare a furnizorului)Letonia3/10/2019Valsts ieņēmumu dienests
3162018316/2018Cheltuieli de administrare a unui fond de dotare care realizează investiții în scopul acoperirii costurilor ansamblului operațiunilor efectuate în aval de persoana impozabilă U.K.297 (4) a)3/7/2020University of Cambridge
3162018316/2018cheltuieli generaleU.K.3/7/2020University of Cambridge
3162018316/2018dreptul de deducereU.K.3/7/2020University of Cambridge
2912018291/2018Scutiri legate de transportul internațional România294 (1) h)20/6/2019Grup Servicii Petroliere SA
2912018291/2018Livrare de platforme de foraj marin autoridicătoare România20/6/2019Grup Servicii Petroliere SA
2912018291/2018Noțiunea de «nave utilizate pentru navigația în largul mării» România20/6/2019Grup Servicii Petroliere SA
2782018278/2018Leasing și închiriere de bunuri imobile Portugalia292 (2) e)28/2/2019Manuel Jorge Sequeira Mesquita
2782018278/2018Contract de cesiune a dreptul de exploatare agricolă a unor terenuri plantate cu viță de viePortugalia28/2/2019Manuel Jorge Sequeira Mesquita
2782018278/2018scutiri (arendarea)Portugalia28/2/2019Manuel Jorge Sequeira Mesquita
2762018276/2018Cooperare între statele membre (schimb de informații)Ungaria275 (1) a)18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018Regulamentul (UE) nr. 904/2010 Ungaria275 (1) a)18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018vânzare la distanţă (site internet)Ungaria275 (2)18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018vânzarea de produse prin intermediul site‑ului internet al unei societăți unor clienți cu reședința în alt SMUngaria275 (2)18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018Regulamentul (UE) nr. 904/2010Ungaria294 (1) a)18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018în contul sau în numele furnizorului (bunuri transportate)UngariaCPF XYZ18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018abuz de dreptUngaria18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018internet (vânzare la distanţă)Ungaria18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018locul livrării bunurilorUngaria18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2762018276/2018vânzări la distanţăUngaria18/6/2020KrakVet Marek Batko sp.k.
2752018275/2018regim vamal (export)Cehia294 (1) a)28/3/2019Milan Vinš
2752018275/2018scutiri (export)Cehia28/3/2019Milan Vinš
2732018273/2018avantaj fiscal Letonia10/7/2019SIA „Kuršu zeme”
2732018273/2018dreptul de deducere (refuz al ~)Letonia10/7/2019SIA „Kuršu zeme”
2732018273/2018operațiuni fictiveLetonia10/7/2019SIA „Kuršu zeme”
2732018273/2018operațiuni succesive (lanț de livrări de bunuri)Letonia10/7/2019SIA „Kuršu zeme”
2732018273/2018practică abuzivă ( diferită de frauda în materie de TVA)Letonia10/7/2019SIA „Kuršu zeme”
2732018273/2018Tranzacţii artificialeLetonia10/7/2019SIA „Kuršu zeme”
2652018265/2018Persoană fizică (vânzarea unei case de locuit + teren)Lituania3102/5/2019Akvilė Jarmuškienė
2652018265/2018activitate economicăLituania269 (3)2/5/2019Akvilė Jarmuškienė
2652018265/2018Regim special de scutire pentru întreprinderi miciLituania297 (4) a)2/5/2019Akvilė Jarmuškienė
2422018242/2018baza de impozitare (ajustarea ~)Bulgaria287 (a)3/7/2019„UniCredit Leasing” EAD
2422018242/2018leasing financiar (reziliat)Bulgaria287 (b)3/7/2019„UniCredit Leasing” EAD
2422018242/2018ajustarea bazei de impozitare (anularea contractului)Bulgaria3/7/2019„UniCredit Leasing” EAD
2422018242/2018Principiul neutralității fiscale Bulgaria3/7/2019„UniCredit Leasing” EAD
2352018235/2018Scutiri (acordare și negociere de credite)Polonia292 (2) a)15/5/2019Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH
2352018235/2018Carduri de carburantPolonia15/5/2019Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH
2352018235/2018Directiva 9/2008Polonia15/5/2019Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH
2252018225/2018Prestări de servicii (de cazare și de restaurație) Polonia297 (4) a)2/5/2019Grupa Lotos S.A.
2252018225/2018dreptul de deducere (excludere)Polonia2/5/2019Grupa Lotos S.A.
2242018224/2018Faptul generator (Lucrări de construcții-montaj)Polonia281 (7)2/5/2019Budimex S.A.
2242018224/2018prestări de servicii (Lucrări de construcții-montaj)Polonia282 (1) 2/5/2019Budimex S.A.
2242018224/2018exigibilitatea taxeiPolonia282 (2) a) 2/5/2019Budimex S.A.
2142018214/208executare silităPolonia10/4/2019H. W.
2142018214/208executor judecătoresc Polonia10/4/2019H. W.
2142018214/208executor judecătoresc Polonia10/4/2019H. W.
2142018214/208principiul neutralității fiscale Polonia10/4/2019H. W.
2142018214/208principiul proporționalitățiiPolonia10/4/2019H. W.
2112018211/2018scutiri (spitalizare și ȋngrijiri medicale)Portugalia292 (1) a)5/3/2020Idealmed III 
2112018211/2018principiul încrederii legitimePortugalia5/3/2020Idealmed III 
2112018211/2018principiul securității juridicePortugalia5/3/2020Idealmed III 
2012018201/2018leasingBelgia30527/3/2019Mydibel SA
2012018201/2018lease-back (preluare de leasing)Belgia305 (1) a)27/3/2019Mydibel SA
2012018201/2018Bunuri de capital (imobiliar) - definitieBelgia305 (4) a) pct. 327/3/2019Mydibel SA
2012018201/2018principiul neutralității fiscale Belgia305 (4) b)27/3/2019Mydibel SA
2012018201/2018Ajustarea deducerii inițiale a taxei Belgia27/3/2019Mydibel SA
2012018201/2018leasing imobiliar Belgia27/3/2019Mydibel SA
2012018201/2018operaţiune unicăBelgia27/3/2019Mydibel SA
2012018201/2018principiul egalității de tratamentBelgia27/3/2019Mydibel SA
1892018189/2018dreptul de deducere a TVAUngaria297 (1)16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1892018189/2018Fraudă Ungaria297 (4) a)16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1892018189/2018Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (art. 47)Ungaria16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1892018189/2018Control jurisdicțional efectiv Ungaria16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1892018189/2018Principiul contradictorialității Ungaria16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1892018189/2018principiul egalității armelorUngaria16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1892018189/2018principiul respectării dreptului la apărare (întinderea accesului persoanei impozabile la dosar în lumina principiului respectării dreptul la apărare)Ungaria16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1892018189/2018probe (administrarea ~lor)Ungaria16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1892018189/2018știa sau ar fi trebuit să știeUngaria16/10/2019Glencore Agriculture Hungary Kft.
1852018185/2018aur (obiecte cu un conținut ridicat de aur sau de alte metale prețioase)Spania12/6/2019Oro Efectivo SL
1852018185/2018impozit indirect (perceput simultan cu aplicarea TVA)Spania12/6/2019Oro Efectivo SL
1452018145/2018cota redusă (obiecte de artă)Franta5/9/2019Regards Photographiques SARL
1452018145/2018Obiecte de artăFranta5/9/2019Regards Photographiques SARL
1332018133/2018Cerere de informații suplimentare formulată de statul membru de rambursare Franta3022/5/2019Sea Chefs Cruise Services GmbH
1332018133/2018Directiva 9/2008Franta2/5/2019Sea Chefs Cruise Services GmbH
1332018133/2018rambursareFranta2/5/2019Sea Chefs Cruise Services GmbH
1332018133/2018termen de decădere Franta2/5/2019Sea Chefs Cruise Services GmbH
1332018133/2018Franta2/5/2019Sea Chefs Cruise Services GmbH
1272018127/2018baza de impozitare (reducerea ~~)Ungaria287 (b)8/5/2019A‑PACK CZ s. r. o.
1272018127/2018insolvența (debitorul a încetat să fie persoană impozabilă)Ungaria8/5/2019A‑PACK CZ s. r. o.
1272018127/2018Neplata totală sau parțială de către debitor a sumei datorate Ungaria8/5/2019A‑PACK CZ s. r. o.
1262018126/2018rambursareUngaria30323/4/2020Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. 
1262018126/2018dobânzi de întârziere (datorate pentru nerambursarea TVA la termen)Ungaria23/4/2020Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. 
1262018126/2018dreptul de deducere a taxei achitate în amonte Ungaria23/4/2020Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. 
1262018126/2018Rambursare tardivă a TVAUngaria23/4/2020Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. 
75201875/2018Impozit progresiv Ungaria3/3/2020Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
75201875/2018impozitul specialUngaria3/3/2020Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
75201875/2018prestări de servicii (telecomunicații) Ungaria3/3/2020Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
71201871/2018scutiri (teren construibil)Danemarca2694/9/2019KPC Herning
71201871/2018Aprecierea realității economice și comercialeDanemarca292 (2) f)4/9/2019KPC Herning
71201871/2018Livrare a unui teren construibilDanemarca4/9/2019KPC Herning
71201871/2018prestări de servicii (calificarea vânzării unui teren împreună cu clădirea existentă, a cărei demolare parțială sau totală este avută în vedere)Danemarca4/9/2019KPC Herning
71201871/2018prestație unicăDanemarca4/9/2019KPC Herning
71201871/2018scutiri (construcție)Danemarca4/9/2019KPC Herning
51201851/2018dreptul de suitaAustria271 (3) c)19/12/2018Comisia Europeana
51201851/2018dreptul de autorAustria19/12/2018Comisia Europeana
51201851/2018infringementAustria19/12/2018Comisia Europeana
42201842/2018prestări de servicii (exploatarea unui bancomat)Germania292 (2) a) pct. 33/10/2019Cardpoint GmbH
42201842/2018prestări de servicii (operațiuni privind plățile)Germania3/10/2019Cardpoint GmbH
42201842/2018scutiri (servicii furnizate de o societate unei bănci, referitoare la exploatarea unor bancomate)Germania3/10/2019Cardpoint GmbH
26201826/2018importGermania27410/7/2019Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
26201826/2018locul importului de bunuriGermania27710/7/2019Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
26201826/2018faptul generator pentru importul de bunuriGermania28510/7/2019Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
26201826/2018regim de tranzit comunitar extern Germania10/7/2019Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
17201817/2018livrare asimilată (transferul tuturor activelor )România280 (7)19/12/2018Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA
17201817/2018operaţiune unică complexăRomânia292 (2) e)19/12/2018Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA
17201817/2018scutiri (închirierea de bunuri)România305 (1)19/12/2018Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA
17201817/2018evaziune fiscalăRomânia305 (4)19/12/2018Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA
13201813/2018rambursareUngaria30323/4/2020Sole‑Mizo Zrt. 
13201813/2018dobânzi de întârziere (datorate pentru nerambursarea TVA la termen)Ungaria23/4/2020Sole‑Mizo Zrt. 
13201813/2018dreptul de deducere a taxei achitate în amonte Ungaria23/4/2020Sole‑Mizo Zrt. 
13201813/2018Rambursare tardivă a TVAUngaria23/4/2020Sole‑Mizo Zrt. 
520185/2018prestări de servicii (servicii postale)Germania291 (1) p)16/10/2019Jochen Eisenbeis
520185/2018scutiri (servicii postale - notificare formală de acte emise de instanțe sau de autorități administrative)Germania16/10/2019Jochen Eisenbeis
420184/2018prestări de servicii (servicii postale)Germania291 (1) p)16/10/2019Michael Winterhoff
420184/2018scutiri (servicii postale)Germania16/10/2019Michael Winterhoff
7122017712/2017operațiuni fictive (vânzare fictivă de energie electrică)Italia297 (4) a)8/5/2019EN.SA. Srl
7122017712/2017amendă egală cu valoarea TVA dedusă în mod nelegalItalia8/5/2019EN.SA. Srl
7122017712/2017deductibilitatea TVA Italia8/5/2019EN.SA. Srl
7122017712/2017nedeductibilitatea TVA aferenta operațiunilor fictive Italia8/5/2019EN.SA. Srl
7122017712/2017operațiuni fictive (ce nu au cauzat pierderi de venituri fiscale)Italia8/5/2019EN.SA. Srl
7122017712/2017operațiuni fictive (circulare)Italia8/5/2019EN.SA. Srl
7002017700/2017Scutiri (Spitalizare și îngrijire medicală)Germania292 (1) a)18/9/2019Wolf‑Henning Peters
7002017700/2017Scutiri – (Prestarea de îngrijiri medicale în exercitarea profesiunilor medicale și paramedicale)Germania292 (1) c)18/9/2019Wolf‑Henning Peters
7002017700/2017Obligația emitentului unei facturi de a achita TVA care figurează pe aceasta Germania18/9/2019Wolf‑Henning Peters
7002017700/2017prestări de servicii (îngrijiri medicale în exercitarea profesiunilor medicale și paramedicale)Germania18/9/2019Wolf‑Henning Peters
7002017700/2017prestări de servicii (Spitalizare și îngrijire medicală)Germania18/9/2019Wolf‑Henning Peters
6922017692/2017Operațiuni privind creanțele, exceptând recuperarea creanțelor Portugalia271 (3) b)17/10/2019Paulo Nascimento Consulting 
6922017692/2017Scutiri (acordarea și negocierea de credite)Portugalia292 (2) a) pct. 117/10/2019Paulo Nascimento Consulting 
6922017692/2017Operațiuni referitoare la acordarea și negocierea de credite și la gestionarea creditelor Portugalia292 (2) a) pct. 317/10/2019Paulo Nascimento Consulting 
6922017692/2017executare silităPortugalia17/10/2019Paulo Nascimento Consulting 
6912017691/2017Taxare inversă Ungaria33011/4/2019PORR Építési Kft.
6912017691/2017factura (TVA înscrisă eronat pe ~)Ungaria331 (2) g)11/4/2019PORR Építési Kft.
6912017691/2017dreptul de deducere a TVA achitate în amonte Ungaria11/4/2019PORR Építési Kft.
6912017691/2017factura (corectarea facturilor)Ungaria11/4/2019PORR Építési Kft.
6912017691/2017taxa facturată fără a fi datoratăUngaria11/4/2019PORR Építési Kft.
6722017672/2017ajustarea bazei de impozitare (în caz de neplată)Portugalia6/12/2018Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA
6722017672/2017insolvabil (beneficiar ~ care nu achita facturile)Portugalia6/12/2018Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA
5682017568/2017servicii furnizate pe cale electronicăOlanda266 (1) pct. 288/5/2019L. W. Geelen
5682017568/2017Activitate de divertisment (video chat)Olanda278 (5) f)8/5/2019L. W. Geelen
5682017568/2017Locul în care serviciile se desfăşoară efectivOlanda278 (5) h)8/5/2019L. W. Geelen
5682017568/2017activitate (sesiuni interactive cu caracter erotic filmate și difuzate în direct prin internet)Olanda8/5/2019L. W. Geelen
5662017566/2017Bunuri și servicii achiziționate în scopul realizării de operațiuni supuse TVA și a unor operațiuni care nu sunt supuse TVAPolonia3008/5/2019Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
5662017566/2017pro-rataPolonia269 (6)8/5/2019Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
5662017566/2017principiul neutralității fiscale Polonia297 (4) a)8/5/2019Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
5662017566/2017dreptul de deducere (Fundamentele juridice ale ~)Polonia8/5/2019Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
5662017566/2017instituţie publicăPolonia8/5/2019Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
5662017566/2017Practică naţională contrară dreptul UniuniiPolonia8/5/2019Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
5622017562/2017factura (corectarea facturilor eronate, in perioada de prescripţie)Spania33014/2/2019Nestrade SA
5622017562/2017directiva 13Spania302 (1) b)14/2/2019Nestrade SA
5622017562/2017cerere de rambursare a excedentelor de TVA (termen de decădere)Spania14/2/2019Nestrade SA
5622017562/2017prescripţie ( termen de ~)Spania14/2/2019Nestrade SA
5622017562/2017Principiul echivalențeiSpania14/2/2019Nestrade SA
5622017562/2017Principiul efectivitățiiSpania14/2/2019Nestrade SA
5522017552/2017Caracter principal sau accesoriu al unei prestații Germania29119/12/2018Alpenchalets Resorts GmbH
5522017552/2017regim special (agenție de turism)Germania31119/12/2018Alpenchalets Resorts GmbH
5522017552/2017Cota redusa Germania19/12/2018Alpenchalets Resorts GmbH
5522017552/2017Prestări de servicii (punere la dispoziție a unei reședințe de vacanță)Germania19/12/2018Alpenchalets Resorts GmbH
5522017552/2017regimul marjei profituluiGermania19/12/2018Alpenchalets Resorts GmbH
5522017552/2017serviciu unic Germania19/12/2018Alpenchalets Resorts GmbH
5482017548/2017decontări sau plăți succesiveGermania281 (1)29/11/2018Baumgarten sports & more GmbH
5482017548/2017exigibilitateGermania281 (7)29/11/2018Baumgarten sports & more GmbH
5482017548/2017agenție de plasare jucători de fotbal profesionist Germania29/11/2018Baumgarten sports & more GmbH
5482017548/2017Faptul generator Germania29/11/2018Baumgarten sports & more GmbH
5312017531/2017scutiri de TVA la importAustria293 (1) m)14/2/2019Vetsch Int. Transporte GmbH
5312017531/2017Fraudă fiscalăAustria14/2/2019Vetsch Int. Transporte GmbH
5312017531/2017Import urmat de un transfer intracomunitarAustria14/2/2019Vetsch Int. Transporte GmbH
5312017531/2017Livrare intracomunitară subsecventăAustria14/2/2019Vetsch Int. Transporte GmbH
5312017531/2017scutiri (refuz)Austria14/2/2019Vetsch Int. Transporte GmbH
5312017531/2017știa sau ar fi trebuit să știeAustria14/2/2019Vetsch Int. Transporte GmbH
5282017528/2017regimul vamal 42Slovenia293 (1) m)25/10/2018Milan Božičevič Ježovnik
5282017528/2017scutiri (import urmat de o livrare intracomunitară)Slovenia294 (2) a) 25/10/2018Milan Božičevič Ježovnik
5282017528/2017buna credințăSlovenia25/10/2018Milan Božičevič Ježovnik
5282017528/2017diligență (obligația de ~ a persoanei impozabile importatoare și furnizoare)Slovenia25/10/2018Milan Božičevič Ježovnik
5282017528/2017ex-works (livrare ~)Slovenia25/10/2018Milan Božičevič Ježovnik
5282017528/2017fraudă fiscală (comert cu legume fructe-comercianti români)Slovenia25/10/2018Milan Božičevič Ježovnik
5282017528/2017Import urmat de o livrare intracomunitară Slovenia25/10/2018Milan Božičevič Ježovnik
5282017528/2017știa sau ar fi trebuit să știe Slovenia25/10/2018Milan Božičevič Ježovnik
5022017502/2017cesiune de acțiuni ale unei subfiliale (preconizată, dar nerealizată)danemarca8/11/2018C&D Foods Acquisition ApS
5022017502/2017filială (prelungirea directă, permanentă și necesară a activității taxabile a societatii-mamă)danemarca8/11/2018C&D Foods Acquisition ApS
4952017495/2017scutiri (export)România294 (1) c)8/11/2018Cartrans Spedition SRL
4952017495/2017Carnet TIRRomânia8/11/2018Cartrans Spedition SRL
4952017495/2017Declarație vamală de export (lipsa ~)România8/11/2018Cartrans Spedition SRL
4952017495/2017Operațiuni de transport rutier legate direct de exportul de bunuri România8/11/2018Cartrans Spedition SRL
4752017475/2017Caracteristicile esențiale ale TVA Estonia7/8/2018Viking Motors AS
4752017475/2017Taxă locală pe vânzări Estonia7/8/2018Viking Motors AS
4752017475/2017taxă pe cifra de afaceriEstonia7/8/2018Viking Motors AS
4602017460/2017dreptul de deducere (condiții de fond ale ~)Franta27/7/2018Valériane SNC 
4602017460/2017ştia sau ar fi trebui sa stieFranta27/7/2018Valériane SNC 
4592017459/2017dreptul de deducere (condiții de fond ale ~)Franta27/7/2018SGI
4492017449/2017Scutiri (Învățământ școlar sau universitar)Germania292 (1) f)14/3/2019A & G Fahrschul Akademie GmbH
4492017449/2017activitate (Cursuri de conducere auto asigurate de o școală de conducători auto)Germania292 (1) h)14/3/2019A & G Fahrschul Akademie GmbH
4222017422/2017regim special (agenție de turism)Polonia31219-de-2018Skarpa Travel sp. z o.o.
4222017422/2017Costul efectiv suportat de agenția de turismPolonia19-de-2018Skarpa Travel sp. z o.o.
4222017422/2017regim special (agenție de turism / calcul)Polonia19-de-2018Skarpa Travel sp. z o.o.
4212017421/2017cesiunea de bunuri imobiliare în schimbul retragerii de acțiuniPolonia13/6/2018Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie
4212017421/2017Transferul de către o societate pe acțiuni al unui imobil în beneficiul unui acționar în schimbul răscumpărării acțiunilor salePolonia13/6/2018Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie
4142017414/2017accize (regim suspensiv de~)Cehia19/12/2018AREX CZ a.s.
4142017414/2017achiziție intracomunitară de bunuri supuse accizelor Cehia19/12/2018AREX CZ a.s.
4142017414/2017destinatar înregistrat Cehia19/12/2018AREX CZ a.s.
4142017414/2017livrări succesiveCehia19/12/2018AREX CZ a.s.
4142017414/2017operaţiuni în lanţ care au legătură cu singur transport intracomunitarCehia19/12/2018AREX CZ a.s.
4102017410/2017prestări de servicii (lucrări de construcții / demolare)Finlanda270 (1)10/1/2019A Oy
4102017410/2017achiziției de fier vechi și de deșeuri metaliceFinlanda271 (1)10/1/2019A Oy
4102017410/2017taxare inversăFinlanda331 (2) a)10/1/2019A Oy
4102017410/2017Contract de cumpărare în vederea demontăriiFinlanda10/1/2019A Oy
4102017410/2017Contract de demolareFinlanda10/1/2019A Oy
4102017410/2017contrapartidă constituită în parte din servicii sau din bunuri Finlanda10/1/2019A Oy
3642017364/2017aderarea la UE (operatiuni efectuate inainte de ~)Bulgaria27/6/2018„Varna Holideis” EOOD
3642017364/2017ajustarea deducerii (bunuri de capital)Bulgaria27/6/2018„Varna Holideis” EOOD
3242017324/2017Cooperare judiciară în materie penalăBulgaria24/10/2019Ivan Gavanozov
3242017324/2017Directiva 2014/41/UEBulgaria24/10/2019Ivan Gavanozov
3242017324/2017Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală Bulgaria24/10/2019Ivan Gavanozov
3242017324/2017Ordin european de anchetă în materie penală Bulgaria24/10/2019Ivan Gavanozov
3242017324/2017răspundere penalăBulgaria24/10/2019Ivan Gavanozov
3202017320/2017cheltuieli generaleFranta5/7/2018Marle Participations SARL
3202017320/2017holding (societate~)Franta5/7/2018Marle Participations SARL
3202017320/2017Închiriere (bun imobil de către o societate holding filialei sale)Franta5/7/2018Marle Participations SARL
3202017320/2017Nulitatea contractului de vânzare Franta5/7/2018Marle Participations SARL
3202017320/2017rezoluțiune versus anulareFranta5/7/2018Marle Participations SARL
2952017295/2017despăgubire (în cazul rezilierii anticipate a contractului)Portugalia22/11/2018MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA
2952017295/2017legătura directă dintre serviciul prestat și contravaloarea efectivă primităPortugalia22/11/2018MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA
2952017295/2017prestări de servicii (în domeniul telecomunicațiilor, de acces la internet, televiziune )Portugalia22/11/2018MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA
2952017295/2017prestări de servicii „cu plată” Portugalia22/11/2018MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA
2642017264/2017Regimul marjei profitului Germania31229/11/2018Harry Mensing
2642017264/2017regim special (obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități)Germania29/11/2018Harry Mensing
2492017249/2017activitate impozabila (intentia de a desfasura o ~)irlanda17/10/2018Ryanair Ltd
2492017249/2017cheltuielile generale irlanda17/10/2018Ryanair Ltd
2492017249/2017holding (societate~)irlanda17/10/2018Ryanair Ltd
1652017165/2017pro-rataFranta30024/1/2019Morgan Stanley & Co International plc
1652017165/2017bunuri și servicii de folosință mixtăFranta297 (4) a)24/1/2019Morgan Stanley & Co International plc
1652017165/2017Cheltuieli generale (ale sucursalei)Franta24/1/2019Morgan Stanley & Co International plc
1652017165/2017dreptul de deducereFranta24/1/2019Morgan Stanley & Co International plc
1652017165/2017sediu fix (sucursala)Franta24/1/2019Morgan Stanley & Co International plc
1652017165/2017Sucursală stabilită într‑un stat membru diferit de cel al sediului societății Franta24/1/2019Morgan Stanley & Co International plc
1592017159/2017înregistrarea în scopuri de TVA (anularea ~)România316 (11)7/3/2018Dobre M. Marius I.I.
1592017159/2017dreptul de deducere (nerecunoașterea ~)România7/3/2018Dobre M. Marius I.I.
1542017154/2017regim special (bunuri second hand)Letonia31211/7/2018SIA „E LATS”
1542017154/2017deșeuriLetonia11/7/2018SIA „E LATS”
1542017154/2017împrumut (acordare de ~uri unor particulari, în schimbul unor gajuri)Letonia11/7/2018SIA „E LATS”
1542017154/2017metale prețioase sau pietre prețioaseLetonia11/7/2018SIA „E LATS”
1542017154/2017regimul marjei profitului Letonia11/7/2018SIA „E LATS”
1532017153/2017pro-rataU.K.300 (5)18/10/2018Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
1532017153/2017Bunuri și servicii utilizate atât pentru operațiuni impozabile, cât și pentru operațiuni scutite U.K.18/10/2018Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
1532017153/2017cheltuieli generaleU.K.18/10/2018Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
1532017153/2017holding (grup de societăţi)U.K.18/10/2018Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
1532017153/2017leasing cu opțiune de cumpărare de vehicule U.K.18/10/2018Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
1532017153/2017operaţiune unică complexăU.K.18/10/2018Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
1402017140/2017Organism public (a acționat în calitate de persoană impozabilă)Polonia30525/7/2018Gmina Ryjewo
1402017140/2017Bun imobil achiziționat ca bun de capital Polonia25/7/2018Gmina Ryjewo
1402017140/2017gratuit (servicii prestate gratuit)Polonia25/7/2018Gmina Ryjewo
1082017108/2017regimul vamal 42Lituania293 (1) m)20/6/2018„Enteco Baltic” UAB
1082017108/2017accizeLituania20/6/2018„Enteco Baltic” UAB
1082017108/2017antrepozit fiscal Lituania20/6/2018„Enteco Baltic” UAB
1082017108/2017ex-works (livrare ~)Lituania20/6/2018„Enteco Baltic” UAB
1082017108/2017Fraudă fiscală Lituania20/6/2018„Enteco Baltic” UAB
1082017108/2017Import urmat de o livrare intracomunitară Lituania20/6/2018„Enteco Baltic” UAB
1082017108/2017Scutiri (import)Lituania20/6/2018„Enteco Baltic” UAB
1082017108/2017Transport în regim suspensiv de accize Lituania20/6/2018„Enteco Baltic” UAB
81201781/2017inspecție fiscală (operațiuni aferente unei perioade fiscale care a făcut deja obiectul unei ~ încheiate)RomâniaCPF 10526/4/2018Zabrus Siret SRL
81201781/2017decont de TVA (corectarea decontului pentru o perioada fiscala deja verificata)România26/4/2018Zabrus Siret SRL
81201781/2017inspecția fiscală (reverificare)România26/4/2018Zabrus Siret SRL
81201781/2017principiul unicității inspecției fiscale România26/4/2018Zabrus Siret SRL
81201781/2017termenul de prescripție România26/4/2018Zabrus Siret SRL
69201769/2017inactiv (contribuabil ~)România11 (11)12/9/2018Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL
69201769/2017înregistrarea în scopuri de TVA (anularea ~)România316 (11)12/9/2018Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL
69201769/2017obligații contabile (nerespectarea de către persoana impozabilă a ~)România12/9/2018Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL
59201759/2017Cotă redusă (medicamente și dispozitive medicale)Belgia291 (2) c)27/6/2019Belgisch Syndicaat van Chiropraxie
59201759/2017prestari de servicii efectuate de profesiuni medicale și paramedicaleBelgia292 (2) c)27/6/2019Belgisch Syndicaat van Chiropraxie
59201759/2017Principiul neutralității fiscale Belgia27/6/2019Belgisch Syndicaat van Chiropraxie
59201759/2017Scutiri (prestari servicii efectuate de profesiuni medicale și paramedicale)Belgia27/6/2019Belgisch Syndicaat van Chiropraxie
42201742/2017infracțiuneItalia5/12/2017M.A.S., M.B
42201742/2017Principiul legalității infracțiunilor și pedepselorItalia5/12/2017M.A.S., M.B
42201742/2017răspundere penalăItalia5/12/2017M.A.S., M.B
42201742/2017termen de prescripție (prelungirea ~)Italia5/12/2017M.A.S., M.B
16201716/2017cod de identificare fiscala (nerezident)Portugalia7/8/2018TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal
16201716/2017Grup de Interes EconomicPortugalia7/8/2018TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal
16201716/2017nerezidenţiPortugalia7/8/2018TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal
16201716/2017persoană impozabilă unică (una și aceeași entitate juridică)Portugalia7/8/2018TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal
16201716/2017sucursala (una și aceeași persoană impozabilă în scopuri de TVA: societatea mama si + ~ inregistrata in alt stat membru)Portugalia7/8/2018TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal
820178/2017fraudă (practici sistematice de fraudă și de evaziune fiscală)Portugalia33012/4/2018Biosafe – Indústria de Reciclagens SA
820178/2017factura (cotă eronată)Portugalia301 (2)12/4/2018Biosafe – Indústria de Reciclagens SA
520175/2017Operațiuni privind plățile și viramentele U.K.292 (2) a) pct. 325/7/2017DPAS Limited
520175/2017Plan de plată pentru asistență stomatologică prin debitare directăU.K.25/7/2017DPAS Limited
520175/2017scutiri (operațiuni privind plățile și viramentele)U.K.25/7/2017DPAS Limited
520175/2017Scutiri de natură financiarăU.K.25/7/2017DPAS Limited
520175/2017stomatologU.K.25/7/2017DPAS Limited
520175/2017viramentul (definiție)U.K.25/7/2017DPAS Limited
6722016672/2016scutiri (leasing și închiriere a bunurilor imobile)Portugalia292 (2) e)28/2/2018Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA
6722016672/2016Ajustarea deducerii inițiale a taxei Portugalia305 (4) b)28/2/2018Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA
6722016672/2016bun imobil rămas neocupat pentru o perioadă de doi sau mai mulți aniPortugalia28/2/2018Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA
6722016672/2016limitare în timp a efectelor unei hotărâriPortugalia28/2/2018Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA
6652016665/2016despăgubirePolonia270 (3) c) CF13/6/2018Gmina Wrocław
6652016665/2016livrare de bunuriPolonia13/6/2018Gmina Wrocław
6652016665/2016proprietatea publicăPolonia13/6/2018Gmina Wrocław
6642016664/2016estimare (stabilirea bazei de impozitare prin ~)RomâniaCPF 10621/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6642016664/2016principiului realității operațiunii economiceRomâniaCPF 10621/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6642016664/2016dezvoltatori imobiliariRomânia21/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6642016664/2016expertiză judiciară România21/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6642016664/2016factura (lipsă)România21/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6642016664/2016persoană fizică (neînregistrată în scopuri de TVA )România21/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6642016664/2016plafon de scutireRomânia21/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6642016664/2016registrul persoanelor impozabile ȋnregistrate ȋn scopuri de TVA ( înscrierea din oficiu în ~)România21/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6642016664/2016Sarcina probei România21/11/2018Lucrețiu Hadrian Vădan
6612016661/2016dreptul de deducere a TVA aferente plății unui avans Germania31/5/2018Erich Wirtl 
6612016661/2016fraudăGermania31/5/2018Erich Wirtl 
6612016661/2016insolvența furnizorului Germania31/5/2018Erich Wirtl 
6612016661/2016răspundere penală (condamnare penală a reprezentanților legali ai furnizorului pentru înșelăciune)Germania31/5/2018Erich Wirtl 
6602016660/2016avans marfaGermania31/5/2018Achim Kollroß 
6482016648/2016estimare (stabilirea bazei de impozitare prin ~)ItaliaCPF 10621/11/2018Fortunata Silvia Fontana
6282016628/2016Livrări succesive privind aceleași bunuri Austria275 (1)21/2/2018Kreuzmayr GmbH
6282016628/2016livrare cu transportAustria21/2/2018Kreuzmayr GmbH
6282016628/2016Locul celei de a doua livrări Austria21/2/2018Kreuzmayr GmbH
5802016580/2016declarație recapitulativă (D390)Austria32518/4/2018Firma Hans Bühler KG
5802016580/2016operațiuni triunghiulare intracomunitareAustria268 (8)18/4/2018Firma Hans Bühler KG
5802016580/2016Locul achiziției intracomunitare Austria276 (2) 18/4/2018Firma Hans Bühler KG
5802016580/2016achiziție intracomunitară de bunuri cu livrare ulterioarăAustria18/4/2018Firma Hans Bühler KG
5802016580/2016Operațiune triunghiularăAustria18/4/2018Firma Hans Bühler KG
5662016566/2016site internet (vânzări de articole electronice pe ~ )Ungaria31017/5/2018Dávid Vámos
5662016566/2016declararea începerii activitățiiUngaria17/5/2018Dávid Vámos
5662016566/2016frauda (comert pe internet fara a declara activitatea)Ungaria17/5/2018Dávid Vámos
5662016566/2016Regim de scutire Ungaria17/5/2018Dávid Vámos
5662016566/2016Regim special de scutire pentru întreprinderi miciUngaria17/5/2018Dávid Vámos
5522016552/2016radierea societatii (obligația de a calcula TVA datorată sau achitată în amonte pentru activele existente la data dizolvării societății )Bulgaria3169/11/2017„Wind Inovation 1” EOOD, în lichidare
5522016552/2016Dizolvarea unei societăți, care atrage după sine radierea acesteia din registrul TVA Bulgaria297 (4) a)9/11/2017„Wind Inovation 1” EOOD, în lichidare
5522016552/2016înregistrarea în scopuri de TVA (anularea ~)Bulgaria316 (11)9/11/2017„Wind Inovation 1” EOOD, în lichidare
5522016552/2016lichidareBulgaria9/11/2017„Wind Inovation 1” EOOD, în lichidare
5442016544/2016baza de impozitareU.K.5/7/2018Marcandi Ltd
5442016544/2016sesizarea CJUE cu o cerere de decizie preliminară (obligația de a ~)U.K.5/7/2018Marcandi Ltd
5442016544/2016vânzare online (Emitere de «credite» care permit să se liciteze)U.K.5/7/2018Marcandi Ltd
5342016534/2016registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA Slovenia31626/10/2017BB construct s. r. o.
5342016534/2016activitate economică (libertatea de a desfășura o ~)Slovenia26/10/2017BB construct s. r. o.
5342016534/2016Carta U.E.Slovenia26/10/2017BB construct s. r. o.
5342016534/2016frauda (prevenirea fraudei și a evaziunii fiscale)Slovenia26/10/2017BB construct s. r. o.
5342016534/2016garanții (constituirea de ~ la inregistrarea in scopuri de TVA)Slovenia26/10/2017BB construct s. r. o.
5342016534/2016Principiul ne bis in idemSlovenia26/10/2017BB construct s. r. o.
5342016534/2016Principiul neretroactivitățiiSlovenia26/10/2017BB construct s. r. o.
5342016534/2016principiul neutralității fiscaleSlovenia26/10/2017BB construct s. r. o.
5342016534/2016principiul proporționalitățiiSlovenia26/10/2017BB construct s. r. o.
5332016533/2016Termen de decădereGermania301 (2)21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016termen de rambursare (naşterea ~)Germania302 (1) a)21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016Directiva 9/2008Germania21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016dreptul de deducere (condițiile de fond și de formă) Germania21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016dreptul de deducere (nașterea ~)Germania21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016factura (TVA nefacturată)Germania21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016matrițeGermania21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016nerezidenţiGermania21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016Principiul neutralității fiscale Germania21/3/2018Volkswagen AG
5332016533/2016termen de prescriptieGermania21/3/2018Volkswagen AG
5322016532/2016scutiri (livrare de teren)Lituania292 (2) f)11/4/2018SEB bankas AB
5322016532/2016factura (TVA facturată eronat)Lituania304 (1) a)11/4/2018SEB bankas AB
5322016532/2016ajustarea deducerii (bunuri de capital)Lituania305 (4)11/4/2018SEB bankas AB
5322016532/2016principiul încrederii legitimeLituania11/4/2018SEB bankas AB
5322016532/2016revocarea unei decizii eronate (a autoritatii fiscale)Lituania11/4/2018SEB bankas AB
5072016507/2016plafon de scutireBulgaria31015/11/2017Entertainment Bulgaria System EOOD
5072016507/2016Bulgaria31715/11/2017Entertainment Bulgaria System EOOD
5072016507/2016Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoaneBulgaria297 (4) b)15/11/2017Entertainment Bulgaria System EOOD
5072016507/2016declaratia 301Bulgaria307 (2)15/11/2017Entertainment Bulgaria System EOOD
5002016500/2016Principiul cooperării loiale Polonia20/12/2017Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
5002016500/2016Principiul echivalențeiPolonia20/12/2017Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
5002016500/2016Principiul efectivității Polonia20/12/2017Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
5002016500/2016Principiul securității juridicePolonia20/12/2017Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
5002016500/2016rambursare (restituirea taxelor plătite fără a fi datorate)Polonia20/12/2017Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
5002016500/2016ScutiriPolonia20/12/2017Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
5002016500/2016termen de prescripție Polonia20/12/2017Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
4992016499/2016produse similare (in functie de data limita de consum)Polonia292 (2) e)9/11/2017AZ
4992016499/2016consumatorul mediuPolonia9/11/2017AZ
4992016499/2016cotă redusăPolonia9/11/2017AZ
4992016499/2016Dată de valabilitate minimă sau dată limită de consumPolonia9/11/2017AZ
4992016499/2016Principiul neutralității fiscalePolonia9/11/2017AZ
4632016463/2016operaƫiune accesorie (serviciului principal)Olanda280 (4)18/1/2018Stadion Amsterdam CV
4632016463/2016Cota redusă (vizită turistică denumită «World of Ajax» la muzeul AFC Ajax)Olanda291 (3) b)18/1/2018Stadion Amsterdam CV
4632016463/2016operaţiune unică complexăOlanda18/1/2018Stadion Amsterdam CV
4622016462/2016reduceri de pretGermania287 c)20/12/2017Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
4622016462/2016ajustarea bazei de impozitareGermania20/12/2017Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
4622016462/2016casa de asigurare privată de sănătateGermania20/12/2017Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
4622016462/2016livrare de bunuri (produse farmaceutice)Germania20/12/2017Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
4412016441/2016nerezidenţiRomânia302 (1) a)21/9/2017SMS group GmbH
4412016441/2016Directiva 9/2008România21/9/2017SMS group GmbH
4412016441/2016dovada privind circuitul ulterior al bunurilorRomânia21/9/2017SMS group GmbH
4282016428/2016profesie liberală (avocat)bulgaria28623/11/2017FrontEx International EAD împotriva Emil Yanakiev 
4282016428/2016baza de impozitarebulgaria23/11/2017FrontEx International EAD împotriva Emil Yanakiev 
4272016427/2016 profesie liberală (avocat)Bulgaria28623/11/2017CHEZ Elektro Bulgaria AD împotriva Yordan Kotsev
4272016427/2016 baza de impozitareBulgaria23/11/2017CHEZ Elektro Bulgaria AD împotriva Yordan Kotsev
4042016404/2016ajustarea bazei de impozitareUngaria12/10/2017Lombard Ingatlan Lízing Zrt.
4042016404/2016efect directUngaria12/10/2017Lombard Ingatlan Lízing Zrt.
4042016404/2016factura rectificativăUngaria12/10/2017Lombard Ingatlan Lízing Zrt.
4042016404/2016leasing financiar Ungaria12/10/2017Lombard Ingatlan Lízing Zrt.
3962016396/2016Ajustarea bazei de impozitare Slovenia287 d) 6/7/2017T‑2,družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., în faliment
3962016396/2016insolvență (Tabelul final al creditorilor)Slovenia304 (1) (a) 6/7/2017T‑2,družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., în faliment
3962016396/2016Ajustarea deducerii inițiale a taxei Slovenia304 (1) (b) 6/7/2017T‑2,družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., în faliment
3962016396/2016concordat preventiv Slovenia6/7/2017T‑2,družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., în faliment
3962016396/2016neplata (operațiuni rămase total sau parțial neachitate)Slovenia6/7/2017T‑2,družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., în faliment
3962016396/2016operațiuni rămase total sau parțial neachitateSlovenia6/7/2017T‑2,družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., în faliment
3922016392/2016cerere inadmisibilă (Romania)România292 (2) f)6/7/2017Dumitru Marcu
3922016392/2016Taxare inversă (construcții)România331 (2) g)6/7/2017Dumitru Marcu
3922016392/2016scutiri (bun imobil)România6/7/2017Dumitru Marcu
3872016387/2016rambursareLituania30328/2/2018Nidera BV
3872016387/2016termen de rambursare (depăşirea ~)LituaniaCPF 7728/2/2018Nidera BV
3872016387/2016dobânzi de întârziere (data de la care trebuie calculată dobânda)Lituania28/2/2018Nidera BV
3872016387/2016Neutralitate fiscală Lituania28/2/2018Nidera BV
3872016387/2016Principiul echivalențeiLituania28/2/2018Nidera BV
3872016387/2016Principiul efectivitățiiLituania28/2/2018Nidera BV
3872016387/2016Securitate juridică și protecția încrederii legitimeLituania28/2/2018Nidera BV
3862016386/2016scutiri (livrare intracomunitară)Lituania294 (2) a)26/7/2016Toridas UAB
3862016386/2016Livrări succesive de bunuri cu un transport intracomunitar unic Lituania26/7/2016Toridas UAB
3752016375/2016factura (detalii care trebuie să fie menționate, în mod obligatoriu)Germania319 (20) f)15/11/2017Igor Butin 
3742016374/2016Directiva 13Germania319 (20) f)15/11/2017Rochus Geissel
3742016374/2016„cutie poștală” Germania15/11/2017Rochus Geissel
3742016374/2016factura (detalii care trebuie să fie menționate, în mod obligatoriu)Germania15/11/2017Rochus Geissel
3742016374/2016mijloc de transport (comert intracomunitar)Germania15/11/2017Rochus Geissel
3742016374/2016sediu social (firma care nu functioneaza la ~)Germania15/11/2017Rochus Geissel
3102016310/2016Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (art. 47)Bulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3102016310/2016Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (1995)Bulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3102016310/2016Decizia 2007/436/CE privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene Bulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3102016310/2016Principiul efectivitățiiBulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3102016310/2016probe (administrarea ~lor)Bulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3102016310/2016probe (autorizație de interceptare acordată de o autoritate judiciară necompetentă)Bulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3102016310/2016probe (interceptarea convorbirilor telefonice)Bulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3102016310/2016răspundere penalăBulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3102016310/2016TFUE (art. 325 - combaterea fraudei)Bulgaria17/1/2019Petar Dzivev
3082016308/2016bun imobil (prima ocupare)Polonia292 (2) f)16/11/2017Kozuba Premium Selection sp. z o.o.
3082016308/2016bun imobil (transformare / „îmbunătățire)Polonia16/11/2017Kozuba Premium Selection sp. z o.o.
3082016308/2016scutiri (livrarea înainte de prima ocupare a clădirii / livrarea unui teren)Polonia16/11/2017Kozuba Premium Selection sp. z o.o.
3072016307/2016casa de marcatPolonia294 (1) b)28/2/2018Stanisław Pieńkowski
3072016307/2016export (livrări de bunuri transportate în bagajele personale ale călătorilor nestabiliti in UE)Polonia28/2/2018Stanisław Pieńkowski
3052016305/2016baza de impozitareU.K.286 (1) a)14/12/2017Avon Cosmetics Ltd
3052016305/2016produse demonstrativeU.K.14/12/2017Avon Cosmetics Ltd
3052016305/2016regimul marjei profituluiU.K.14/12/2017Avon Cosmetics Ltd
3052016305/2016vânzare directăU.K.14/12/2017Avon Cosmetics Ltd
3032016303/2016operațiune unică Franta26719/10/2017Solar Electric Martinique
3032016303/2016Departamente franceze de peste mări Franta19/10/2017Solar Electric Martinique
3032016303/2016Lucrări de construcțiiFranta19/10/2017Solar Electric Martinique
3032016303/2016Operațiuni de vânzare și de instalare de echipamente pe imobile Franta19/10/2017Solar Electric Martinique
2982016298/2016dreptul contribuabilului de a fi informatRomâniaCPF 1079/11/2017Teodor Ispas
2982016298/2016dreptul de a fi ascultatRomâniaCPF 99/11/2017Teodor Ispas
2982016298/2016activitate economică (tranzacții imobiliare)România9/11/2017Teodor Ispas
2982016298/2016Carta drepturilor fundamentale a U.E.România9/11/2017Teodor Ispas
2982016298/2016dreptul la apărare (respectarea ~)România9/11/2017Teodor Ispas
2882016288/2016scutiri (export)Letonia294 (1) c)29/6/2017L.Č. IK
2882016288/2016Letonia294 (1) d)29/6/2017L.Č. IK
2732016273/2016Baza de impozitare (import)Italia2894/10/2017Federal Express Europe Inc.
2732016273/2016scutiri (import)Italia293 (1) a)4/10/2017Federal Express Europe Inc.
2732016273/2016bunuri cu valoare neglijabilă sau cu caracter necomercialItalia4/10/2017Federal Express Europe Inc.
2732016273/2016import (exigibilitatea TVA la import)Italia4/10/2017Federal Express Europe Inc.
2622016262/2016agricultura (producători agricoli)U.K.315112/10/2017Shields & Sons Partnership
2622016262/2016cotă forfetarăU.K.12/10/2017Shields & Sons Partnership
2542016254/2016dobânzi de întârziere Ungaria6/7/2017Glencore Agriculture Hungary Kft.,
2542016254/2016rambursareUngaria6/7/2017Glencore Agriculture Hungary Kft.,
2542016254/2016termen de rambursare (depăşirea ~)Ungaria6/7/2017Glencore Agriculture Hungary Kft.,
2512016251/2016recalificare a unei activităţiU.K.1122/11/2017Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston versus T. G. Brosnan
2512016251/2016practică abuzivă U.K.292 (2) f)22/11/2017Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston versus T. G. Brosnan
2512016251/2016abuz de dreptU.K.22/11/2017Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston versus T. G. Brosnan
2512016251/2016fraudă fiscalăU.K.22/11/2017Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston versus T. G. Brosnan
2512016251/2016tranzacţie artificală U.K.22/11/2017Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston versus T. G. Brosnan
2462016246/2016falimentItalia287 b)23/11/2017Enzo Di Maura
2462016246/2016operațiune (contracte de închiriere fara realitate comercială)Italia287 c)23/11/2017Enzo Di Maura
2462016246/2016ajustarea bazei de impozitare (în caz de neplată a prețului de cumpărare)Italia287 d)23/11/2017Enzo Di Maura
1542016154/2016Codul vamal comunitar Letonia18/5/2017Latvijas Dzelzceļš VAS
1542016154/2016Faptul generator și exigibilitatea taxeiLetonia18/5/2017Latvijas Dzelzceļš VAS
1542016154/2016regim de tranzit comunitar externLetonia18/5/2017Latvijas Dzelzceļš VAS
1542016154/2016supravegherea vamalăLetonia18/5/2017Latvijas Dzelzceļš VAS
1322016132/16gratuit (servicii prestate gratuit)Bulgaria271 (4) b)17/9/2017„Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD
1322016132/16legătura directă și imediată Bulgaria271 (4) b)17/9/2017„Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD
1012016101/16dreptul de deducere (refuz)România11 (12) 19/10/2017SC Paper Consult SRL
1012016101/16fraudă fiscalăRomânia11 (12) 19/10/2017SC Paper Consult SRL
1012016101/16inactiv (contribuabil ~)România11 (12) 19/10/2017SC Paper Consult SRL
90201690/2016activitate ( bridge-ul simultan)U.K.292 (1) l)36-oct-17The English Bridge Union Limited
90201690/2016scutiri (prestări de servicii strâns legate de sport)U.K.36-oct-17The English Bridge Union Limited
55201655/2016rambursare (condiṭii de rambursare)România302 (1) a)30/6/2016Evo Bus GmbH
55201655/2016Directiva 9/2008România30/6/2016Evo Bus GmbH
55201655/2016dovada achitării taxeiRomânia30/6/2016Evo Bus GmbH
38201638/2016rambursare (TVA plătită si nedatorată)U.K.14/6/2017Compass Contract Services Limited
38201638/2016termen de prescripțieU.K.14/6/2017Compass Contract Services Limited
37201637/2016redevențe pentru dreptul de autor Polonia18/1/2017Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno‑Muzycznych SAWP (SAWP)
37201637/2016organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor Polonia18/1/2017Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno‑Muzycznych SAWP (SAWP)
36201636/2016bun imobil (transferul dreptul de proprietate asupra unui ~)Polonia270 (4) b)11/5/2017Posnania Investment SA
36201636/2016compensare (~ a unor obligații fiscale restante)Polonia11/5/2017Posnania Investment SA
36201636/2016dare în plată Polonia11/5/2017Posnania Investment SA
36201636/2016livrare către sinePolonia11/5/2017Posnania Investment SA
33201633/2016naveFinlanda4/5/2017A Oy
33201633/2016prestări de servicii (de ridicare a încărcăturilor navelor utilizate pentru navigația în largul mării)Finlanda4/5/2017A Oy
33201633/2016scutiri (serviciile de ridicare a încărcăturii unei nave maritime internaționale)Finlanda4/5/2017A Oy
28201628/2016holding (societate mamă)Ungaria271 (4) b)12/1/2017Magyar Villamos Művek Zrt.
28201628/2016gratuit (servicii prestate gratuit)Ungaria12/1/2017Magyar Villamos Művek Zrt.
28201628/2016holding (grup de societăţi)Ungaria12/1/2017Magyar Villamos Művek Zrt.
26201626/2016mijloc de transport nou (L-IC)Portugalia294 (2)14/6/2017Santogal M‑Comércio e Reparação de Automóveis Lda
26201626/2016buna credințăPortugalia14/6/2017Santogal M‑Comércio e Reparação de Automóveis Lda
26201626/2016fraudă fiscală Portugalia14/6/2017Santogal M‑Comércio e Reparação de Automóveis Lda
26201626/2016livrare intracomunitara (mijloc de transport nou)Portugalia14/6/2017Santogal M‑Comércio e Reparação de Automóveis Lda
26201626/2016știa sau ar fi trebuit să știe Portugalia14/6/2017Santogal M‑Comércio e Reparação de Automóveis Lda
21201621/2016scutiri (livrare intracomunitară)Portugalia294 (2)9/2/2017Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal
21201621/2016operator intracomunitar (neinregistrarea ca ~)Portugalia9/2/2017Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal
21201621/2016VIES (cumparatorul din celalalt stat nu era inregistrat ca operator intracomunitar, desi avea cod de TVA valid)Portugalia9/2/2017Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal
6992015699/2015servicii „strâns legate” U.K.292 (1) f)4/5/2017Brockenhurst College
6992015699/2015scutiri (servicii strâns legate de serviciile de învățământ)U.K.292 (1) r)4/5/2017Brockenhurst College
6992015699/2015Prestări de servicii de restaurant și de teatru furnizate de un organism de învățământ U.K.4/5/2017Brockenhurst College
6332015633/2015Scutiri (servicii strâns legate de sport) U.K.292 (1) l13/7/2017London Borough of Ealing
6332015633/2015scutiri (prestări de servicii strâns legate de sport)U.K.292 (1) l)21/12/2016London Borough of Ealing
6332015633/2015denaturare a concurenței (excluderea scutirii în cazul unui risc de ~)U.K.13/7/2017London Borough of Ealing
6332015633/2015organism de dreptul public fără scop lucrativ (Prestări de servicii efectuate de ~)U.K.13/7/2017London Borough of Ealing
6242015624/2015buna credințăLituania18/5/2017„Litdana” UAB
6242015624/2015bunuri second‑hand (auto)Lituania18/5/2017„Litdana” UAB
6242015624/2015factura (completată eronat) Lituania18/5/2017„Litdana” UAB
6242015624/2015fraudaLituania18/5/2017„Litdana” UAB
6242015624/2015Regimul marjei profitului Lituania18/5/2017„Litdana” UAB
6162015616/2015știa sau ar fi trebuit să știe Germania31221/9/2017Comisia europeana
6162015616/2015infringementGermania292 (1) q)21/9/2017Comisia europeana
6162015616/2015dublă impozitare Germania21/9/2017Comisia europeana
6162015616/2015scutiri (grup independent de persoane)Germania21/9/2017Comisia europeana
6052015605/2015denaturarea concurenţei Polonia292 (1) q)21/9/2017Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
6052015605/2015grup de interes economic Polonia21/9/2017Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
6052015605/2015grup independent de persoane Polonia21/9/2017Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
6052015605/2015scutiri (grup independent de persoane)Polonia21/9/2017Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
5922015592/2015Scutiri (prestări de servicii culturale)U.K.292 (1) m)15/2/2017British Film Institute
5922015592/2015efect direct (lipsă ~)U.K.15/2/2017British Film Institute
5762015576/2015contabilitate (nereguli în ~)Bulgaria5/10/2016Маya Маrinova ET
5762015576/2015disimularea unei livrăriBulgaria5/10/2016Маya Маrinova ET
5762015576/2015estimare (stabilirea bazei de impozitare prin ~)Bulgaria5/10/2016Маya Маrinova ET
5762015576/2015factura (furnizorul inregistrează ~, clientul nu)Bulgaria5/10/2016Маya Маrinova ET
5762015576/2015fraudăBulgaria5/10/2016Маya Маrinova ET
5762015576/2015mărfuri lipsăBulgaria5/10/2016Маya Маrinova ET
5762015576/2015Principiul neutralității fiscaleBulgaria5/10/2016Маya Маrinova ET
5762015576/2015Principiul proporționalitățiiBulgaria5/10/2016Маya Маrinova ET
5742015574/2015faptă ilicită frauduloasă (Convenția PIF)Italia2/5/2018Mauro Scialdone
5742015574/2015răspundere penală și administrativăItalia2/5/2018Mauro Scialdone
5742015574/2015Tratatul TFUE (art. 4 alin. (3) Italia2/5/2018Mauro Scialdone
5732015573/2015Principiul neutralității fiscaleBelgia291 (2) c)9/3/2017Oxycure Belgium SA
5732015573/2015cota redusă (medicamente)Belgia9/3/2017Oxycure Belgium SA
5732015573/2015Tratament medical cu oxigen Belgia9/3/2017Oxycure Belgium SA
5712015571/2015datorie vamală (Nașterea ~ și exigibilitatea TVA în cazul sustragerii de sub supravegherea vamală)Germania2951/6/2017Wallenborn Transports SA
5712015571/2015Codul vamal comunitarGermania1/6/2017Wallenborn Transports SA
5712015571/2015import (exigibilitatea TVA la import)Germania1/6/2017Wallenborn Transports SA
5712015571/2015supraveghere vamală (sustragere de sub ~)Germania1/6/2017Wallenborn Transports SA
5712015571/2015zona liberăGermania1/6/2017Wallenborn Transports SA
5642015564/2015vânzarea unui imobil prin executare silităUngaria331 (2) g)26/4/2017Tibor Farkas
5642015564/2015amendă (proporționalitatea amenzii)Ungaria26/4/2017Tibor Farkas
5642015564/2015diferențe fiscaleUngaria26/4/2017Tibor Farkas
5642015564/2015executare silităUngaria26/4/2017Tibor Farkas
5642015564/2015factura (TVA facturată eronat)Ungaria26/4/2017Tibor Farkas
5642015564/2015insolvențăUngaria26/4/2017Tibor Farkas
5642015564/2015taxarea inversă Ungaria26/4/2017Tibor Farkas
5552015555/2015activitate economică (Fizioterapie)Portugalia14/4/2016Bernard Jean Marie Gabarel
5552015555/2015operaţiuni scutite (un stat membru nu recunoaşte o anumită profesie ca desfăşurând ~)Portugalia14/4/2016Bernard Jean Marie Gabarel
5552015555/2015sancțiune (proporționalitatea ~)Portugalia14/4/2016Bernard Jean Marie Gabarel
5552015555/2015scutiri (îngrijire personală efectuată de paramedici )Portugalia14/4/2016Bernard Jean Marie Gabarel
5242015524/2015Curtea Europeană a drepturilor OmuluiItalia20-03-2018Menci Luca
5242015524/2015dosar penalItalia20-03-2018Menci Luca
5242015524/2015dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două oriItalia20-03-2018Menci Luca
5242015524/2015infractiuneItalia20-03-2018Menci Luca
5242015524/2015Legea nr. 241/2005Italia20-03-2018Menci Luca
5242015524/2015Principiul ne bis in idem Italia20-03-2018Menci Luca
5242015524/2015răspundere penală (o sancțiune administrativă și o sancțiune penală pentru aceleași fapte)Italia20-03-2018Menci Luca
4932015493/2015ajutor de statItalia16/3/2017Marco Identi
4932015493/2015concordat preventiv Italia16/3/2017Marco Identi
4932015493/2015InsolvențăItalia16/3/2017Marco Identi
4712015471/2015regimul marjei profituluiDanemarca31218/1/2017Sjelle Autogenbrug I/S
4712015471/2015bunuri second-handDanemarca18/1/2017Sjelle Autogenbrug I/S
4712015471/2015primă de casareDanemarca18/1/2017Sjelle Autogenbrug I/S
4712015471/2015Vânzări de piese demontate de la vehicule scoase din uzDanemarca18/1/2017Sjelle Autogenbrug I/S
4532015453/2015facturi fictiveGermania278 (5) e) pct. 38/12/2016Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
4532015453/2015dreptul de autor (alte dreptul similare)Germania8/12/2016Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
4532015453/2015fraudaGermania8/12/2016Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
4532015453/2015scutiri (cote de emisie de gaze cu efect de seră)Germania8/12/2016Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
4462015446/2015diligență (măsuri de precauţie)Ungaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4462015446/2015dreptul de deducere (refuz)Ungaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4462015446/2015dreptul de deducere (refuz)Ungaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4462015446/2015factura (caracterului neverosimil al facturilor )Ungaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4462015446/2015factura (emitent al ~rii despre care se consideră că nu a fost adevăratul furnizor)Ungaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4462015446/2015factura (emitentul ~ nu este considerat adevăratul furnizor) Ungaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4462015446/2015operațiuni fictiveUngaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4462015446/2015știa sau ar fi trebuit să știeUngaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4462015446/2015știa sau ar fi trebuit să știe Ungaria10/11/2016Signum Alfa Sped Kft.
4322015432/2015prestări de servicii „cu plată” Cehia269 (1)10/11/2016Odvolací finanční ředitelství
4322015432/2015serviciu complex unicCehia286 (1) a)10/11/2016Odvolací finanční ředitelství
4322015432/2015baza de impozitareCehia10/11/2016Odvolací finanční ředitelství
4322015432/2015cheltuieli generaleCehia10/11/2016Odvolací finanční ředitelství
4322015432/2015deducere parțială a taxeiCehia10/11/2016Odvolací finanční ředitelství
4322015432/2015legătură directă şi imediatăCehia10/11/2016Odvolací finanční ředitelství
4322015432/2015Persoană impozabilăCehia10/11/2016Odvolací finanční ředitelství
4122015412/2015scutiri (Livrare de organe, sânge și lapte, de proveniență umană)Germania292 (1) e)5/10/2016TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH
4122015412/2015exportGermania5/10/2016TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH
4122015412/2015Plasmă din sânge uman transformată și utilizată în scopuri industrialeGermania5/10/2016TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH
4002015400/2015activitate neeconomică ce nu intră în domeniul de aplicare al TVAGermania271 (4) a)15/9/2016Landkreis Potsdam-Mittelmark
4002015400/2015scopuri care nu au legătură cu activitatea economicăGermania297 (4) a)15/9/2016Landkreis Potsdam-Mittelmark
4002015400/2015Prestarea catre sineGermania15/9/2016Landkreis Potsdam-Mittelmark
3932015393/2015sucursala înregistrate într-un alt stat membru în scopuri de TVAPolonia297 (4) b) 21/6/2016ESET spol. s ro sp. z oo Oddział w Polsce
3932015393/2015Directiva 9/2008Polonia302 (1) a)21/6/2016ESET spol. s ro sp. z oo Oddział w Polsce
3932015393/2015nerezidenţiPolonia21/6/2016ESET spol. s ro sp. z oo Oddział w Polsce
3902015390/2015cota redusă (publicații disponibile pe suport fizic)Polonia291 (3) a)7/3/2017Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
3902015390/2015cota redusă (publicații transmise pe cale electronică)Polonia7/3/2017Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
3782015378/2015operaƫiune principală v. operaƫiune accesorieItalia280 (4)14/12/2016Mercedes Benz Italia SpA
3782015378/2015operaƫiuni auxiliare (imprumutul, văzut ca operaƫiune accesorie celei de comercializare)Italia280 (4)14/12/2016Mercedes Benz Italia SpA
3782015378/2015pro-rata specialăItalia14/12/2016Mercedes Benz Italia SpA
3502015350/2015Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Italia5/4/2015Luciano Baldetti
3502015350/2015infractiuneItalia5/4/2015Luciano Baldetti
3502015350/2015neachitarea în termenul legal a TVA datoratăItalia5/4/2015Luciano Baldetti
3502015350/2015Principiul ne bis in idem Italia5/4/2015Luciano Baldetti
3502015350/2015sechestru asigurător Italia5/4/2015Luciano Baldetti
3402015340/2015întreprinderi independenteAustria12/10/2016Christine Nigl și alții
3402015340/2015Persoană impozabilăAustria12/10/2016Christine Nigl și alții
3402015340/2015Regimul forfetar pentru producători agricoli Austria12/10/2016Christine Nigl și alții
3402015340/2015RetroactivitateAustria12/10/2016Christine Nigl și alții
3402015340/2015Societăți civile Austria12/10/2016Christine Nigl și alții
3262015326/2015prețuri de transferLetonia292 (1) q)21/9/2017„DNB Banka” AS
3262015326/2015activitate de interes general Letonia21/9/2017„DNB Banka” AS
3262015326/2015denaturarea concurențeiLetonia21/9/2017„DNB Banka” AS
3262015326/2015grup independent de persoaneLetonia21/9/2017„DNB Banka” AS
3262015326/2015scutiri (grup independent de persoane)Letonia21/9/2017„DNB Banka” AS
2742015274/2015grup independent de persoaneLuxemburg292 (1) q)6/10/2016comisia europeana
2742015274/2015Luxemburg297 (4) a) 6/10/2016comisia europeana
2742015274/2015scutiri (grup independent de persoane)Luxemburg299 (1) a) 6/10/2016comisia europeana
2672015267/2015abuz de dreptOlanda22/6/2016Gemeente Woerden
2672015267/2015fundaţieOlanda22/6/2016Gemeente Woerden
2672015267/2015gratuit (utilizare ~ a unui bun̴)Olanda22/6/2016Gemeente Woerden
2672015267/2015preţ cost (vânzare sub ~)Olanda22/6/2016Gemeente Woerden
2672015267/2015vânzare subevaluată (sub costuri)Olanda22/6/2016Gemeente Woerden
2632015263/2015persoană impozabilăUngaria2692/6/2016Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft.
2632015263/2015activitate economicăUngaria271 (1)2/6/2016Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft.
2632015263/2015contrapartida (numai o plată parţială a serviciului prestat)Ungaria2/6/2016Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft.
2292015229/2015Încetarea activității economice Polonia270 (4) c)16/6/2016Jan Mateusiak
2292015229/2015Polonia304 (b)16/6/2016Jan Mateusiak
2292015229/2015Ajustarea deducerii inițiale a taxei Polonia305 (2)16/6/2016Jan Mateusiak
2172015217/2015infractiune (neachitarea în termenul legal a TVA datorată)Italia5/4/2015Massimo Orsi
2172015217/2015Principiul ne bis in idem Italia5/4/2015Massimo Orsi
2082015208/2015serviciu complex unic Ungaria280 (4)8/12/2016Stock ‘94 Szolgáltató Zrt.
1862015186/2015Ajustarea deducerii inițiale a taxei Germania30016/6/2016Kreissparkasse Wiedenbrück
1862015186/2015folosință mixtă (bunuri și servicii de ~)Germania30016/6/2016Kreissparkasse Wiedenbrück
1862015186/2015rotunjirea pro-rateiGermania30016/6/2016Kreissparkasse Wiedenbrück
1862015186/2015pro-rataGermania16/6/2016Kreissparkasse Wiedenbrück
1302015130/2015scutiri (tranzacții privind plati si viramente)U.K.292 (2) a) pct. 326/5/2016National Exhibition Centre Limited
40201540/2015Polonia292 (2) b)17/3/2016Aspiro SA, fostă BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.
40201540/2015scutiri (asigurare)Polonia17/3/2016Aspiro SA, fostă BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.
40201540/2015servicii conexe (unor operațiuni de asigurări)Polonia17/3/2016Aspiro SA, fostă BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.
40201540/2015serviciu complex unic Polonia17/3/2016Aspiro SA, fostă BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.
24201524/2015livrare intracomunitară Germania270 (11)20/10/2016Josef Plöckl
24201524/2015declarație falsă sau eroare de dreptul ?Germania294 (2) d)20/10/2016Josef Plöckl
24201524/2015factura (nu conține codul de identificare in scopuri de TVA)Germania20/10/2016Josef Plöckl
24201524/2015fraudă fiscală (lipsa unor indicii concrete privind existența unei ~)Germania20/10/2016Josef Plöckl
24201524/2015livrare intracomunitară (lipsa unei legături temporale și materiale)Germania20/10/2016Josef Plöckl
24201524/2015transfer intracomunitar (condiții)Germania20/10/2016Josef Plöckl
22201522/2015infringementOlanda292 (1) l) 25/2/2016Comisia Europeană
22201522/2015scutirea (închirierea de dane și locații pentru depozitarea de bărci) Olanda292 (1) n) 25/2/2016Comisia Europeană
22201522/2015scutiri (practicarea sportului)Olanda25/2/2016Comisia Europeană
15201515/2015factura (completată in limba minorităţilor)Belgia21/6/2016New Valmar BVBA
15201515/2015Principiul repingerii formalismuluiBelgia21/6/2016New Valmar BVBA
15201515/2015TFUE - art. 35 (libera circulație a mărfurilor)Belgia21/6/2016New Valmar BVBA
15201515/2015TFUE - art. 45 (libera circulație a lucrătorilor)Belgia21/6/2016New Valmar BVBA
11201511/2015Radiodifuziune publicăCehia292 (1) o)22/6/2016Český rozhlas
11201511/2015finanțare printr‑o taxă legală obligatorieCehia22/6/2016Český rozhlas
11201511/2015legătură directă şi imediatăCehia22/6/2016Český rozhlas
11201511/2015scutiri (radio si televiziune)Cehia22/6/2016Český rozhlas
11201511/2015servicii „efectuată cu plată” Cehia22/6/2016Český rozhlas
11201511/2015taxa radio-TVCehia22/6/2016Český rozhlas
6072014607/2014cinema (cumpărare bilete de ~, prin telefon sau internet )U.K.292 (2) a) pct. 326/5/2016Bookit Ltd
6072014607/2014scutiri (procesare a plății cu cardul)U.K.292 (2) a) pct. 326/5/2016Bookit Ltd
6072014607/2014internet (cumpărare bilete de cinema prin ~)U.K.26/5/2016Bookit Ltd
6072014607/2014plata cu cardul bancar (procesare plăți efectuate cu ~ul)U.K.26/5/2016Bookit Ltd
6072014607/2014scutiri (servicii financiar-bancare)U.K.26/5/2016Bookit Ltd
6072014607/2014viramente (tranzacţii privind ~)U.K.26/5/2016Bookit Ltd
5502014550/20014Taxare inversă Danemarca331 (2) a)26/5/2016Envirotec Denmark ApS
5502014550/20014Aur de investiţii Danemarca331 (2) h)26/5/2016Envirotec Denmark ApS
5502014550/20014LingouriDanemarca26/5/2016Envirotec Denmark ApS
5502014550/20014rebuturi (de aur)Danemarca26/5/2016Envirotec Denmark ApS
5462014546/2014concordat preventiv Italia7/4/2016Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., în lichidare
5462014546/2014creditori chirografari Italia7/4/2016Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., în lichidare
5462014546/2014eșalonarea plății TVAItalia7/4/2016Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., în lichidare
5462014546/2014InsolvențăItalia7/4/2016Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., în lichidare
5462014546/2014Principiul cooperării loialeItalia7/4/2016Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., în lichidare
5202014520/2014persoană impozabilă (obtinerea de venit pe o bază continuă)Olanda26912/5/2016Gemeente Borsele
5202014520/2014Prestarea catre sineOlanda26912/5/2016Gemeente Borsele
5202014520/2014activitate economică (natura bunurilor)Olanda12/5/2016Gemeente Borsele
5202014520/2014contrapartidaOlanda12/5/2016Gemeente Borsele
5202014520/2014instituţie publică Olanda12/5/2016Gemeente Borsele
5202014520/2014transport școlar (instituţie publică)Olanda12/5/2016Gemeente Borsele
5182014518/2014factura (corectare retroactivă - cerinţe minime)Germania297 (1)17/2/2016Senatex GmbH
5182014518/2014factura (lipsă cod de înregistrare in scopuri de TVA)Germania299 (1) a) 17/2/2016Senatex GmbH
5162014516/2014facturaPortugalia299 (1) 15/9/2016Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA
5162014516/2014factura (condițiile de formă / fond )Portugalia319 (20)15/9/2016Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA
4632014463/2014faptul generator Bulgaria280 (2) 3/9/2015Asparuhovo Lake Investment Company OOD
4632014463/2014consultanță (contract de abonament privind prestarea de servicii de ~)Bulgaria281 (1) 3/9/2015Asparuhovo Lake Investment Company OOD
4632014463/2014prestări de serviciiBulgaria281 (7) 3/9/2015Asparuhovo Lake Investment Company OOD
4632014463/2014exigibilitatea taxeiBulgaria3/9/2015Asparuhovo Lake Investment Company OOD
4632014463/2014legătura directă dintre serviciul prestat și contravaloarea efectivă primităBulgaria3/9/2015Asparuhovo Lake Investment Company OOD
4242014424/2014întreprinderi miciUngaria31030/9/2015Jácint Gábor Balogh
4242014424/2014Declaraţie privind începerea activității economiceUngaria30/9/2015Jácint Gábor Balogh
4242014424/2014scutiri (regim special de ~)Ungaria30/9/2015Jácint Gábor Balogh
4192014419/2014abuz de dreptUngaria27817/12/2015WebMindLicenses Kft.
4192014419/2014răspundere penalăUngaria32317/12/2015WebMindLicenses Kft.
4192014419/2014prestări de servicii (electronice)Ungaria268 (1)17/12/2015WebMindLicenses Kft.
4192014419/2014exploatarea unui site internet Ungaria271 (1)17/12/2015WebMindLicenses Kft.
4192014419/2014aranjament pur artificialUngaria17/12/2015WebMindLicenses Kft.
4192014419/2014cerere de informații (adresata altui stat membru)Ungaria17/12/2015WebMindLicenses Kft.
4192014419/2014locul prestării serviciilor (electronice)Ungaria17/12/2015WebMindLicenses Kft.
4192014419/2014plata TVA in alt stat membru (cum corectez plata)Ungaria17/12/2015WebMindLicenses Kft.
4192014419/2014Regulamentul (UE) nr. 904/2010 (cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul TVA)Ungaria17/12/2015WebMindLicenses Kft.
3352014335/2014Scutiri (asistenţa şi protecţia socială)Belgia292 (1) i)21/1/2016Les Jardins de Jouvence SCRL
3352014335/2014entităţi cu caracter socialBelgia21/1/2016Les Jardins de Jouvence SCRL
3342014334/2014scutiri (spitalizare și ȋngrijiri medicale)Belgia292 (1) a)2/7/2015Nathalie De Fruytier
3342014334/2014Activitate de transport de organe și de prelevări de probe de origine umană în vederea efectuării de analize medicale ori de îngrijiri medicale sau terapeutice Belgia292 (1) c)2/7/2015Nathalie De Fruytier
3322014332/2014Ajustarea deducerii inițiale a taxei Germania3049/6/2016Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
3322014332/2014pro-rata specialăGermania300 (16)9/6/2016Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
3322014332/2014bunuri și servicii de folosință mixtăGermania300 (17)9/6/2016Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
3322014332/2014cheie de alocare a TVAGermania9/6/2016Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
3322014332/2014imobiliareGermania9/6/2016Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
3322014332/2014principiul protecției încrederii legitime Germania9/6/2016Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
3322014332/2014principiul securității juridice și al protecției încrederii legitime Germania9/6/2016Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
3312014331/2014actionează ca atare (persoană care ~)Slovenia2699/7/2015Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
3312014331/2014activitate economică Slovenia9/7/2015Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
3312014331/2014bun imobil (operațiune imobiliară)Slovenia9/7/2015Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
3312014331/2014persoană fizică (vânzare teren)Slovenia9/7/2015Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
2892014289/2014faptul generator (exigibilitate)Franta28023/12/2015Hop!_x001e_Brit Air SAS
2892014289/2014baza de impozitareFranta28623/12/2015Hop!_x001e_Brit Air SAS
2772014277/2014evaziune (firmă fantomă)Polonia22/10/2015PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek
2772014277/2014fraudaPolonia22/10/2015PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek
2772014277/2014Operator inexistent Polonia22/10/2015PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek
2762014276/2014independent (activități economice desfăşurate în mod ~)Polonia269 (1)29/9/2015Gmina Wrocław
2762014276/2014instituţie publică Polonia269 (2)29/9/2015Gmina Wrocław
2762014276/2014persoană impozabilăPolonia269 (5)29/9/2015Gmina Wrocław
2762014276/2014activităţi desfăşurate în mod independentPolonia29/9/2015Gmina Wrocław
2762014276/2014limitare în timp a efectelor unei hotărâriPolonia29/9/2015Gmina Wrocław
2762014276/2014principiul subsidiaritățiiPolonia29/9/2015Gmina Wrocław
2642014264/2014scutiri (de natură financiar-bancară)Suedia292 (2) a) pct. 322/10/2015David Hedqvist
2642014264/2014bitcoin (monedă virtuală)Suedia22/10/2015David Hedqvist
2562014256/2014Baza de impozitare Portugalia28611/6/2015Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA
2562014256/2014persoană impozabilăPortugalia269 (1)11/6/2015Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA
2562014256/2014Portugalia286 (1) a)11/6/2015Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA
2562014256/2014Portugalia286 (3) a11/6/2015Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA
2562014256/2014Portugalia286 (4) e)11/6/2015Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA
2502014250/2014faptul generator (exigibilitate)Franta28023/12/2015Air France_x001e_KLM
2502014250/2014baza de impozitareFranta28623/12/2015Air France_x001e_KLM
2282014228/2014importGermania2852/6/2016DHL Hub Leipzig GmbH
2282014228/2014antrepozit vamalGermania2/6/2016DHL Hub Leipzig GmbH
2282014228/2014exigibilitate (import)Germania2/6/2016DHL Hub Leipzig GmbH
2282014228/2014tranzit externGermania2/6/2016DHL Hub Leipzig GmbH
2282014228/2014Germania2/6/2016DHL Hub Leipzig GmbH
2262014226/2014importGermania2852/6/2016Eurogate Distribution GmbH
2262014226/2014antrepozit vamalGermania2/6/2016Eurogate Distribution GmbH
2262014226/2014faptul generator (import)Germania2/6/2016Eurogate Distribution GmbH
2262014226/2014tranzit externGermania2/6/2016Eurogate Distribution GmbH
2262014226/2014Germania2/6/2016Eurogate Distribution GmbH
2092014209/2014ajustarea bazei de impozitareSlovenia271 (3) a)2/7/2015NLB Leasing d.o.o.
2092014209/2014principiul neutralității fiscale Slovenia287 (b)2/7/2015NLB Leasing d.o.o.
2092014209/2014dublă impozitareSlovenia287 a)2/7/2015NLB Leasing d.o.o.
2092014209/2014lease-back (preluare de leasing)Slovenia2/7/2015NLB Leasing d.o.o.
2092014209/2014leasing v. livrare de bunuriSlovenia2/7/2015NLB Leasing d.o.o.
1832014183/2014principiul neutralității fiscale România9/7/2015Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean v. D.G.F.P. Cluj
1832014183/2014principiul proporționalitățiiRomânia9/7/2015Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean v. D.G.F.P. Cluj
1832014183/2014principiul protecției încrederii legitimeRomânia9/7/2015Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean v. D.G.F.P. Cluj
1832014183/2014principiul securității juridiceRomânia9/7/2015Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean v. D.G.F.P. Cluj
1832014183/2014recalificare a unei activităţiRomânia9/7/2015Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean v. D.G.F.P. Cluj
1742014174/2014persoană neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA Portugalia269 (5)29/10/2015Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA
1742014174/2014autoritate contractantă Portugalia29/10/2015Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA
1742014174/2014instituţie publică Portugalia29/10/2015Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA
1612014161/2014cota redusă (politica socială)U.K.291 (3) c)4/6/2015comisia europeana
1612014161/2014infringementU.K.4/6/2015comisia europeana
1592014159/2014control încrucișat Bulgaria5/7/2015Koela-N EOOD
1592014159/2014dreptul de deducere (refuz)Bulgaria5/7/2015Koela-N EOOD
1592014159/2014operațiuni fictiveBulgaria5/7/2015Koela-N EOOD
1592014159/2014știa sau ar fi trebuit să știeBulgaria5/7/2015Koela-N EOOD
1442014144/2014plafon de scutireRomânia3109/7/2015Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
1442014144/2014inregistrarea din oficiu in scopuri de TVARomânia9/7/2015Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
1442014144/2014Principiul protecției încrederii legitimeRomânia9/7/2015Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
1442014144/2014Principiul securității juridiceRomânia9/7/2015Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
1282014128/2014ipotecăȚările de Jos270 (4)28/4/2016Het Oudeland Beheer BV
1282014128/2014emfiteoză (dreptul de ~ )Țările de Jos286 (1) a) 28/4/2016Het Oudeland Beheer BV
1282014128/2014dreptul in rem Țările de Jos286 (1) b) 28/4/2016Het Oudeland Beheer BV
1282014128/2014baza de impozitare Țările de Jos28/4/2016Het Oudeland Beheer BV
1282014128/2014bun imobil (operațiune imobiliară complexă)Țările de Jos28/4/2016Het Oudeland Beheer BV
1282014128/2014contrapartidăȚările de Jos28/4/2016Het Oudeland Beheer BV
1282014128/2014denaturarea concurenței (prevenirea ~)Țările de Jos28/4/2016Het Oudeland Beheer BV
1262014126/2014gratuit (utilizare ~ a unui bun̴)Lituania297 (4) a)22/10/2015„Sveda” UAB
1262014126/2014legatura directă si imediatăLituania22/10/2015„Sveda” UAB
1232014123/2014știa sau ar fi trebuit să știeBulgaria294 (2) a) 14/3/2014Itales OOD
1232014123/2014dreptul de deducere (refuz)Bulgaria14/3/2014Itales OOD
1232014123/2014Lipsa dovezilor privind posesia efectivă a bunurilor de către furnizorul directBulgaria14/3/2014Itales OOD
1142014114/2014scutiri (servicii poştale publice)Suedia292 (1) p21-april-2015C.E.
1142014114/2014scutiri (timbre potale)Suedia292 (2) d)21-april-2015C.E.
1112014111/2014nerezidenţiBulgaria30723-april-2015GST – Sarviz AG Germania
1112014111/2014persoana obligată la plata TVABulgaria30723-april-2015GST – Sarviz AG Germania
1112014111/2014taxare inversăBulgaria30723-april-2015GST – Sarviz AG Germania
1112014111/2014Plata eronată a TVA de către destinatar Bulgaria23-april-2015GST – Sarviz AG Germania
1112014111/2014Principiul neutralității fiscaleBulgaria23-april-2015GST – Sarviz AG Germania
1112014111/2014rambursare (refuzul de a acorda ~ prestatorului de servicii)Bulgaria23-april-2015GST – Sarviz AG Germania
1092014109/2014efect directGermania16/7/2015Marenave Schiffahrts AG 
1092014109/2014filialeGermania16/7/2015Marenave Schiffahrts AG 
1092014109/2014holding (societate mamă)Germania16/7/2015Marenave Schiffahrts AG 
1092014109/2014persoană impozabilă unică Germania16/7/2015Marenave Schiffahrts AG 
1082014108/2014efect directGermania269 (4)16/7/2015Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
1082014108/2014grup fiscal unicGermania269 (9)16/7/2015Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
1082014108/2014holding (societate mamă)Germania297 (4) a)16/7/2015Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
1082014108/2014cheltuieli generaleGermania16/7/2015Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
1082014108/2014dreptul de deducere (parțială)Germania16/7/2015Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
1082014108/2014filialeGermania16/7/2015Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
1082014108/2014titluri de participareGermania16/7/2015Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
1052014105/2014ajutor de stat (tratament fiscal avantajos)Italia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014ajutor de stat (tratament fiscal mai favorabilă)Italia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014denaturarea concurenței Italia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014evaziune fiscalăItalia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014facturi fictiveItalia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014fraudă caruselItalia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014grup infracțional Italia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014missing traderItalia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014raspundere penalăItalia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014răspundere penalăItalia08-sept-2015Ivo Taricco
1052014105/2014termen de prescripție (infracƫiuni)Italia08-sept-2015Ivo Taricco
97201497/2014locul prestării de serviciiUngaria278 278 (5) d)30-04-2015SMK Kft
97201497/2014lucrări asupra bunurilor mobile corporaleUngariapct 15 (14) NM30-04-2015SMK Kft
97201497/2014persoană impozabilă inregistrată în scopuri de TVA în mai multe S.M.Ungaria30-04-2015SMK Kft
82201482/2014forta majora (cutremur)Italia15/7/2014Nuova Invincibile
6622013662/2013abuz de dreptPortugalia12/2/2015Surgicare – Unidades de Saúde SA
6622013662/2013dreptul de deducere (refuz)Portugalia12/2/2015Surgicare – Unidades de Saúde SA
6622013662/2013fraudă fiscalăPortugalia12/2/2015Surgicare – Unidades de Saúde SA
6622013662/2013Principiul echivalențeiPortugalia12/2/2015Surgicare – Unidades de Saúde SA
6622013662/2013Principiul efectivitățiiPortugalia12/2/2015Surgicare – Unidades de Saúde SA
6542013654/2013rambursareUngaria30317/7/2014Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft
6542013654/2013termen de rambursare (depăşirea ~)Ungariacpf 7717/7/2014Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft
6542013654/2013dobânzi de întârziere Ungaria17/7/2014Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft
6542013654/2013principiul echivalențeiUngaria17/7/2014Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft
6392013639/2013scutiri (livrări de bunuri privind protecţie contra incendiilor)Polonia18/12/2014comisia europeana
5992013599/2013factura (neinregistrarea in Registrul TVA)Italia32111/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5992013599/2013evidenƫa operaƫiunilorItalia32711/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5992013599/2013achiziție intracomunitară - cerințe de fondItalia11/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5992013599/2013dreptul de deducere - cerințe de fondItalia11/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5992013599/2013dreptul de deducere - cerințe de formă Italia11/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5992013599/2013responsabilitatea plătitorilorItalia11/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5992013599/2013Taxare inversă Italia11/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5952013595/2013scutiri (servicii financiar-bancare)Olanda292 (2) a) pct. 69/12/2015Fiscale Eenheid X NV cs
5952013595/2013bun imobil (exploatarea efectivă a unui bun ~)Olanda9/12/2015Fiscale Eenheid X NV cs
5952013595/2014dividendeOlanda9/12/2015Fiscale Eenheid X NV cs
5952013595/2014fond de pensiiOlanda9/12/2015Fiscale Eenheid X NV cs
5952013595/2013Fonduri comune de plasament Olanda9/12/2015Fiscale Eenheid X NV cs
5952013595/2013fonduri speciale de investiiOlanda9/12/2015Fiscale Eenheid X NV cs
5942013594/2013scutiri (asistenṭa / protecṭia socială)Germania292 (1) i)12/3/2015go fair” Zeitarbeit OHG
5942013594/2013Agent de muncă temporarăGermania12/3/2015go fair” Zeitarbeit OHG
5942013594/2013scutiri (punere la dispoziție de personal de îngrijire calificat)Germania12/3/2015go fair” Zeitarbeit OHG
5902013590/2013Factura (cerințe de formă / fond)Italia31911/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5902013590/2013registre de TVA Italia11/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5902013590/2013Taxare inversăItalia11/12/2014Idexx Laboratories Italia Srl
5842013584/2013scutiri (asigurare)Franţa292 (2) b)16/7/2015Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA
5842013584/2013garanție (sumă forfetară plătită pentru ~ în caz de defecțiuni ale unui autovehicul de ocazie)Franţa16/7/2015Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA
5842013584/2013operațiune unică complexăFranţa16/7/2015Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA
5842013584/2013regim special (auto second-hand)Franţa16/7/2015Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA
5262013526/2013Scutire (livrare de bunuri pentru alimentarea și aprovizionarea navelor utilizate pentru navigația în largul mării) lituania294 (1) g)3/9/2015„Fast Bunkering Klaipėda” UAB
5022013502/2013Furnizare de cărți digitale sau electroniceLuxemburg291 (3) a)5/3/2015Comisia Europeană
5022013502/2013Cota redusă Luxemburg5/3/2015Comisia Europeană
5022013502/2013e-books (cărți digitale sau electronice)Luxemburg5/3/2015Comisia Europeană
5022013502/2013infringementLuxemburg5/3/2015Comisia Europeană
5022013502/2013servicii furnizate pe cale electronicăLuxemburg5/3/2015Comisia Europeană
5002013500/2013Bunuri de capital Polonia3055/6/2004Gmina Międzyzdroje
5002013500/2013Ajustarea deducerii inițiale a taxei Polonia5/6/2004Gmina Międzyzdroje
5002013500/2013bun imobilPolonia5/6/2004Gmina Międzyzdroje
4992013499/2013executor judecătoresc Polonia270 (3)26/3/2015Marian Macikowski
4992013499/2013bun imobil Polonia26/3/2015Marian Macikowski
4992013499/2013executare silită Polonia26/3/2015Marian Macikowski
4992013499/2013principiul neutralitatii fiscalePolonia26/3/2015Marian Macikowski
4992013499/2013principiul proportionalitătii Polonia26/3/2015Marian Macikowski
4922013492/2013livrare intracomunitarăBulgaria126 (4)9/10/2014Traum EOOD
4922013492/2013fraudaBulgaria294 (2)9/10/2014Traum EOOD
4922013492/2013inactiv (firma devine ~a, cu ocazia unei reverificări)Bulgaria294 (2)9/10/2014Traum EOOD
4922013492/2013control ulteriorBulgaria9/10/2014Traum EOOD
4922013492/2013efect directBulgaria9/10/2014Traum EOOD
4922013492/2013Obligația vânzătorului de a proba autenticitatea semnăturii persoanei care achiziționează bunurile sau a reprezentantului acesteia Bulgaria9/10/2014Traum EOOD
4922013492/2013scutiri (LIC)Bulgaria9/10/2014Traum EOOD
4922013492/2013VIES (baza de date ~)Bulgaria9/10/2014Traum EOOD
4792013479/2013infringementFranta291 (3) a)5/3/2015Comisia Europeană
4792013479/2013Cota redusă Franta5/3/2015Comisia Europeană
4792013479/2013e-books (cărți digitale sau electronice)Franta5/3/2015Comisia Europeană
4792013479/2013Furnizare de cărți digitale sau electroniceFranta5/3/2015Comisia Europeană
4792013479/2013servicii furnizate pe cale electronicăFranta5/3/2015Comisia Europeană
4462013446/2013Directiva 9/2008Franţa302 (1) a)2/10/2014Fonderie 2A
4462013446/2013rambursareFranţa2/10/2014Fonderie 2A
4462013446/2013Transformarea bunului în statul membru în care este stabilit clientulFranţa2/10/2014Fonderie 2A
4382013438/2013Leasing financiar Romania270 (4)17/7/2014BCR Leasing IFN SA
4382013438/2013gestiune (bunuri lipsă din ~)Romania271 (3) a17/7/2014BCR Leasing IFN SA
4382013438/2013livrare către sineRomania17/7/2014BCR Leasing IFN SA
3372013337/2013baza de impozitare (neplata totală sau parțială)Ungaria15/5/2014Almos Agrárkülkereskedelmi Kft
3372013337/2013efect directUngaria15/5/2014Almos Agrárkülkereskedelmi Kft
3372013337/2013factura (neplata ~ poate anula TVA aferent facturii iniţiale?)Ungaria15/5/2014Almos Agrárkülkereskedelmi Kft
3372013337/2013neplata unei facturiUngaria15/5/2014Almos Agrárkülkereskedelmi Kft
2722013272/2013scutiri ( importuri de bunuri destinate a fi plasate într un alt regim de antrepozit decât cel vamal)Italia32617/7/2014Equoland Soc. coop. arl
2722013272/2013antrepozit TVAItalia295 (1) e)17/7/2014Equoland Soc. coop. arl
2722013272/2013amendă (cum stabilesc cuantumul ~)Italia17/7/2014Equoland Soc. coop. arl
2722013272/2013autofacturareItalia17/7/2014Equoland Soc. coop. arl
2722013272/2013certificat de amânare de la plata TVAItalia17/7/2014Equoland Soc. coop. arl
2722013272/2013importItalia17/7/2014Equoland Soc. coop. arl
2722013272/2013lichidareItalia17/7/2014Equoland Soc. coop. arl
2722013272/2013taxare inversă (obligația de a plăti TVA, chiar dacă a fost deja achitată prin ~)Italia17/7/2014Equoland Soc. coop. arl
2192013219/2013Cotă redusă (cărți tipărite)Franţa291 (20) b)11/9/2014K Oy
2192013219/2013cota standardFranţa11/9/2014K Oy
2192013219/2013Neutralitate fiscalăFranţa11/9/2014K Oy
2192013219/2013Franţa11/9/2014K Oy
2042013204/2013Dizolvarea unei societăți de către un asociat Germania269 (1) şi (2)13/3/2014Heinz Malburg
2042013204/2013goodwill (dobândirea unei părți a clientelei)Germania297 (2) a13/3/2014Heinz Malburg
2042013204/2013Aport în natură la altă societate Germania13/3/2014Heinz Malburg
1832013183/2013pro-rataPortugalia300 (14)10/7/2014Banco Mais SA
1832013183/2013Regim derogatoriu Portugalia300 (14)10/7/2014Banco Mais SA
1832013183/2013folosință mixtă (Bunuri și servicii de ~)Portugalia10/7/2014Banco Mais SA
1832013183/2013leasingPortugalia10/7/2014Banco Mais SA
1642013164/2013 dreptul de deducere (refuz)Olanda18/12/2014Turbu.com Mobile Phone’s BV
1642013164/2013 frauda (telefoane mobile)Olanda18/12/2014Turbu.com Mobile Phone’s BV
1642013164/2013 răspundere penalăOlanda18/12/2014Turbu.com Mobile Phone’s BV
1632013163/2013 frauda (luare în considerare a ~ în statul membru de expediție)Olanda18/12/2014Turbu.com BV
1602013160/2013scutiri (proteze dentare) Olanda292 (1) b)26/2/2015Nobel Biocare Nederland BV
1542013154/2013transpunere eronată a prevederilor DirectiveiOlanda293 (1) a)26/2/2015X BV
1512013151/2013subvenție direct legată de prețFranţa286 (1)27/3/2014Le Rayon d’Or SARL
1512013151/2013baza de impozitare (stabilirea ~)Franţa292 (1) a27/3/2014Le Rayon d’Or SARL
1512013151/2013scutiri (îngrijiri medicale)Franţa27/3/2014Le Rayon d’Or SARL
1442013144/2013scutiri (proteze dentare) Olanda292 (1) b)26/2/2015VDP Dental Laboratory NV
1312013131/2013Fraudă fiscală (săvârșită în statul membru de sosire)Olanda18/12/2014Schoenimport «Italmoda»
1312013131/2013știa sau ar fi trebuit să știeOlanda18/12/2014Schoenimport «Italmoda»
1072013107/2013exigibilitate — Bulgaria282 (1) b)13/3/2014FIRIN” OOD
1072013107/2013fraudă fiscală (operaţiune nerealizată) —Bulgaria287 a) – b)13/3/2014FIRIN” OOD
1072013107/2013dreptul de deducereBulgaria297 (2) a)13/3/2014FIRIN” OOD
1072013107/2013Bulgaria304 (1) b13/3/2014FIRIN” OOD
1072013107/2013Bulgaria305 (4) b13/3/2014FIRIN” OOD
1072013107/2013Bulgaria307 (1)13/3/2014FIRIN” OOD
1072013107/2013ajustarea bazei de impozitareBulgaria13/3/2014FIRIN” OOD
92201392/2013folosinţă mixtă Olanda30510/9/2014Gemeente ’s‑Hertogenbosch
92201392/2013livrare către sine (self-supply)Olanda270 (4)10/9/2014Gemeente ’s‑Hertogenbosch
92201392/2013autoritate publică (activităţi desfăşurate în calitate de ~ şi în calitate de persoană impozabilă)Olanda10/9/2014Gemeente ’s‑Hertogenbosch
92201392/2013bun imobil (folosinţa privată)Olanda10/9/2014Gemeente ’s‑Hertogenbosch
33201333/2013dreptul de deducere (refuz)Polonia294 (2) a) 6/2/2014Marcin Jagiełło
33201333/2013factură emisă de o societate care acționează ca interpusPolonia6/2/2014Marcin Jagiełło
33201333/2013frauda (furt de identitate)Polonia6/2/2014Marcin Jagiełło
33201333/2013știa sau ar fi trebuit să știePolonia6/2/2014Marcin Jagiełło
18201318/2013fraudă (Furnizor care nu dispune de mijloacele necesare)Bulgaria32113/2/2014Maks Pen EOOD
720137/2013filialăSuedia269 (8)17/9/2014Skandia America Corp. (USA), filiala Sverige
720137/2013grup fiscal unicSuedia17/9/2014Skandia America Corp. (USA), filiala Sverige
6062012606/2012Italia3026/3/2014Dresser‑Rand SA
6062012606/2012Transferul bunurilor societăţii în alt S.M.Italia270 (10)6/3/2014Dresser‑Rand SA
6052012605/2012sediu fixPolonia278 (2)16/10/2014Welmory sp z.o.o.
6052012605/2012locul prestării serviciilorPolonia16/10/2014Welmory sp z.o.o.
5992012599/2012export (servicii turistice)Belgia13/3/2014Jetair NV, BTW‑eenheid BTWE Travel4you
5992012599/2012principiul egalității, proporționalității și neutralității fiscaleBelgia13/3/2014Jetair NV, BTW‑eenheid BTWE Travel4you
5992012599/2012regim special (agenție de turism)Belgia13/3/2014Jetair NV, BTW‑eenheid BTWE Travel4you
5892012589/2012leasing (automobile)U.K.287 a)3/9/2013GMAC UK plc
5892012589/2012efect direct U.K.3/9/2013GMAC UK plc
5892012589/2012licitaţie (neplata ratelor)U.K.3/9/2013GMAC UK plc
5632012563/2012Scutiri (export)Ungaria294 (1) a)19/12/2013Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép
5632012563/2012export de bunuriUngaria19/12/2013Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép
5632012563/2012ex-works (livrare ~)Ungaria19/12/2013Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép
4952012495/2012scutiri (Accesul la un teren de golf )U.K.292 (1) l)19/12/2013Bridport and West Dorset Golf Club Limited
4952012495/2012scutiri (practicarea sportului)U.K.292 (1) n)19/12/2013Bridport and West Dorset Golf Club Limited
4942012494/2012livrare de bunuriU.K.270 (1)21/11/2013Dixons Retail plc
4942012494/2012contrapartidaU.K.286 (1) a)21/11/2013Dixons Retail plc
4942012494/2012fraudă cu card bancarU.K.21/11/2013Dixons Retail plc
4642012464/2012scutiri (fonduri comune de plasament) Danemarca292 (2) a pct. 313/3/2014Pension Service A/S
4642012464/2012pensii ocupaționale Danemarca292 (2) a pct. 613/3/2014Pension Service A/S
4642012464/2012principiul neutralității fiscaleDanemarca13/3/2014Pension Service A/S
4612012461/2012prestări de servicii (alte valori mobiliare)Olanda292 (2) a pct. 312/6/2014Granton Advertising BV
4612012461/2012Card de reduceriOlanda12/6/2014Granton Advertising BV
4612012461/2012scutiri Olanda12/6/2014Granton Advertising BV
4612012461/2012Sistem de promovare a vânzărilor Olanda12/6/2014Granton Advertising BV
4442012444/2012fraudă Ungaria16/5/2013Hardimpex Kft., en liquidation
4442012444/2012principiul neutralității fiscale Ungaria16/5/2013Hardimpex Kft., en liquidation
4442012444/2012sarcina probeiUngaria16/5/2013Hardimpex Kft., en liquidation
4442012444/2012tranzacțiile suspecte Ungaria16/5/2013Hardimpex Kft., en liquidation
4402012440/2012baza de impozitareGermania286 (1) a)24/10/2013Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft
4402012440/2012jocuri de noroc (impozit)Germania292 (2) c)24/10/2013Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft
4312012431/2012dobânzi penalizatoare datorate de un SMRomania24/10/2013SC Rafinăria Steaua Română SA
4312012431/2012litigiu cu statul românRomania24/10/2013SC Rafinăria Steaua Română SA
4312012431/2012principiul echivalențeiRomania24/10/2013SC Rafinăria Steaua Română SA
4312012431/2012principiul efectivitățiiRomania24/10/2013SC Rafinăria Steaua Română SA
4242012424/2012Taxare inversă Romania3196/2/2014SC Fatorie SRL
4242012424/2012Principiul neutralității fiscaleRomania3316/2/2014SC Fatorie SRL
4242012424/2012factura (TVA facturată eronat)Romania6/2/2014SC Fatorie SRL
4242012424/2012Principiul securității juridiceRomania6/2/2014SC Fatorie SRL
3662012366/2012îngrijiri medicale ambulatorii (furnizarea de medicamente citostatice)Germania292 (1) a 13/3/2014Klinikum Dortmund gGmbH
3662012366/2012Operațiuni conexe care nu se pot separa dpdv material/economic (closely related activities)Germania13/3/2014Klinikum Dortmund gGmbH
3662012366/2012scutiri (medicale / tratament ambulatoriu)Germania13/3/2014Klinikum Dortmund gGmbH
3232012323/2012Directiva 9/2008Romania302 (1) a)6/2/2014E.ON Global Commodities SE
3232012323/2012rambursareRomania6/2/2014E.ON Global Commodities SE
3232012323/2012reprezentant fiscalRomania6/2/2014E.ON Global Commodities SE
3192012319/2012scutiri (educaţie) Polonia292 (1) f)20/6/2013MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. Komandytowa
3192012319/2012efect directPolonia20/6/2013MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. Komandytowa
3192012319/2012infringement Polonia20/6/2013MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. Komandytowa
3002012300/2012turism (agentie de ̴)Germania31116-ian-2014Ibero Tours GmbH
3002012300/2012baza de impozitare (intermediere)Germania16-ian-2014Ibero Tours GmbH
3002012300/2012regim special (agenție de turism)Germania16-ian-2014Ibero Tours GmbH
2842012284/2012Bulgaria 46 (5) N.M.12/7/2012EMS‑Bulgaria Transport OOD
2842012284/2012dreptul de deducere (chiar dacă persoana nu este înregistrată în scopuri de TVA)Bulgaria299 (1)12/7/2012EMS‑Bulgaria Transport OOD
2842012284/2012termenul limită pentru exercitarea dreptul de deducereBulgaria301 (1)12/7/2012EMS‑Bulgaria Transport OOD
2832012283/2012schimb de serviciiBulgaria27126/9/2013Serebryannay vek EOOD
2832012283/2012prestări de serviciiBulgaria27226/9/2013Serebryannay vek EOOD
2732012273/2012codul vamal comunitarFranţa136 (3)11/7/2013Harry Winston SARL
2732012273/2012exigibilitatea taxei (furt din antrepozitul vamal)Franţa11/7/2013Harry Winston SARL
2732012273/2012furtul de mărfuriFranţa11/7/2013Harry Winston SARL
2712012271/2012prestări de servicii (servicii intra-grup)Belgia3198/5/2013Petroma Transports SA
2712012271/2012dreptul de deducere (refuz)Belgia8/5/2013Petroma Transports SA
2712012271/2012prestări de servicii (punerea la dispoziƫie de personal)Belgia8/5/2013Petroma Transports SA
2592012259/2012amendăBulgaria3212/6/2013Rodopi‑M 91 OOD
2592012259/2012evidenƫa operaƫiunilorBulgaria2/6/2013Rodopi‑M 91 OOD
2492012249/2012baza de impozitareRomania286 (1) a)7/11/2013Corina‑Hrisi Tulică
2492012249/2012persoană fizicăRomania286 (2)7/11/2013Corina‑Hrisi Tulică
2492012249/2012factura (nu include TVA)Romania7/11/2013Corina‑Hrisi Tulică
2192012219/2012persoană impozabilăaustria269 (1)20/6/2013Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
2192012219/2012energie electrică (instalații fotovoltaice pe acoperișul unei locuințe )austria269 (2)20/6/2013Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
2192012219/2012activitate economicăaustria20/6/2013Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
2192012219/2012venituri cu caracter de continuitateaustria20/6/2013Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
1972012197/2012scutiri (navigația în largul mării)Franţa21/3/2013comisia europeana
1912012191/2012agricultura (Programul operațional pentru dezvoltare rurală și agricolă)Ungaria16/5/2013Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.
1912012191/2012îmbogățire fără justă cauzăUngaria16/5/2013Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.
1912012191/2012rambursareUngaria16/5/2013Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.
1692012169/2012curieratPolonia28216/5/2013TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o.
1692012169/2012exigibilitatea taxeiPolonia28216/5/2013TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o.
1692012169/2012prestări de servicii (transport și de expediere)Polonia28216/5/2013TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o.
1552012155/2012locul prestărilor serviciilorPolonia278 (4) a27/6/2013RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.
1552012155/2012nerezidenţiPolonia27/6/2013RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.
1552012155/2012operaţiune unicăPolonia27/6/2013RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.
1552012155/2012serviciu complex (transfrontalier) Polonia27/6/2013RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.
1532012153/2012superficieBulgaria281 (1)21/3/2013Sani Treyd EOOD
1532012153/2012barter (contract de schimb) Bulgaria282 (1)21/3/2013Sani Treyd EOOD
1532012153/2012baza de impozitareBulgaria286 (1) (a)21/3/2013Sani Treyd EOOD
1532012153/2012plata în avans Bulgaria286 (1) (e)21/3/2013Sani Treyd EOOD
1532012153/2012bun imobil Bulgaria21/3/2013Sani Treyd EOOD
1532012153/2012contrapartida (în natură)Bulgaria21/3/2013Sani Treyd EOOD
1422012142/2012registrul persoanelor impozabile ȋnregistrate ȋn scopuri de TVABulgaria270 (4) c)8/5/2013Hristomir Marinov
1422012142/2012livrare asimilatăBulgaria286 (1) e)8/5/2013Hristomir Marinov
1422012142/2012încetarea activității economiceBulgaria8/5/2013Hristomir Marinov
1422012142/2012valoarea de piaţăBulgaria8/5/2013Hristomir Marinov
1392012139/2012Spania20/3/2014Caixa dʼEstalvis i Pensions de Barcelona
1382012138/2012Corectarea documentelorBulgaria33011/4/2013Rusedespred OOD
1382012138/2012TVA facturată (eronat) şi nedatoratăBulgaria11/4/2013Rusedespred OOD
1252012125/2012executare silităSpania297 (41)13/6/2013Promociones y Construcciones BJ 200 SL
1252012125/2012insolvenƫăSpania13/6/2013Promociones y Construcciones BJ 200 SL
1252012125/2012lichidareSpania13/6/2013Promociones y Construcciones BJ 200 SL
1242012124/2012CJUE /Clauza de „standstill”Bulgaria297. - (2) a)18/7/2012AES-3C Maritza East 1 EOOD
1242012124/2012dreptul de deducereBulgaria18/7/2012AES-3C Maritza East 1 EOOD
1242012124/2012prestări de servicii (punerea la dispoziƫie de personal)Bulgaria18/7/2012AES-3C Maritza East 1 EOOD
1042012104/2012dreptul de deducereGermania297(2) a)21/2/2012SC Mora IPR SRL
1042012104/2012legatura directă si imediatăGermania297(2) a)21/2/2012Wolfram Becker
1042012104/2012Dare de mităGermania21/2/2012Wolfram Becker
1042012104/2012InfracƫiuneGermania21/2/2012Wolfram Becker
91201291/2012scutiri (spitalizare și ȋngrijiri medicale)Suedia292 (1) a)21/3/2013PFC Clinic AB
91201291/2012Suedia292 (1) c)21/3/2013PFC Clinic AB
79201279/2012import (amânare de la plata TVA în vamă)Romania326 21/2/2013SC Mora IPR SRL
79201279/2012vamă (închidere regim admitere temporară) Romania326 21/2/2013SC Mora IPR SRL
78201278/2012active biologiceBulgaria31918/7/2013Evita‑K EOOD
78201278/2012facturaBulgaria270 (1)18/7/2013Evita‑K EOOD
78201278/2012agricultura (IAS 41)Bulgaria18/7/2013Evita‑K EOOD
78201278/2012crotalii (animale)Bulgaria18/7/2013Evita‑K EOOD
78201278/2012fraudaBulgaria18/7/2013Evita‑K EOOD
78201278/2012livrare de bunuri (concept)Bulgaria18/7/2013Evita‑K EOOD
62201262/2012persoană fizicăBulgaria269 (2)13/6/2013Galin Kostov
62201262/2012activităƫi ocazionaleBulgaria13/6/2013Galin Kostov
62201262/2012profesie liberală (executor judecătoresc)Bulgaria13/6/2013Galin Kostov
26201226/2012fonduri speciale de investiţiiOlanda292 (2) a) pct. 6)18/7/2013Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand
26201226/2012fond de pensii (pentru limită de vârstă)Olanda18/7/2013Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand
19201219/2012superficieBulgaria281 (1)7/3/2013Efir OOD
19201219/2012efect direct Bulgaria282 (2) b7/3/2013Efir OOD
19201219/2012faptul generator (exigibilitate)Bulgaria286 (1) a)7/3/2013Efir OOD
19201219/2012baza de impozitare (afiliaƫi)Bulgaria286 (1) e) 7/3/2013Efir OOD
19201219/2012avans (plata anticipată a contrapartideI)Bulgaria7/3/2013Efir OOD
18201218/2012scutiri (practicarea sportului)Cehia292 (1) l21/2/2013Město Žamberk
18201218/2012serviciu complex unic Cehia21/2/2013Město Žamberk
6592011659/2011Portugalia5/12/2013TVI – Televisão Independente SA
6532011653/2011tranzacƫii artificaleU.K.1120/6/2013Paul Newey
6532011653/2011conƫinutul economic al unei tranzacƫiiU.K.20/6/2013Paul Newey
6532011653/2011contractU.K.20/6/2013Paul Newey
6532011653/2011fraudăU.K.20/6/2013Paul Newey
6512011651/2011transfer de activeOlanda270 (7)30/5/2013X BV
6512011651/2011cesiune titluri de participareOlanda30/5/2013X BV
6432011643/2011fraudă (operaƫiune fictivă)Bulgaria297 (1)31-ian-2013LVK – 56 EOOD
6432011643/2011facturaBulgaria297 (2)31-ian-2013LVK – 56 EOOD
6432011643/2011dreptul de deducere (refuz)Bulgaria31-ian-2013LVK – 56 EOOD
6432011643/2011principiul neutralității fiscale, securității juridice și egalității de tratamentBulgaria31-ian-2013LVK – 56 EOOD
6422011642/2011factura (menționarea TVA-ului pe ~)Bulgaria307 (1)31/1/2013Stroy trans EOOD
6422011642/2011dreptul de deducere (refuz)Bulgaria31/1/2013Stroy trans EOOD
6422011642/2011exigibilitatea taxeiBulgaria31/1/2013Stroy trans EOOD
6422011642/2011Principiul neutralității fiscale Bulgaria31/1/2013Stroy trans EOOD
6422011642/2011riscul de pierdere a unor venituri fiscale (eliminarea ~)Bulgaria31/1/2013Stroy trans EOOD
6222011622/2011scutiri (bunuri imobile)Olanda292 (2) e)10/10/2013Pactor Vastgoed BV
6222011622/2011taxare inversăOlanda292 (3)10/10/2013Pactor Vastgoed BV
6222011622/2011Ajustarea deducerii inițiale a taxei Olanda10/10/2013Pactor Vastgoed BV
6182011618/2011baza de impozitare (taxa de difuzare)Portugalia2865/12/2013TVI – Televisão Independente SA
5722011572/2011dreptul de deducere (refuz)Bulgaria294 (2) a) 4/7/2013Menidzherski biznes reshenia OOD
5722011572/2011control încrucișat Bulgaria4/7/2013Menidzherski biznes reshenia OOD
5722011572/2011operațiuni fictiveBulgaria4/7/2013Menidzherski biznes reshenia OOD
5722011572/2011principiul neutralității fiscale Bulgaria4/7/2013Menidzherski biznes reshenia OOD
5722011572/2011principiul protecției încrederii legitime Bulgaria4/7/2013Menidzherski biznes reshenia OOD
5652011565/2011codul de procedură fiscală – art. 80, art. 124Romania18/4/2013Mariana Irimie vs. A.F.P. Sibiu, Administrației Fondului pentru Mediu
5652011565/2011principiul echivalenței, efectivității și al proporționalitățiiRomania18/4/2013Mariana Irimie vs. A.F.P. Sibiu, Administrației Fondului pentru Mediu
5652011565/2011taxa de poluareRomania18/4/2013Mariana Irimie vs. A.F.P. Sibiu, Administrației Fondului pentru Mediu
5632011563/2011operațiuni fictiveLetonia294 (2) a) 28/2/2013Forvards V SIA
5632011563/2011dreptul de deducere (refuz)Letonia28/2/2013Forvards V SIA
5632011563/2011știa sau ar fi trebuit să știe Letonia28/2/2013Forvards V SIA
5602011560/2011pro-rataItalia292 (1) a)13/12/2012Danilo Debiasi
5602011560/2011persoană impozabilă mixtăItalia13/12/2012Danilo Debiasi
5602011560/2011scutiri (servicii medico-sanitare)Italia13/12/2012Danilo Debiasi
5572011557/2011regim special (agenție de turism)Polonia31125/10/2012Maria Kozak
5572011557/2011serviciu unicPolonia25/10/2012Maria Kozak
5572011557/2011transport (serviciu turistic)Polonia25/10/2012Maria Kozak
5502011550/2011bunuri lipsăBulgaria304 (2)4/10/2012PIGI – Pavleta Dimova ET
5502011550/2011Ajustarea deducerii inițiale a taxei (bunuri lipsă)Bulgaria4/10/2012PIGI – Pavleta Dimova ET
5502011550/2011bunuri furateBulgaria4/10/2012PIGI – Pavleta Dimova ET
5502011550/2011infracțiune (autor necunoscut)Bulgaria4/10/2012PIGI – Pavleta Dimova ET
5492011549/2011faptul generatorBulgaria281 (1)19/12/2012Orfey Balgaria EOOD
5492011549/2011baza de impozitareBulgaria282 (2) b)19/12/2012Orfey Balgaria EOOD
5492011549/2011valoarea de piaƫă ȋntre afiliaƫiBulgaria286 (1) e)19/12/2012Orfey Balgaria EOOD
5492011549/2011superficieBulgaria19/12/2012Orfey Balgaria EOOD
5492011549/2011transpunere DirectivăBulgaria19/12/2012Orfey Balgaria EOOD
5432011543/2011scutiri (vanzare clădire şi teren)Olanda292 (2) f17/1/2013Woningstichting Maasdriel
5432011543/2011bun imobil (teren construibil)Olanda17/1/2013Woningstichting Maasdriel
5322011532/2011prestație unicăGermania292 (2) e)15/11/2012Susanne Leichenich
5322011532/2011închiriere (bun imobil)Germania15/11/2012Susanne Leichenich
5322011532/2011ponton (restaurant)Germania15/11/2012Susanne Leichenich
5272011527/2011evaziune fiscală (risc de)Letonia31614/3/2013Ablessio SIA
5272011527/2011cesionare firmă (plătitoare de TVA)Letonia14/3/2013Ablessio SIA
5272011527/2011fraudaLetonia14/3/2013Ablessio SIA
5272011527/2011număr de identificare în scopuri de TVALetonia14/3/2013Ablessio SIA
5252011525/2011fraudaLetonia30318/10/2012Mednis SIA
5252011525/2011excedent de taxăLetonia322 (1)18/10/2012Mednis SIA
5252011525/2011perioada de rambursare (depăşire termen legal)Letonia18/10/2012Mednis SIA
5252011525/2011rambursareLetonia18/10/2012Mednis SIA
4962011496/2011holding (societate~)Portugalia297 (2) a)6/9/2012Portugal Telecom SGPS SA
4962011496/2011pro-rataPortugalia300 (3)6/9/2012Portugal Telecom SGPS SA
4962011496/2011dreptul de deducerePortugalia300 (4)6/9/2012Portugal Telecom SGPS SA
4242011424/2011scutiri (fonduri speciale de investiƫii)U.K.292 (2) a pct. 67/3/2013Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd & others
4242011424/2011sisteme de pensii pentru limită de vârstă = retirement pension scheme U.K.7/3/2013Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd & others
3952011395/2011lucrări de construcții (prestari de servicii)Germania13/12/2012BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH
3952011395/2011principiul proporționalitățiiGermania13/12/2012BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH
3952011395/2011principiul securităţii juridiceGermania13/12/2012BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH
3922011392/2011scutiri (închiriere de bunuri imobile)U.K.292 (2) e)27/9/2012Field Fisher Waterhouse LLP
3922011392/2011prestație unică (servicii scutite + impozabile)U.K.27/9/2012Field Fisher Waterhouse LLP
3882011388/2011sucursală (bancară)Franţa300 (14)12/9/2013Le Crédit Lyonnais
3882011388/2011pro-rataFranţa300 (6)12/9/2013Le Crédit Lyonnais
3882011388/2011pro-rata specialăFranţa12/9/2013Le Crédit Lyonnais
3772011377/2011baza de impozitareSpania137 (1) a) 19/7/2012International Bingo Technology SA
3772011377/2011scutiri (jocuri de noroc - bingo)Spania292 (2) c)19/7/2012International Bingo Technology SA
3772011377/2011pro-rataSpania300 (6)19/7/2012International Bingo Technology SA
3772011377/2011cifra de afaceri anuală Spania19/7/2012International Bingo Technology SA
3602011360/2011scutiri (livrare de medicamente de uz uman şi veterinar)Spania291 (2) e)17/1/2013comisia europeana
3602011360/2011cota redusăSpania17/1/2013comisia europeana
3602011360/2011infringement Spania17/1/2013comisia europeana
3262011326/2011clădire (lucrări de transformare / modernizare)Olanda12/7/2012J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV
3262011326/2011scutiri (vânzare clădire)Olanda12/7/2012J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV
3242011324/2011dreptul de deducereUngaria2916/9/2012Gábor Tóth
3242011324/2011frauda (lipsă angajaţi care să efectueze lucrarea) Ungaria3196/9/2012Gábor Tóth
3242011324/2011facturaUngaria292 (2) f)6/9/2012Gábor Tóth
3192011319/2011sediu fixSuedia30225/10/2012Widex A/S 
3192011319/2011rambursareSuedia25/10/2012Widex A/S 
3182011318/2011sediu fixSuedia30225/10/2012Daimler AG 
3182011318/2011rambursareSuedia25/10/2012Daimler AG 
3102011310/2011tehnici de marketingU.K.28619/12/2012Grattan plc
3102011310/2011baza de impozitareU.K.19/12/2012Grattan plc
3102011310/2011contrapartidăU.K.19/12/2012Grattan plc
3102011310/2011grup fiscal TVAU.K.19/12/2012Grattan plc
3102011310/2011vânzare prin corespondenţăU.K.19/12/2012Grattan plc
2992011299/2011Olanda8/11/2012Gemeente Vlaardingen
2942011294/2011Directiva 9/2008Italia302 (1) a)21/6/2012Elsacom NV
2942011294/2011termen de decădere Italiapct. 49 (17) NM21/6/2012Elsacom NV
2942011294/2011rambursareItalia21/6/2012Elsacom NV
2852011285/2011evaziune fiscalăBulgaria6/12/2012Bonik EOOD
2852011285/2011fraudăBulgaria6/12/2012Bonik EOOD
2852011285/2011RomâniaBulgaria6/12/2012Bonik EOOD
2752011275/2011scutiri (organisme de plasament colectiv)Germania292 (2) a ) pct. 6)7/3/2013GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH
2732011273/2011FraudaUngaria294 (2) a6/9/2012Mecsek‑Gabona Kft
2732011273/2011numărul de identificare în scopuri de TVA (anulat)Ungaria6/9/2012Mecsek‑Gabona Kft
2732011273/2011registrul persoanelor impozabileUngaria6/9/2012Mecsek‑Gabona Kft
2732011273/2011scutiri (livrare intracomunitară) Ungaria6/9/2012Mecsek‑Gabona Kft
2632011263/2011persoană impozabilăLetonia26919/7/2012Ainārs Rēdlihs
2632011263/2011amendă / sancƫiune contravenƫionalăLetonia19/7/2012Ainārs Rēdlihs
2632011263/2011fraudaLetonia19/7/2012Ainārs Rēdlihs
2632011263/2011taxare inversăLetonia19/7/2012Ainārs Rēdlihs
2592011259/2011scutiri (tranzacţii cu acţiuni, părţi sociale)Olanda292 (2) a pct. 55/7/2012DTZ Zadelhoff vof
2572011257/2011ajustarea deducerii (bunuri de capital)Romania297 (2) a)29/11/2012Gran Via Moinești SRL
2572011257/2011regimul deducerilorRomania305 (4) b)29/11/2012Gran Via Moinești SRL
2572011257/2011bunuri imobile (teren)Romania29/11/2012Gran Via Moinești SRL
2342011234/2011ajustarea deducerii (bunuri de capital)Bulgaria305 (4) b)18/10/2012TETS Haskovo AD
2342011234/2011bun imobil (demolare a unui ~)Bulgaria18/10/2012TETS Haskovo AD
2342011234/2011bunuri de capitalBulgaria18/10/2012TETS Haskovo AD
2342011234/2011fraudaBulgaria18/10/2012TETS Haskovo AD
2252011225/2011scutiri (NATO)U.K.294 (1) m)26/4/2012Able UK Ltd
2242011224/2011scutiri (asigurare)Polonia292 (2) b17/1/2013BGŻ Leasing sp. z o.o.
2242011224/2011operaƫiune accesorie (serviciului principal)Polonia17/1/2013BGŻ Leasing sp. z o.o.
2242011224/2011prestație unică (complexă)Polonia17/1/2013BGŻ Leasing sp. z o.o.
2202011220/2011regim special de TVACehia3111/3/2012Star Coaches sro
2202011220/2011turism (agenție de ~)Cehia1/3/2012Star Coaches sro
2112011211/2011închiriere (bun imobil)Belgia271 (4) b) 18/7/2013Maison Patrice Alard SPRL
2112011211/2011leasing (bunuri imobile)Belgia292 (2) e) 18/7/2013Maison Patrice Alard SPRL
2112011211/2011bun imobil Belgia18/7/2013Maison Patrice Alard SPRL
2112011211/2011scutiri (închiriere / leasing)Belgia18/7/2013Maison Patrice Alard SPRL
2102011210/2011închiriere (bun imobil)Belgia271 (4) b) 18/7/2013Medicom SPRL
2102011210/2011leasing (bunuri imobile)Belgia292 (2) e) 18/7/2013Medicom SPRL
2102011210/2011bun imobil Belgia18/7/2013Medicom SPRL
2102011210/2011scutiri (închiriere / leasing)Belgia18/7/2013Medicom SPRL
1932011193/2011regim special de TVAPolonia3116/6/2013comisia europeana
1932011193/2011regimul marjei profituluiPolonia6/6/2013comisia europeana
1932011193/2011turism (agenţie de ~ / client (al unei agenţii de ~)Polonia6/6/2013comisia europeana
1932011193/2011turism (agenție de ~)Polonia6/6/2013comisia europeana
1892011189/2011regim special de TVASpania31126/9/2013comisia europeana
1892011189/2011infringementSpania26/9/2013comisia europeana
1892011189/2011turism (agenție de ~)Spania26/9/2013comisia europeana
1742011174/2011îngrijire ambulatorie a persoanelor bolnaveGermania292 (1) i)15/11/2012Ines Zimmermann
1742011174/2011principiul neutralității fiscaleGermania15/11/2012Ines Zimmermann
1742011174/2011scutiriGermania15/11/2012Ines Zimmermann
1652011165/2011vamaSlovacia295 (1)8/11/2012Profitube spol. s r.o.
1652011165/2011antrepozit vamalSlovacia8/11/2012Profitube spol. s r.o.
1652011165/2011perfecţionare activăSlovacia8/11/2012Profitube spol. s r.o.
1652011165/2011regim vamalSlovacia8/11/2012Profitube spol. s r.o.
1602011160/2011regim special de TVAPolonia31219/7/2012Bawaria Motors sp. z o.o.
1602011160/2011auto second‑handPolonia19/7/2012Bawaria Motors sp. z o.o.
1602011160/2011regimul marjei profituluiPolonia19/7/2012Bawaria Motors sp. z o.o.
1532011153/2011dreptul de deducereBulgaria297 (2) a)22/3/2012Klub OOD
1532011153/2011apartament luat „pe firmă” , folosit „pe persoană fizică”Bulgaria22/3/2012Klub OOD
1532011153/2011bunuri de capital (imobil)Bulgaria22/3/2012Klub OOD
1532011153/2011FraudaBulgaria22/3/2012Klub OOD
1422011142/2011dreptul de deducereUngaria29921/6/2012Péter Dávid
1422011142/2011factura (lipsă angajaƫi)Ungaria31921/6/2012Péter Dávid
1422011142/2011lichidareUngaria21/6/2012Péter Dávid
1292011129/2011valoarea de piaƫă ȋntre afiliaƫiBulgaria286 (1) e)26/4/2012Provadinvest OOD
1192011119/2011cota redusă (sub cea minimă admisă)Franţa29128/2/2012comisia europeana
1192011119/2011infringementFranţa???28/2/2012comisia europeana
1182011118/2011prestarea către sineBulgaria 271 (416/2/2012Eon Aset Menidjmunt OOD
1182011118/2011prestări de servicii asimilateBulgaria 271 (416/2/2012Eon Aset Menidjmunt OOD
1182011118/2011dreptul de deducereBulgaria281 (9)16/2/2012Eon Aset Menidjmunt OOD
1182011118/2011bunuri de capital (autovehicul)Bulgaria16/2/2012Eon Aset Menidjmunt OOD
1182011118/2011leasing financiarBulgaria16/2/2012Eon Aset Menidjmunt OOD
1182011118/2011legătură directă şi imediatăBulgaria16/2/2012Eon Aset Menidjmunt OOD
1182011118/2011livrare către sineBulgaria16/2/2012Eon Aset Menidjmunt OOD
1182011118/2011transportul personalului de la domiciliu la locul de muncăBulgaria16/2/2012Eon Aset Menidjmunt OOD
1172011117/2011prestări de servicii (persoanelor care călătoresc cu avionul) de parcare a automobilelor, urmat de un serviciu de transport (călători) între parcare (locul de staționare) și aeroport U.K.292 (2) e) pct. 219-ian-2012Purple Parking și Airparks Services
1172011117/2011serviciu complex unic (prestaţie impozabilă unică)U.K.292 (2) e) pct. 219-ian-2012Purple Parking și Airparks Services
1092011109/2011grup fiscal unicCehia269 (8)25-aprilie-2013comisia europeana
1082011108/2011cota redusăIrlanda29114/3/2013comisia europeana
1082011108/2011infringementIrlanda14/3/2013comisia europeana
95201195/2011grup fiscal unicDanemarca269 (8)25-aprilie-2013comisia europeana
86201186/2011grup fiscal unicU.K.269 (8)23-aprilie-2013comisia europeana
85201185/2011grup fiscal unicirlanda269 (8)9/4/2013comisia europeana
80201180/2011dreptul de deducereUngaria29921/6/2012Mahagében
80201180/2011facturi fictiveUngaria29921/6/2012Mahagében
80201180/2011facturaUngaria31921/6/2012Mahagében
80201180/2011fraudăUngaria21/6/2012Mahagében
69201169/2011baza de impozitareBelgia9/12/2011Connoisseur Belgium BVBA / Belgische Staat
44201144/2011locul prestării de serviciiGermania278 (5) e) pct. 6 19/7/2012Deutsche Bank AG
44201144/2011scutiri (de natură financiar-bancară)Germania292 (2) a) pct. 519/7/2012Deutsche Bank AG
44201144/2011portfolio managementGermania292 (2) a) pct. 619/7/2012Deutsche Bank AG
44201144/2011valori mobiliare (gestionare active - portfolio management)Germania292 (2) a) pct. 619/7/2012Deutsche Bank AG
37201137/2011Portugalia5/12/2013TVI – Televisão Independente SA
33201133/2011scutiri de TVA (transport internaƫional de persoane / bunuri)Finlanda294 (1) i)19/7/2012A Oy
33201133/2011transport internaƫional de persoane şi / sau de bunuri cu platăFinlanda294 (1) i)19/7/2012A Oy
33201133/2011livrare de bunuri (aeronave)Finlanda19/7/2012A Oy
33201133/2011scutiri (livrare intracomunitară)Finlanda19/7/2012A Oy
25201125/2011persoană impozabilă mixtăPortugalia286 (6)16/2/2012Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA
25201125/2011pro-rataPortugalia286 (6)16/2/2012Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA
25201125/2011pro-rată specialăPortugalia286 (6)16/2/2012Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA
25201125/2011subvenƫiePortugalia286 (6)16/2/2012Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA
6212010621/2010valoarea de piaƫă ȋntre afiliaƫiBulgaria286 (1) e)26/4/2012Balkan and Sea Properties ADSITS 
5942010594/2010prestarea către sineOlanda271 (4)16/2/2012T. G. van Laarhoven
5942010594/2010autoturism utilizat atât în scop profesional, cât și în scop privatOlanda286 (1) d)16/2/2012T. G. van Laarhoven
5942010594/2010CJUE /Clauza de „standstill”Olanda286 (1) d)16/2/2012T. G. van Laarhoven
5912010591/2010cod procedura fiscalaU.K.???19/7/2012Littlewoods Retail Ltd și alții
5912010591/2010dobânzi penalizatoare plătie de un SMU.K.???19/7/2012Littlewoods Retail Ltd și alții
5912010591/2010obligaƫia SM de a plăti dobândă la impozite U.K.???19/7/2012Littlewoods Retail Ltd și alții
5882010588/2010baza de impozitare Polonia28626/1/2012Kraft Foods Polska SA
5882010588/2010ajustarea bazei de impozitare Polonia28726/1/2012Kraft Foods Polska SA
5882010588/2010corectarea documentelorPolonia33026/1/2012Kraft Foods Polska SA
5882010588/2010factură de corecƫiePolonia33026/1/2012Kraft Foods Polska SA
5872010587/2010Livrare intracomunitarăGermania294 (2) a)27/9/2012Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)
5872010587/2010Livrări succesive de bunuri cu un transport intracomunitar unic Germania294 (2) a)27/9/2012Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)
5872010587/2010scutiriGermania294 (2) a)27/9/2012Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)
5872010587/2010cod de înregistrare în scopuri de TVAGermania27/9/2012Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)
5202010520/2010Operator de telefonieU.K.2713/5/2012Lebara Ltd
5202010520/2010cartelă telefonicăU.K.3153/5/2012Lebara Ltd
5202010520/2010regim special (telecomunicaƫii) U.K.278 (5) e) pct. 93/5/2012Lebara Ltd
5112010511/2010pro-rataGermania3008/11/2012BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
5112010511/2010persoană impozabilă mixtăGermania300 (1)8/11/2012BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
5112010511/2010bun imobilGermania300 (17)8/11/2012BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
5112010511/2010bun imobil (spaƫii de locuit şi spaƫii comerciale) cu utilizare mixtă (cu şi fără dreptul de deducere)Germania300 (17)8/11/2012BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
5042010504/2010brevetSlovacia271 (3) b)27/10/2011Tanoarch s. r. o.
5042010504/2010cesiunea bunurilor necorporale (cedentul şi dobânditorul sunt aceeaşi persoană)Slovacia271 (3) b)27/10/2011Tanoarch s. r. o.
5042010504/2010dreptul de cesiune Slovacia271 (3) b)27/10/2011Tanoarch s. r. o.
5042010504/2010invenƫieSlovacia271 (3) b)27/10/2011Tanoarch s. r. o.
5042010504/2010abuz de dreptSlovacia27/10/2011Tanoarch s. r. o.
5042010504/2010dreptul de deducereSlovacia27/10/2011Tanoarch s. r. o.
5042010504/2010prestări de serviciiSlovacia27/10/2011Tanoarch s. r. o.
5002010500/2010pronunƫare a unei hotărâri (principiul termenului rezonabil)Italia29/3/2012Belvedere Costruzioni Srl
5002010500/2010termen de prescriereItalia29/3/2012Belvedere Costruzioni Srl
5002010500/2010termen rezonabil de pronunƫare a unei hotărâriItalia29/3/2012Belvedere Costruzioni Srl
4992010499/2010antrepozit fiscal Belgia1512 (6)21/12/2011Vlaamse Oliemaatschappij NV
4992010499/2010răspundere individuală şi în solidarBelgia1512 (6)21/12/2011Vlaamse Oliemaatschappij NV
4992010499/2010regim suspensiv de TVABelgia1512 (6)21/12/2011Vlaamse Oliemaatschappij NV
4802010480/2010Grup fiscal unic (ex. persoană impozabilă unică)Suedia269 (8)25-aprilie-2013comisia europeana
4802010480/2010InfringementSuedia25-aprilie-2013comisia europeana
4642010464/2010prestări de serviciiBelgia271 (2)14/7/2011Pierre Henfling și alții
4642010464/2010scutiri (pariuri hipice)Belgia292 (2) c) 14/7/2011Pierre Henfling și alții
4642010464/2010fond de comerţBelgia14/7/2011Pierre Henfling și alții
4642010464/2010pariuri hipiceBelgia14/7/2011Pierre Henfling și alții
3512010351/2010import auto (admitere temporară cu scutire totală de taxe)Austria16/6/2011Zollamt Linz Wels v. Laki DOOEL
3512010351/2010vama (codul vamal comunitar)Austria16/6/2011Zollamt Linz Wels v. Laki DOOEL
3502010350/2010scutiri (financiar-bancară)Finlanda292 (2) a)28/7/2011Nordea Pankki Suomi Oyj
2852010285/2010baza de impozitareSpania286 (1) a) 9/6/2011Campsa Estaciones de Servicio SA
2852010285/2010baza de impozitare (părți afiliate)Spania9/6/2011Campsa Estaciones de Servicio SA
2852010285/2010părți afiliate ( folosirea de prețuri vădit mai mici decât prețurile de piață)Spania9/6/2011Campsa Estaciones de Servicio SA
2852010285/2010Spania9/6/2011Campsa Estaciones de Servicio SA
2742010274/2010rambursareUngaria30328/7/2011comisia europeana
2742010274/2010infringementUngaria28/7/2011comisia europeana
2032010203/2010dreptul de deducereBulgaria2973/3/2011Auto Nikolovi OOD
2032010203/2010regim special (piese auto uzate)Bulgaria3123/3/2011Auto Nikolovi OOD
2032010203/2010import (piese auto uzate)Bulgaria3/3/2011Auto Nikolovi OOD
2032010203/2010regimul marjei sau regimul normal de TVABulgaria3/3/2011Auto Nikolovi OOD
1802010180/2010 scutiri (livrare teren construibil)Polonia292 (2) e)15/9/2011Jarosław Słaby v. Minister Finansów (decizia nr. 180/10) și Emilian Kuć și Halina Jeziorska-Kuć v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (decizia nr. 181/10)
1162010116/2010scutiri (închiriere nave maritime)Luxembourg294 (1) h) pct. 122/12/2010Pierre Feltgen şi Bacino Charter Company SA
1072010107/2010majorări de întârziereBulgaria30312/5/2011Enel Maritsa Iztok 3 AD
1072010107/2010rambursareBulgaria30312/5/2011Enel Maritsa Iztok 3 AD
1072010107/2010termen de 45 zile (de soluţionare a cererilor contribuabililor)Bulgaria30312/5/2011Enel Maritsa Iztok 3 AD
1072010107/2010principiul neutralității fiscaleBulgaria12/5/2011Enel Maritsa Iztok 3 AD
1072010107/2010principiul protecției încrederii legitimeBulgaria12/5/2011Enel Maritsa Iztok 3 AD
1062010106/2010baza de impozitare Portugalia286 (2) a) 28/7/2011Lidl & Companhia
1062010106/2010alte taxe diferite de TVA (taxa auto /taxă datorată pentru fabricarea, montarea, admiterea sau importarea vehiculelor)Portugalia28/7/2011Lidl & Companhia
31201031/2010turismGermania3119/12/2010Minerva Kulturreisen GmbH
5402009540/2009scutiri (emisiune de acțiuni)Suedia292 (2) a) pct. 510/3/2011Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp
4972009497/2009livrare de bunuri (pop-corn, fast food, “nachos”)Germania27010/3/2011Finanzamt Burgdorf v. Manfred Bog (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Lothar Lohmeyer v. Finanzamt Minden (C-501/09) și Fleischerei Nier GmbH & Co. KG v. Finanzamt Detmold (C-502/09).
4972009497/2009prestări de servicii (catering la domiciliu)Germania27110/3/2011Finanzamt Burgdorf v. Manfred Bog (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Lothar Lohmeyer v. Finanzamt Minden (C-501/09) și Fleischerei Nier GmbH & Co. KG v. Finanzamt Detmold (C-502/09).
4972009497/2009livrare de bunuri (alimente)Germania10/3/2011Manfred Bog şi alţii
4972009497/2009prestări de serviciiGermania10/3/2011Manfred Bog şi alţii
4892009489/2009rambursare Belgia30327/1/2011Vandoorne NV v. Belgia
4892009489/2009ajustarea bazei de impozitareBelgia287 b) 27/1/2011Vandoorne NV v. Belgia
4892009489/2009faliment Belgia27/1/2011Vandoorne NV v. Belgia
4892009489/2009timbru fiscalBelgia27/1/2011Vandoorne NV v. Belgia
4892009489/2009tutun (produse din...)Belgia27/1/2011Vandoorne NV v. Belgia
4532009453/2009cota redusăGermania29112/5/2011comisia europeana
4532009453/2009InfringementGermania12/5/2011comisia europeana
4382009438/2009facturaPolonia31922/12/2010Bogusław Juliusz Dankowski
4342009434/2009concept (scutiri / definiṭie)UK5/5/2011Shirley McCarthy
4332009433/2009alte taxe diferite de TVA (taxă aplicabilă livrării de vehicule neînmatriculate)Austria22/12/2010comisia europeana
4332009433/2009infringementAustria22/12/2010comisia europeana
4302009430/2009livrare intracomunitarăOlanda270 (9)16/9/2010Euro Tyre Holding BV
4302009430/2009tranzactii succesiveOlanda16/9/2010Euro Tyre Holding BV
3982009398/2009rambursare (taxe nelegale impuse de un stat)Danemarca3026/9/2001Lady & Kid A/S și alții
3982009398/2009infringementDanemarca6/9/2001Lady & Kid A/S și alții
3982009398/2009taxă percepută ilegalDanemarca6/9/2001Lady & Kid A/S și alții
3952009395/2009dreptul de deducere (limitări)Polonia29730/9/2010Oasis East sp. z o.o.
3922009392/2009dreptul de deducereUngaria29730/9/2010Uszodaépítő kft
3852009385/2009dreptul de deducere (achiziţii înainte de înregistrarea firmei în scopuri de TVA)Lituania297 (4)21/10/2010Nidera Handelscompagnie BV
3812009381/2009scutiri (Împrumutul cu camătă)Italia292 (2) a) pct. 17/7/2010Gennaro Curia
3812009381/2009activitate ilicită (Împrumutul cu camătă)Italia7/7/2010Gennaro Curia
3682009368/2009Ungaria31915/7/2010Pannon Gép Centrum Kft v. APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
3682009368/2009factura (TVA facturată eronat)Ungaria297 (1)15/7/2010Pannon Gép Centrum Kft v. APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
2852009285/2009livrare intracomunitarăGermania270 (9)7/12/2010R
2852009285/2009fraudă fiscalăGermania7/12/2010R
2852009285/2009fraudă fiscală (competențele statelor membre în cadrul combaterii fraudei)Germania7/12/2010R
2852009285/2009fraudă fiscală (participare activă a vânzătorului la fraudă)Germania7/12/2010R
2852009285/2009scutiri (refuzul scutirii pentru livrări intracomunitare de bunuri)Germania7/12/2010R
2772009277/2009dreptul de deducereUK29722/12/2010The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. RBS Deutschland Holdings GmbH
2772009277/2009achiziție de vehicule, utilizate pentru leasingUK271 (3) a)22/12/2010The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. RBS Deutschland Holdings GmbH
2772009277/2009divergențe între regimurile fiscale a două state membreUK22/12/2010The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. RBS Deutschland Holdings GmbH
2772009277/2009practică abuzivăUK22/12/2010The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. RBS Deutschland Holdings GmbH
2772009277/2009principiul interzicerii practicilor abuziveUK22/12/2010The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. RBS Deutschland Holdings GmbH
2762009276/2009contrapartidă (servicii de telefonie mobilă)UK286 (1) a) 2/12/2010Everything Everywhere Ltd
2762009276/2009scutiri (de natură financiar-bancară)UK292 (2) a) pct.32/12/2010Everything Everywhere Ltd
2762009276/2009cheltuieli (suplimentare facturate cu ocazia utilizării anumitor metode moderne de plată pentru servicii de telefonie mobilă)UK2/12/2010Everything Everywhere Ltd
2702009270/2009scutiri (închiriere bun imobil)UK292 (2) e)7/9/2010Macdonald Resorts Ltd
2702009270/2009timesharingUK7/9/2010Macdonald Resorts Ltd
2372009237/2009scutiri (transport de organe de provenienţă umană)Belgia292 (1) e)3-iun-2010Belgia v. Nathalie De Fruytier
2222009222/2009locul prestării serviciilorPolonia278 (5) e) pct. 57/10/2010Kronospan Mielec sp. z o.o.
1882009188/2009dreptul de deducerePolonia29720/7/2010Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku
1882009188/2009casa de marcat (neutilizare)Polonia20/7/2010Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku
1752009175/2009scutiri (financiar-bancare)UK292 (2) a) pct. 328/10/2010AXA UK plc
1562009156/2009scutiri (medicale)Germania292 (1) c)18/11/2010Verigen Transplantation Service International AG
1032009103/2009leasingUK271 (3)22/12/2010Weald Leasing Ltd
1032009103/2009avantaj fiscalUK22/12/2010Weald Leasing Ltd
1032009103/2009practică abuzivăUK22/12/2010Weald Leasing Ltd
97200997/2009cifra de afaceri anuală Austria31126/10/2010Ingrid Schmelz
94200994/2009infringementFranta6/5/2010comisia europeana
88200988/2009livrare de bunuri (diferenta fata de o prestare de servicii)Franta27011/2/2010Graphic Procédé
88200988/2009prestări de servicii (diferenta fata de livrare)Franta271 (1) 11/2/2010Graphic Procédé
86200986/2009scutiri (medicale / îngrijire medicală)UK292 (1) a)10/6/2010Future Health Technologies Ltd
86200986/2009scutiri (medicale / prelevarea de celule stem)UK292 (1) c)10/6/2010Future Health Technologies Ltd
86200988/2009activitate economica (reprografie)Franta11/2/2010Graphic Procédé
84200984/2009achiziție intracomunitară de bunuri (mijloc de transport nou)Suedia27318/11/2010X
84200984/2009Suedia29218/11/2010X
84200984/2009operaṭiune impozabilăSuedia126 (3) b) o18/11/2010X
84200984/2009caracterul intracomunitar al unei operațiuniSuedia18/11/2010X
84200984/2009mijloc de transport nouSuedia18/11/2010X
58200958/2009scutiri (jocuri de noroc)Germania29210/6/2009Leo-Libera GmbH v.Finanzamt Buchholz in der Nordheide
53200953/2009livrare de bunuriUK2707/10/2010Loyalty Management UK Ltd
53200953/2009prestări de servicii (program de fidelizare a clienților prin puncte)UK2717/10/2010Loyalty Management UK Ltd
49200949/2009cota redusaPolonia28/10/2010comisia europeana
49200949/2009infringementPolonia28/10/2010comisia europeana
41200941/2009cota redusăOlanda2913/3/2011comisia europeana
41200941/2009infringementOlanda3/3/2011comisia europeana
40200940/2009prestări de servicii (tichete valorice)UK27129/6/2010Astra Zeneca UK Ltd
320093 /2009cota redusă (cinematograf)Belgia291 (2) a)18/3/2010Erotic Center BVBA v. Belgia
5812008581/2008mostrăUK270 (8) e)30/9/2010EMI Group Ltd
5382008538/2008cheltuieli fără dreptul de deducere (cheltuieli de lux)Olanda15/4/2010X Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën și Oracle Nederland BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi
5362008536/2008dreptul de deducereOlanda29722/4/2010Staatssecretaris van Financiën v. X (C. 536/08) și fiscale eenheid Facet BV-Facet Trading BV (C.539 2008)
5362008536/2008Locul achiziției intracomunitare Olanda1321(1)22/4/2010Staatssecretaris van Financiën v. X (C. 536/08) și fiscale eenheid Facet BV-Facet Trading BV (C.539 2008)
4922008492/2008infringementFranta17/6/2010comisia europeana
4832008483/2008exigibilitatea taxeiBelgia2809/7/2009Régie communale autonome du stade Luc Varenne
4832008483/2008faptul generatorBelgia2809/7/2009Régie communale autonome du stade Luc Varenne
4832008483/2008termen de prescripțieBelgia9/7/2009Régie communale autonome du stade Luc Varenne
4732008473/2008scutiri (învățământ)Germania292 (1) f)28/1/2010Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz
4722008472/2008rambursare (termen de prescripţie)Letonia30321/1/2010Alstom Power Hydro
4612008461/2008scutiri ( livrarea unui teren cu o clădire demolabilă)Olanda292 (2) f)19-Noc-2009Don Bosco Onroerend Goed BV
4612008461/2008operaţiune unicăOlanda19-Noc-2009Don Bosco Onroerend Goed BV
4332008433/2008directiva a 8-aGermania3033/12/2009Yaesu Europe BV
4332008433/2008semnătură (restituirea taxei persoanălor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării)Germania3033/12/2009Yaesu Europe BV
3772008377/2008prestări de servicii (telecomunicații) Italia2712/7/2009EGN BV – Filiale Italiana
3772008377/2008dreptul de deducereItalia297 (2) b)2/7/2009EGN BV – Filiale Italiana
3772008377/2008bunuri și servicii utilizate în scopul operațiunilor efectuate de persoana impozabilă în străinătateItalia2/7/2009EGN BV – Filiale Italiana
2672008267/2008activitate economică (publicitatea externă a unui partid politic)Austria2696/10/2009SPÖ Landesorganisation Kärnten
2462008246/2008prestări de servicii (consiliere juridică)Finlanda26929/10/2009comisia europeana
2462008246/2008activitate economică (avocatul din oficiu în cadrul unei proceduri judiciare)Finlanda29/10/2009comisia europeana
2462008246/2008prestări de servicii (consiliere juridică furnizate de birourile publice de asistență juridică)Finlanda29/10/2009comisia europeana
2422008242/2008bun corporalGermania266 (1) pct. 622/10/2009Swiss Re Germany Holding GmbH
2422008242/2008locul prestării serviciilor(bancare)Germania278 (5) e) pct. 522/10/2009Swiss Re Germany Holding GmbH
2422008242/2008scutiri (contracte de reasigurare de viață)Germania292 (2) b)22/10/2009Swiss Re Germany Holding GmbH
2422008242/2008prestație unicăGermania22/10/2009Swiss Re Germany Holding GmbH
2422008242/2008principiul neutralității fiscaleGermania22/10/2009Swiss Re Germany Holding GmbH
1742008174/2008vânzarea de imobileDanemarca300 (7) c)29/10/2009NCC Construction Danmark A/S
1742008174/2008dezvoltatori imobiliariDanemarca29/10/2009NCC Construction Danmark A/S
1742008174/2008principiul neutralității fiscaleDanemarca29/10/2009NCC Construction Danmark A/S
1742008174/2008principiului egalității de tratamentDanemarca29/10/2009NCC Construction Danmark A/S
1022008102/2008persoană impozabilăGermania269 (4)4/6/2009SALIX Grundstücks‑Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG
1022008102/2008denaturarea concurențeiGermania4/6/2009SALIX Grundstücks‑Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG
1022008102/2008instituṭie publicăGermania4/6/2009SALIX Grundstücks‑Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG
74200874/2008dreptul de deducereUngaria29723/4/2009PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft.
74200874/2008cheltuieli fără dreptul de deducere (cheltuieli de lux)Ungaria23/4/2009PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft.
37200837/2008locul prestării serviciilor ( în legătură cu bunuri imobile)UK278 (4)3/9/2009RCI Europe
37200837/2008timesharingUK3/9/2009RCI Europe
29200829/2008activitate economică (cesiune de acțiuni)Suedia126 (1)29/10/2009AB SKF
29200829/2008transfer de activeSuedia270 (7)29/10/2009AB SKF
29200829/2008scutiri (tranzacṭii cu acṭiuni) Suedia292 (2) a)29/10/2009AB SKF
29200829/2008restructurareSuedia29/10/2009AB SKF
120081/2008locul prestării serviciilor ( publicitate)Italia278 (5) e) pct. 419/2/2009Athesia Druck Srl
5722007572/2007scutiri (închiriere bun imobil)Republica Cehă292 (2) e)11/6/2009RLRE Tellmer Property sro
5722007572/2007bun imobilRepublica Cehă11/6/2009RLRE Tellmer Property sro
5662007566/2007corectarea documentelorOlanda33018/6/2009Stadeco BV
5662007566/2007îmbogățire fără justă cauzăOlanda18/6/2009Stadeco BV
5662007566/2007principiul neutralității fiscaleOlanda18/6/2009Stadeco BV
5662007566/2007TVA datorată exclusiv ca urmare a menționării sale pe facturăOlanda18/6/2009Stadeco BV
5152007515/2007prestări de servicii cu plată (asimilate)Olanda271 (4)12/2/2009Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
5022007502/2007sancṭiune (pentru înscrierea de date eronate în decontul de TVA)Polonia327 (1)15/1/2009K‑1 sp. z o.o.
5022007502/2007infringementPolonia15/1/2009K‑1 sp. z o.o.
4882007488/2007UK300 (15)18/12/2008Royal Bank of Scotland Group plc
4882007488/2007pro-rata definitivăUK300 (8)18/12/2008Royal Bank of Scotland Group plc
4602007460/2007bunuri de capital (utilizate în scop privat)Austria30523/4/2009Sandra Puffer
4602007460/2007bun imobil (folosință mixtă)Austria271 (4) a)23/4/2009Sandra Puffer
4602007460/2007dreptul de deducereAustria297 (1)23/4/2009Sandra Puffer
4602007460/2007principiul egalității de tratament Austria23/4/2009Sandra Puffer
4262007426/2007accize (la autovehiculele second-hand)Polonia17/7/2008Dariusz Krawczyński v. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku
4262007426/2007alte taxe diferite de TVA (accize aplicată vânzării de autovehicule înainte de prima înmatriculare pe teritoriul național)Polonia17/7/2008Dariusz Krawczyński v. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku
4262007426/2007auto second-handPolonia17/7/2008Dariusz Krawczyński v. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku
4142007414/2007dreptul de deducere (limitări)Polonia29722/12/2008Magoora sp. zo. o.
4142007414/2007CJUE /Clauza de „standstill”Polonia22/12/2008Magoora sp. zo. o.
4072007407/2007scutiri (grupuri independente de persoană)Olanda292 (1) q)11/12/2008Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing
3712007371/2007prestări de servicii (masa oferită gratuit la cantina întreprinderii)Danemarca271 (4)11/12/2008Danfoss A/S și AstraZeneca A/S
3572007357/2007scutiri (servicii poștale publice)UK292 (1) p)23/4/2009TNT Post UK Ltd
3022007302/2007principiul neutralităţii fiscaleUK5/3/2009J D Wetherspoon plc
3022007302/2007principiul proporționalitățiiUK5/3/2009J D Wetherspoon plc
3022007302/2007rotunjirea TVAUK5/3/2009J D Wetherspoon plc
2912007291/2007locul prestării serviciilor (de consultanță)Suedia278 (5) e) pct. 5)6-Noi-2008Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet
2882007288/2007instituṭie publicăUK269 (4) – (6)16/9/2008Isle of Wight Council
2882007288/2007denaturarea (semnificativă a) concurențeiUK16/9/2008Isle of Wight Council
2882007288/2007persoană impozabilăUK16/9/2008Isle of Wight Council
2882007288/2007principiul neutralității fiscaleUK16/9/2008Isle of Wight Council
2532007253/2007scutiri (practicarea sportulului)UK292 (1) l)16/10/2008Canterbury Hockey Club și Canterbury Ladies Hockey Club
2532007253/2007principiul neutralității fiscaleUK16/10/2008Canterbury Hockey Club și Canterbury Ladies Hockey Club
1622007162/2007persoană impozabilă unicăItalia269 (8)22/5/2008Ampliscientifica Srl și Amplifin SpA
1622007162/2007principiul interzicerii abuzului de dreptulItalia22/5/2008Ampliscientifica Srl și Amplifin SpA
1622007162/2007principiul neutralității fiscaleItalia22/5/2008Ampliscientifica Srl și Amplifin SpA
1242007124/2007scutiri ( broker de asigurări)Olanda292 (2) b)3/4/2008J. C. M. Beheer BV
98200798/2007bunuri și servicii de folosință mixtăDanemarca3006/3/2008Nordania Finans A/S și BG Factoring A/S
98200798/2007leasingDanemarca271 (3) a)6/3/2008Nordania Finans A/S și BG Factoring A/S
98200798/2007pro-rataDanemarca300 (7)6/3/2008Nordania Finans A/S și BG Factoring A/S
98200798/2007bunuri de capital (auto vandute de firma de leasing)Danemarca305 (1)6/3/2008Nordania Finans A/S și BG Factoring A/S
95200795/2007principiul echivalențeiItalia8/5/2008Ecotrade SpA
95200795/2007principiul neutralității fiscaleItalia8/5/2008Ecotrade SpA
95200795/2007principiul utilităṭiiItalia8/5/2008Ecotrade SpA
25200725/2007rambursarePolonia30310/7/2008Alicja Sosnowska v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
25200725/2007fraudă fiscalăPolonia10/7/2008Alicja Sosnowska v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
25200725/2007garanṭie (pentru rambursarea taxei)Polonia10/7/2008Alicja Sosnowska v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
25200725/2007persoană impozabilă (nou înfiinṭată)Polonia10/7/2008Alicja Sosnowska v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
4842006484/2006principiul neutralității fiscaleOlanda10/7/2008Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV
4842006484/2006principiul proporţionalităţiiOlanda10/7/2008Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV
4842006484/2006rotunjirea TVAOlanda10/7/2008Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV
4512006451/2006scutiri (leasing sau închiriere de bunuri imobile)Austria292 (2) e)6/12/2007Gabriele Walderdorff
4512006451/2006concesionareAustria6/12/2007Gabriele Walderdorff
4512006451/2006pescuitAustria6/12/2007Gabriele Walderdorff
4372006437/2006persoană impozabilă care desfășoară în același timp activități economice și activități neeconomiceGermania26913/3/2008Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG v. Finanzamt Göttingen
4372006437/2006dreptul de deducere (metode și criterii de alocare a TVA achitate în amonte între activități economice și activități neeconomice)Germania13/3/2008Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG v. Finanzamt Göttingen
4372006437/2006scutiri (emisiune de acțiuni / titluri de participare)Germania13/3/2008Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG v. Finanzamt Göttingen
4252006425/2006leasingItalia271 (3) a)21/2/2008Part Service Srl, societate în lichidare, fostă Italservice Srl
4252006425/2006avantaj fiscalItalia21/2/2008Part Service Srl, societate în lichidare, fostă Italservice Srl
4252006425/2006practică abuzivăItalia21/2/2008Part Service Srl, societate în lichidare, fostă Italservice Srl
4082006408/2006activitate economică (publicitate externă realizate de organizația unui partid politic)Germania26913/12/2007Landesanstalt für Landwirtschaft v. lui Franz Götz
4082006408/2006agro (agenție de intervenție agricolă)Germania13/12/2007Landesanstalt für Landwirtschaft v. lui Franz Götz
4082006408/2006agro (birou de vânzări de cote de lapte)Germania13/12/2007Landesanstalt für Landwirtschaft v. lui Franz Götz
4082006408/2006denaturarea concurențeiGermania13/12/2007Landesanstalt für Landwirtschaft v. lui Franz Götz
4082006408/2006instituṭie publicăGermania13/12/2007Landesanstalt für Landwirtschaft v. lui Franz Götz
4012006401/2006locul prestării serviciilor (executor testamentar )Germania2786/12/2007comisia europeana
3682006368/2006dreptul de deducereFranta29718/12/2007Cedilac SA
3682006368/2006dispoziții derogatorii Franta18/12/2007Cedilac SA
3552006355/2006persoană impozabilă (contract de muncă)Olanda269 (3)18/10/2007J. A. van der Steen
3552006355/2006independent (maniera ~ă)Olanda18/10/2007J. A. van der Steen
3092006309/2006cota zeroUK10/4/2008Marks & Spencer plc
3092006309/2006îmbogățire fără justă cauzăUK10/4/2008Marks & Spencer plc
3092006309/2006principiul egalității de tratamentUK10/4/2008Marks & Spencer plc
3092006309/2006principiul neutralității fiscaleUK10/4/2008Marks & Spencer plc
3092006309/2006scutiri (operatiuni scutite cu rambursarea taxei plătite)UK10/4/2008Marks & Spencer plc
3092006309/2006traders (payment traders / repayment traders)UK10/4/2008Marks & Spencer plc
2832006283/2006alte taxe diferite de TVA (impozitului pe profit local maghiar)Ungaria11/10/2007KÖGÁZ rt și alții v Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője și OTP Garancia Biztosító rt v Vas Megyei Közigazgatási Hivatal
2832006283/2006TVA (caracteristici)Ungaria11/10/2007KÖGÁZ rt și alții v Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője și OTP Garancia Biztosító rt v Vas Megyei Közigazgatási Hivatal
2712006271/2006scutiri (export de bunuri)Germania294 (1)21/2/2008Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG
2712006271/2006export de bunuriGermania21/2/2008Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG
2712006271/2006fraudă fiscalăGermania21/2/2008Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG
2712006271/2006principiul proporționalitățiiGermania21/2/2008Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG
2712006271/2006principiul securității juridiceGermania21/2/2008Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG
1742006174/2006scutiri (închiriere bun imobil)Italia292 (2) e)25/10/2007CO.GE. P. Srl
1742006174/2006principiului nediscriminăriiItalia25/10/2007CO.GE. P. Srl
1322006132/2006amnistie fiscalăItalia17/6/2008comisia europeana
1322006132/2006fraudă fiscalăItalia17/6/2008comisia europeana
1322006132/2006infringementItalia17/6/2008comisia europeana
1322006132/2006principiul neutralității fiscaleItalia17/6/2008comisia europeana
97200697/2006scutiri (navlosire)Spania294 (1) h) pct. 118/10/2007Navicon SA
97200697/2006contract de navlosireSpania18/10/2007Navicon SA
97200697/2006contract de transportSpania18/10/2007Navicon SA
73200673/2006Directiva 13Germania26628/6/2007Planzer Luxembourg Sàrl
73200673/2006directiva a 8-aGermania26628/6/2007Planzer Luxembourg Sàrl
73200673/2006sediu fictivGermania26628/6/2007Planzer Luxembourg Sàrl
73200673/2006sediul activităţii economice (definiṭie)Germania26628/6/2007Planzer Luxembourg Sàrl
73200673/2006rambursare (verificarea sediului persoanei care solicită rambursarea)Germania30328/6/2007Planzer Luxembourg Sàrl
13200613/2006scutiri (asigurare)Grecia292 (2) b)7/12/2006comisia europeana
13200613/2006infringementGrecia7/12/2006comisia europeana
4622005462/2005cotă redusăPortugalia29112-Iun-2008comisia europeana
4622005462/2005alte taxe diferite de TVA (taxa de autostradă)Portugalia12-Iun-2008comisia europeana
4622005462/2005cota redusă (posibilitate aplicării temporare)Portugalia12-Iun-2008comisia europeana
4622005462/2005infringementPortugalia12-Iun-2008comisia europeana
4622005462/2005principiul autorității de lucru judecatPortugalia12-Iun-2008comisia europeana
4622005462/2005principiul autorității de lucru judecatPortugalia12-Iun-2008comisia europeana
4552005455/2005scutiri (garanṭii de credit)Germania292 (2) a) pct. 219/4/2007Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH
4552005455/2005concept (diferenṭe lingvistice)Germania19/4/2007Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH
4532005453/2005scutiri (negociere de credite)Germania292 (2) a21-Iun-2007Volker Ludwig
4532005453/2005principiul neutralității fiscaleGermania21-Iun-2007Volker Ludwig
4452005445/2005scutiri (cursuri de ceramică şi de olărit în centre de învățământ pentru adulți)Germania292 (1) h14-Iun-2007Werner Haderer
4452005445/2005scutiri (definiṭie)Germania14-Iun-2007Werner Haderer
4422005442/2005persoană impozabilăGermania2693/4/2008Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau‑Westelbien, cu participarea: Bundesministerium der Finanzen
4352005435/2005cheltuieli fără dreptul de deducereOlanda2978/2/2007Investrand BV
4342005434/2005scutiri (definiṭie)Olanda29214-Iun-2007Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
4342005434/2005scutiri (educația copiilor şi a tinerilor)Olanda292 (1) f14-Iun-2007Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
4012005401/2005scutiri (stomatologice)Olanda292 (1) b)14/12/2006VDP Dental Laboratory NV
3632005363/2005scutiri (fonduri speciale de investiṭii)Marea Britanie292 (2) a) pct. 628-Iun-2007JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc și The Association of Investment Trust Companies
3632005363/2005CJUE /efect direct al DirectiveiMarea Britanie28-Iun-2007JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc și The Association of Investment Trust Companies
3632005363/2005principiul neutralității fiscale (definiṭie)Marea Britanie28-Iun-2007JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc și The Association of Investment Trust Companies
3352005335/2005rambursare Germania30207-Iun-2007Řízení Letového Provozu ČR, s. p.
3332005333/2005vama (taxă vamală de import)Ungaria5/10/2006Ilona Németh
2902005290/2005alte taxe diferite de TVA (taxă auto /de înmatriculare )Ungaria5/10/2006Ákos Nádasdi
2902005290/2005Tratatul UEUngaria5/10/2006Ákos Nádasdi
2902005290/2005vama (taxă vamală de import)Ungaria5/10/2006Ákos Nádasdi
2772005277/2005turism (reṭinerea din avansul achitat deja, pentru renunṭarea la pachetul turistic)Franta31118/7/2007Société thermale d’Eugénie-les-Bains
2512005251/2005cotaUK2916/7/2006Talacre Beach Caravan Sales Ltd
2512005251/2005livrare unicăUK6/7/2006Talacre Beach Caravan Sales Ltd
2402005240/2005dreptul de deducereLuxembourg2977/12/2006Eurodental Sàrl
2402005240/2005scutiri (protezelor dentare)Luxembourg292 (1) b)7/12/2006Eurodental Sàrl
2402005240/2005măsuri tranzitoriiLuxembourg7/12/2006Eurodental Sàrl
2402005240/2005principiul neutralităţii fiscaleLuxembourg7/12/2006Eurodental Sàrl
2282005228/2005dreptul de deducere (neacordare)Italia29714/9/2006Stradasfalti Srl
2282005228/2005măsuri derogatoriiItalia14/9/2006Stradasfalti Srl
1842005184/2005scutiri (livrare intracomunitară de bunuri)Olanda29427/9/2007Twoh International BV
1842005184/2005VIESOlanda27/9/2007Twoh International BV
1842005184/2005VIES (asistența reciprocă)Olanda27/9/2007Twoh International BV
1842005184/2005VIES (colaborarea dintre autoritățile fiscale din statele membre)Olanda27/9/2007Twoh International BV
1552005155/2005Italia292 (2) g)6/7/2006Villa Maria Beatrice Hospital Srl
1462005146/2005scutiri (livrare intracomunitară de bunuri)Germania29427/9/2007Albert Collée
1462005146/2005evidenṭa operaṭiunilorGermania32127/9/2007Albert Collée
1462005146/2005corectarea documentelorGermania33027/9/2007Albert Collée
1462005146/2005buna credințăGermania27/9/2007Albert Collée
1462005146/2005disimularea unei operațiuni intracomunitareGermania27/9/2007Albert Collée
1462005146/2005fraudă fiscalăGermania27/9/2007Albert Collée
1462005146/2005principiul neutralității fiscaleGermania27/9/2007Albert Collée
1462005146/2005principiul securității juridiceGermania27/9/2007Albert Collée
1282005128/2005infringementAustria28/9/2006comisia europeana
1282005128/2005întreprindere mică (plafon de scutire)Austria28/9/2006comisia europeana
1142005114/2005prestări de servicii (legate de activităţile culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale şi de divertisment)Franta278 (5) f)9/3/2006Gillan Beach Ltd
1142005114/2005locul prestării serviciilor (în cadrul unui târg sau expoziṭii)Franta278 (7) b)9/3/2006Gillan Beach Ltd
1112005111/2005zona economică exclusivă (pe platoul continental ṣi marea liberă / subsolul mării)Suedia26729/3/2007Aktiebolaget NN
1112005111/2005Suedia26729/3/2007Aktiebolaget NN
1112005111/2005livrare de bunuri (cablul pe sub Canalul Manecii)Suedia27029/3/2007Aktiebolaget NN
1112005111/2005locul livrării Suedia132 (1) a)29/3/2007Aktiebolaget NN
1112005111/2005bun corporalSuedia29/3/2007Aktiebolaget NN
1112005111/2005CJUE /obligativitatea aplicării Directivei a 6-a.Suedia29/3/2007Aktiebolaget NN
1112005111/2005lucrări în curs de execuṭieSuedia29/3/2007Aktiebolaget NN
1112005111/2005Tratatul UESuedia29/3/2007Aktiebolaget NN
1062005106/2005scutiri (medicale / teste medicale laborator privat)Germania292 (1) a8/6/2006L.u.P. GmbH
1062005106/2005principiul egalităṭii de tratament Germania8/6/2006L.u.P. GmbH
98200598/2005baza de impozitare Danemarca286 (2) a)1/6/2006De Danske Bilimportører v Skatteministeriet
98200598/2005baza de impozitare Danemarca286 (3) e)1/6/2006De Danske Bilimportører v Skatteministeriet
98200598/2005alte taxe diferite de TVA (taxa auto / de inmatriculare)Danemarca1/6/2006De Danske Bilimportører v Skatteministeriet
72200572/2005ajustarea deducerii (bunuri de capital)Germania305 (2)14/9/2006Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny
35200535/2005rambursare (taxă plătită ṣi nedatorată)Italia30215/3/2007Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
35200535/2005factura eronată (emisa într-un alt stat)Italia33015/3/2007Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
35200535/2005directiva a 8-aItalia15/3/2007Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
35200535/2005TVA plătită ṣi nedatoratăItalia15/3/2007Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
18200518/2005scutiri pentru livrările de bunuri utilizate exclusiv pentru o activitate scutită sau excluse de la dreptul de deducereItalia292 (2) g)6/7/2006Casa di cura privata Salus SpA
4942004494/2004accizeOlanda15/6/2006Heintz van Landewijck SARL
4942004494/2004CJUE /lipsa notificării Consiliului privind o măsură derogatorieOlanda15/6/2006Heintz van Landewijck SARL
4942004494/2004evaziune fiscală (dispariṭia timbrelor fiscale)Olanda15/6/2006Heintz van Landewijck SARL
4942004494/2004fortă majorăOlanda15/6/2006Heintz van Landewijck SARL
4942004494/2004măsuri derogatoriiOlanda15/6/2006Heintz van Landewijck SARL
4942004494/2004principiul proporţionalităţiiOlanda15/6/2006Heintz van Landewijck SARL
4912004491/2004teritoriul vamal comunitarUK26723/2/2006Dollond & Aitchison Ltd
4912004491/2004locul importului de bunuriUK27723/2/2006Dollond & Aitchison Ltd
4912004491/2004operaṭiune compusăUK23/2/2006Dollond & Aitchison Ltd
4912004491/2004operaṭiune compusăUK23/2/2006Dollond & Aitchison Ltd
4912004491/2004vama (Codul Vamal Comunitar)UK23/2/2006Dollond & Aitchison Ltd
4912004491/2004vama (valoarea în vamă)UK23/2/2006Dollond & Aitchison Ltd
4392004439/2004evaziune fiscalăBelgia6/7/2006Axel Kittel / Recolta Recycling SPRL
4392004439/2004fraudă fiscalăBelgia6/7/2006Axel Kittel v État belge și État belge v Recolta Recycling SPRL
4332004433/2004scutiri (medicale /paramedicale/psihoterapeut)Belgia292 (1) c)9/11/2006H.A. Solleveld și J.E. van den Hout-van
4332004433/2004principiul neutralităţii fiscaleBelgia9/11/2006H.A. Solleveld și J.E. van den Hout-van
4302004430/2004INCOTERMS (franco depozit)Germania269 (4)8/6/2006Feuerbestattungsverein Halle eV
4302004430/2004instituţie publicăGermania269 (4)8/6/2006Feuerbestattungsverein Halle eV
4302004430/2004CJUE / (invocarea unei Directive pentru a da statul in judecata)Germania8/6/2006Feuerbestattungsverein Halle eV
4302004430/2004CJUE /implementareGermania8/6/2006Feuerbestattungsverein Halle eV
4152004415/2004scutiri (protecṭia copiilor ṣi a tinerilor)Olanda292 (1) i)9/2/2006Stichting Kinderopvang Enschede
4152004415/2004scutiri (asistenṭa / protecṭia socială)Olanda292 (1) j)9/2/2006Stichting Kinderopvang Enschede
4092004409/2004achiziție intracomunitară de bunuriUK273; 151227/9/2007The Queen, on the application of: Teleos plc și Others
4092004409/2004buna credințăUK27/9/2007The Queen, on the application of: Teleos plc și Others
4092004409/2004evaziune fiscală (achiziṭia intracomunitară a trecut graniṭele ṭării ?)UK27/9/2007The Queen, on the application of: Teleos plc și Others
4092004409/2004principiul proporționalitățiiUK27/9/2007The Queen, on the application of: Teleos plc și Others
4092004409/2004principiul securităţii juridiceUK27/9/2007The Queen, on the application of: Teleos plc și Others
3942004394/2004scutiri (spitalizare și ȋngrijiri medicale)Grecia292 (1) a)1/12/2005Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE v Ypourgos Oikonomikon
3942004394/2004concept (îngrijire medicală)Grecia1/12/2005Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE v Ypourgos Oikonomikon
3842004384/2004evaziune (firmă tampon- buffer business)UK151211/5/2006Federation of Technological Industries și Others
3842004384/2004missing trader (frauda la achiziție)UK151211/5/2006Federation of Technological Industries și Others
3842004384/2004raspundere individuală ṣi în solidar pentru plata TVAUK151211/5/2006Federation of Technological Industries și Others
3842004384/2004fraudă caruselUK11/5/2006Federation of Technological Industries și Others
3842004384/2004principiul proporționalitățiiUK11/5/2006Federation of Technological Industries și Others
3842004384/2004principiul protecției încrederii legitimeUK11/5/2006Federation of Technological Industries și Others
2842004284/2004activitate economică (birou vânzări de cote de lapte)Austria269 (2)26/6/2007T-Mobile Austria GmbH și Others
2802004280/2004dreptul de deducereDanemarca2978/12/2005Jyske Finans A/S
2802004280/2004regim special (bunuri second-hand)Danemarca3128/12/2005Jyske Finans A/S
2802004280/2004scutiri (inchiriere de utilaje si masini fixate in bunurile imobile)Danemarca292 (2) e) pct. 38/12/2005Jyske Finans A/S
2802004280/2004cheltuieli fără dreptul de deducere (cheltuieli de lux)Danemarca8/12/2005Jyske Finans A/S
2802004280/2004distorsiuni concurenṭialeDanemarca8/12/2005Jyske Finans A/S
2802004280/2004lease-back (preluare de leasing)Danemarca8/12/2005Jyske Finans A/S
2642004264/2004scutiri (sport)Germania292 (1) l)15/6/2006Turn- und Sportunion Waldburg
2642004264/2004dreptul de opṭiuneGermania292 (3)15/6/2006Turn- und Sportunion Waldburg
2642004264/2004CJUE /competenṭa naṭionalăGermania15/6/2006Turn- und Sportunion Waldburg
2642004264/2004principiile TVAGermania15/6/2006Turn- und Sportunion Waldburg
2452004245/2004locul livrării Austria278 (5) c)6/4/2006EMAG Handel Eder OHG
2452004245/2004dispoziṭii tranzitoriiAustria6/4/2006EMAG Handel Eder OHG
2452004245/2004transport intracomunitarAustria6/4/2006EMAG Handel Eder OHG
2102004210/2004sediu fixItalia26623/3/2006FCE Bank plc
2102004210/2004persoană impozabilă (sediu fix) Italia26923/3/2006FCE Bank plc
2102004210/2004locul prestării serviciilorItalia27823/3/2006FCE Bank plc
2102004210/2004sucursala (activitate economică independentă)Italia23/3/2006FCE Bank plc
2002004200/2004turismGermania31113/10/2005iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH
2002004200/2004turism (pentru studierea unei limbi străine) Germania13/10/2005iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH
2002004200/2004turism (servicii pentru studierea unei limbi străine)Germania13/10/2005iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH
1842004184/2004bunuri de capital [ ajustare (definitii – explicatii)]Finlanda30530/3/2006Uudenkaupungin kaupunki
1842004184/2004dreptul de optiuneFinlanda292 (3)30/3/2006Uudenkaupungin kaupunki
1842004184/2004cheltuieli fără dreptul de deducereFinlanda30/3/2006Uudenkaupungin kaupunki
1842004184/2004dispoziṭii tranzitorii Finlanda30/3/2006Uudenkaupungin kaupunki
1812004181/2004scutiri (transport internaṭional maritim)Grecia294 (1) h) pct. 314/9/2006Elmeka NE
1812004181/2004CJUE /decizia unei autorităţi fiscale naţionaleGrecia14/9/2006Elmeka NE
1812004181/2004principiul protecției încrederii legitimeGrecia14/9/2006Elmeka NE
1692004169/2004concept (administrarea fondurilor speciale de investiţii / depozitar)UK292 (2) a) pct. 6) 4/5/2006Abbey National plc și Inscape Investment Fund
1692004169/2004scutiri (administrarea fondurilor speciale de investiţii)UK292 (2) a) pct. 6) 4/5/2006Abbey National plc și Inscape Investment Fund
63200463/2004bunuri de capital (vânzare înainte de încheierea perioadei de ajustare)UK29715/12/2005Centralan Property Ltd
63200463/2004bunuri de capital (vandute înainte de încheierea perioadei de ajustare)UK30515/12/2005Centralan Property Ltd
58200458/2004locul de livrare (a bunurilor într-o croaziera)Germania132 (1) d)15/9/2005Antje Köhler
41200441/2004operaṭiune unică v. operaṭiuni succesiveOlanda27027/10/2005Levob Verzekeringen BV și OV Bank NV
41200441/2004prestări de servicii (livrarea unui software)Olanda271 (1)27/10/2005Levob Verzekeringen BV și OV Bank NV
41200441/2004locul prestării serviciilor (consultanṭa) Olanda278 (5) e) 27/10/2005Levob Verzekeringen BV și OV Bank NV
5362003536/2003dreptul de deducereportugalia300 (6)26/5/2005António Jorge Lda
5362003536/2003CJUE /Competenṭa Curṭiiportugalia26/5/2005António Jorge Lda
5362003536/2003CJUE /competenṭa naṭionalăportugalia26/5/2005António Jorge Lda
5362003536/2003pro-rata (pentru lucrări în curs de execuṭie)portugalia26/5/2005António Jorge Lda
4982003498/2003scutiri (asistenṭă / protecṭie socială)UK292 (1) g)26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4982003498/2003scutiri (protecṭia copiilor ṣi a tinerilor)UK292 (1) h)26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4982003498/2003CJUE /competenṭa naṭionalăUK26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4982003498/2003CJUE /interpretarea comunitară v. cea naṭionalăUK26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4982003498/2003concept (versiuni lingvistice)UK26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4982003498/2003concept / noṭiune de dreptul comunitarUK26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4982003498/2003principiul egalităṭii de tratamentUK26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4982003498/2003principiul neutralităţii fiscaleUK26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4982003498/2003principiul neutralităţii fiscaleUK26/5/2005Kingscrest Associates Ltd și Montecello Ltd
4842003484/2003Frauda carusel12/1/2006Bond House Systems Ltd
4752003475/2003alte taxe diferite de TVA (pentru activitati productive)Italia3/10/2006Banca popolare di Cremona Soc. coop. Arl
4722003472/2003scutiri (operaţiuni de asigurare şi reasigurare)Olanda292 (2) b)3/3/2005Arthur Andersen & Co. Accountants c.s.
4722003472/2003scutiri (broker de asigurări sau agent de asigurări)Olanda3/3/2005Arthur Andersen & Co. Accountants c.s.
4652003465/2003scutiri (emisiune de acţiuni)Austria26926/5/2005Kretztechnik AG
4652003465/2003Austria27026/5/2005Kretztechnik AG
4652003465/2003dreptul de deducereAustria29726/5/2005Kretztechnik AG
4522003452/2003jocuri de noroc (slot-machines)UK278 (5) f)12/5/2005RAL (Channel Islands) Ltd și Others
4522003452/2003activitate economica (divertisment)UK12/5/2005RAL (Channel Islands) Ltd și Others
4522003452/2003Directiva 13UK12/5/2005RAL (Channel Islands) Ltd și Others
4522003452/2003evaziune (evitare fiscala)UK12/5/2005RAL (Channel Islands) Ltd și Others
4522003452/2003locul prestării serviciilor (activitate de divertisment)UK12/5/2005RAL (Channel Islands) Ltd și Others
4522003452/2003sediu fixUK12/5/2005RAL (Channel Islands) Ltd și Others
4352003435/2003furtul bunurilor (dintr-un antrepozit fiscal)Belgia269 (2)14/7/2005British American Tobacco International Ltd și Newman Shipping & Agency Company NV
4342003434/2003dreptul de deducereOlanda29714/7/2005P. Charles și T.S. Charles-Tijmens
4342003434/2003dreptul de deducere (bunuri de capital)Olanda30514/7/2005P. Charles și T.S. Charles-Tijmens
4342003434/2003prestări de servicii (utilizarea activelor firmei în scop privat)Olanda271 (4)14/7/2005P. Charles și T.S. Charles-Tijmens
4342003434/2003CJUE /Aplicarea prevederilor DirectiveiOlanda14/7/2005P. Charles și T.S. Charles-Tijmens
4342003434/2003CJUE /competenṭa naṭională Olanda14/7/2005P. Charles și T.S. Charles-Tijmens
4342003434/2003CJUE /măsuri luate înainte de intrarea în vigoare a DirectiveiOlanda14/7/2005P. Charles și T.S. Charles-Tijmens
4122003412/2003prestări de servicii cu plată (asimilate)Suedia271 (4) a)20/1/2005Hotel Scandic Gåsabäck AB
4122003412/2003Suedia271 (4) b)20/1/2005Hotel Scandic Gåsabäck AB
3552003355/2003Frauda caruselU.K.12/1/2006Fulcrum Electronics Ltd
3542003354/2003activitate economicăUK26912/1/2006Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd și Bond House Systems Ltd
3542003354/2003livrare de bunuri (exemplu)UK27012/1/2006Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd și Bond House Systems Ltd
3542003354/2003Frauda caruselU.K.12/1/2006Optigen Ltd
3542003354/2003fraudă fiscalăUK12/1/2006Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd și Bond House Systems Ltd
3052003305/2003cotaUK2919/2/2006comisia europeana
3052003305/2003regim special (opere de artă / licitaṭie)UK3129/2/2006comisia europeana
3052003305/2003infringementUK9/2/2006comisia europeana
2912003291/2003rambursare (TVA plătită si nedatorată)UK3116/10/2005MyTravel plc
2912003291/2003CJUE /competenṭa CurṭiiUK6/10/2005MyTravel plc
2912003291/2003CJUE /competenṭa naṭionalăUK6/10/2005MyTravel plc
2912003291/2003CJUE /decizia Curṭii (aplicare)UK6/10/2005MyTravel plc
2912003291/2003principiul echivalențeiUK6/10/2005MyTravel plc
2912003291/2003principiul utilităṭiiUK6/10/2005MyTravel plc
2912003291/2003turism (valoarea de piaṭă a unui pachet)UK6/10/2005MyTravel plc
2842003284/2003scutiri (închiriere bun imobil)Belgia292 (2) f)18/11/2004Temco Europe SA
2432003243/2003dreptul de deducereFranta2976/10/2005comisia europeana
2432003243/2003subvenṭieFranta286 (1) a)6/10/2005comisia europeana
2432003243/2003infringementFranta6/10/2005comisia europeana
2042003204/2003subvenṭiespania286 (1) a)6/10/2005comisia europeana
2042003204/2003dreptul de deducerespania297 (2) a)6/10/2005comisia europeana
2042003204/2003pro-rataspania300 (5)6/10/2005comisia europeana
2042003204/2003infringementspania6/10/2005comisia europeana
68200368/2003prestări de servicii (în numele ṣi în contul clientului)Olanda27127/5/2004D. Lipjes
68200368/2003locul de livrare (intermediari)Olanda27827/5/2004D. Lipjes
68200368/2003locul prestării serviciilor (intermediari)Olanda27/5/2004D. Lipjes
33200333/2003dreptul de deducereUK29710/3/2005comisia europeana
33200333/2003dreptul de deducere (livrarea de carburanṭi către angajaṭi)UK10/3/2005comisia europeana
33200333/2003infringementUK10/3/2005comisia europeana
32200332/2003persoană impozabilăDanemarca269 (2)3/3/2005I/S Fini H
32200332/2003încheiere (plata chiriei si după încheierea activităṭii)Danemarca3/3/2005I/S Fini H
25200325/2003persoană impozabilăGermania26921/4/2005HE
25200325/2003dreptul de deducereGermania29721/4/2005HE
25200325/2003bun imobil (locuinṭa folosită pentru activităṭi economice)Germania21/4/2005HE
25200325/2003comunitate maritalăGermania21/4/2005HE
820038/2003activitate economică (serviciile intermediarilor )Belgia26921/10/2004Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)
820038/2003locul prestării serviciilor (financiare)Belgia27821/10/2004Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)
820038/2003scutiri (investiții financiare)Belgia292 (2) a) pct. 621/10/2004Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)
820038/2003persoană impozabilăBelgia21/10/2004Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)
4532002453/2002scutiri (jocuri de noroc)Germania292 (2) c)17/2/2005Edith Linneweber
4532002453/2002CJUE /invocarea unei Hotărâri a ComisieiGermania17/2/2005Edith Linneweber
4532002453/2002principiul neutralităţii fiscaleGermania17/2/2005Edith Linneweber
4532002453/2002principiul securităţii juridiceGermania17/2/2005Edith Linneweber
4282002428/2002scutiri (închiriere a bunului imobil / depozitarea ṣalupelor)Danemarca292 (2) e)3/3/2005Fonden Marselisborg Lystbådehavn
4282002428/2002bun imobil (definiṭie)Danemarca3/3/2005Fonden Marselisborg Lystbådehavn
3952002395/2002factura (TVA facturată eronat ca fiind scutită)Belgia3303/3/2004Transport Service NV
3952002395/2002principiul neutralităţii fiscaleBelgia3/3/2004Transport Service NV
3952002395/2002rambursareBelgia3/3/2004Transport Service NV
3822002382/2002scutiri (transport aerian internaṭional ṣi intern)Danemarca294 (1) i) 16/9/2004Cimber Air A/S
3782002378/2002dreptul de deducereOlanda2972/6/2005Waterschap Zeeuws Vlaanderen
3782002378/2002Ajustarea deducerii inițiale a taxei Olanda3052/6/2005Waterschap Zeeuws Vlaanderen
3782002378/2002instituṭie publicăOlanda269 (4)2/6/2005Waterschap Zeeuws Vlaanderen
3762002376/2002principiul securităţii juridiceOlanda29726/4/2005Stichting “Goed Wonen”
3762002376/2002dreptul de deducere (anularea ajustarii TVA)Olanda26/4/2005Stichting “Goed Wonen”
3762002376/2002principiul neretroactivităṭiiOlanda26/4/2005Stichting “Goed Wonen”
3762002376/2002principiul protecţiei încrederii legitimeOlanda26/4/2005Stichting “Goed Wonen”
3202002320/2002regim special (bunuri second hand)Suedia3121/4/2004Förvaltnings AB Stenholmen v Riksskatteverket
3202002320/2002animale vii Suedia1/4/2004Förvaltnings AB Stenholmen
3202002320/2002bun corporal (mobil)Suedia1/4/2004Förvaltnings AB Stenholmen
2552002255/2002abuz de dreptU.K.27/6/2002Halifax plc
2552002255/2002abuz de dreptU.K.27/6/2002Halifax plc
2552002255/2002activitate economicăU.K.27/6/2002Halifax plc
2552002255/2002avantaj fiscalU.K.27/6/2002Halifax plc
2552002255/2002criteriul obiectivU.K.27/6/2002Halifax plc
2552002255/2002livrare de bunuriU.K.27/6/2002Halifax plc
2552002255/2002practică abuzivăU.K.27/6/2002Halifax plc
1522002152/2002dreptul de deducereGermania294 (2) a) 29/4/2004Terra Baubedarf Handel GmbH
1522002152/2002exigibilitatea taxeiGermania297 (1)29/4/2004Terra Baubedarf Handel GmbH
1522002152/2002dreptul de deducere (conditii care guvernează ~)Germania299 (1)29/4/2004Terra Baubedarf-Handel GmbH
1522002152/2002factura (netransmirerea ~ nu da dreptul de deducere beneficiarului)Germania299 (1)29/4/2004Terra Baubedarf-Handel GmbH
1372002137/2002dreptul de deducere (pentru aportul în natură)Germania29729/4/2004Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR
1372002137/2002transfer de activeGermania270 (7)29/4/2004Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR
1092002109/2002cota redusăGermania29123-oc-2003comisia europeana
1092002109/2002scutiri (activitate culturală)Germania292 (1) m)23-oc-2006comisia europeana
1092002109/2002infringementGermania23-oc-2004comisia europeana
1092002109/2002principiul neutralităţii fiscale Germania23-oc-2005comisia europeana
90200290/2002taxare inversăGermania3311/4/2004Gerhard Bockemühl
78200278/2002persoană impozabilă grecia2696/11/2003Elliniko Dimosio v Maria Karageorgou și Others
78200278-/2002rambursare (TVA facturată eronat)grecia3036/11/2003Elliniko Dimosio v Maria Karageorgou și Others
78200278/2002factura (TVA facturată eronat)grecia3196/11/2003Elliniko Dimosio v Maria Karageorgou și Others
4972001497/2001transfer de activeLuxembourg270 (7)27/11/2003Zita Modes Sàrl
4872001487/2001Ajustarea deducerii inițiale a taxei Olanda30529/4/2004Gemeente Leusden  și Holin Groep BV cs
4872001487/2001dreptul de opṭiune (retragerea acestui dreptul)Olanda292 (3)29/4/2004Gemeente Leusden  și Holin Groep BV cs
4872001487/2001bun imobilOlanda29/4/2004Gemeente Leusden  și Holin Groep BV cs
4872001487/2001CJUE /modificare legislativă Olanda29/4/2004Gemeente Leusden  și Holin Groep BV cs
4872001487/2001inchiriereOlanda29/4/2004Gemeente Leusden  și Holin Groep BV cs
4872001487/2001principiul protecţiei încrederii legitimeOlanda29/4/2004Gemeente Leusden  și Holin Groep BV cs
4872001487/2001principiul securităţii juridiceOlanda29/4/2004Gemeente Leusden  și Holin Groep BV cs
4422001442/2001activitate economică (aportul în numerar pentru a deveni membru-asociat)Germania26926/6/2003KapHag Renditefonds 35 Spreecenter Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR
4422001442/2001prestări de serviciiGermania27126/6/2003KapHag Renditefonds 35 Spreecenter Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR
4422001442/2001Germania292 (2) a) pct. 526/6/2003KapHag Renditefonds 35 Spreecenter Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR
4382001438/2001locul prestarii serviciilor (servicii de publicitate)Luxembourg278 (5) e) pct. 45/6/2003Design Concept SA v Flanders Expo SA
3842001384/2001cota redusă (electricitate ṣi gaze naturale)Franta2918/5/2003comisia europeana
3812001381/2001baza de impozitare (subvenṭii legate direct de preţ)italia286(1) a)15/7/2004comisia europeana
3812001381/2001ajutor de stat (agricole)italia15/7/2004comisia europeana
3812001381/2001infringement italia15/7/2004comisia europeana
3082001308/2001scutiri (asigurare)UK292 (2) b29/4/2004GIL Insurance Ltd și Others
3082001308/2001ajutor de statUK29/4/2004GIL Insurance Ltd și Others
3082001308/2001alte taxe diferite de TVA (taxă pe primele de asigurare )UK29/4/2004GIL Insurance Ltd și Others
3082001308/2001măsuri derogatoriiUK29/4/2004GIL Insurance Ltd și Others
3072001307/2001scutiri (medicale / tratamentul psihoterapeutic)UK292 (1) c)20/11/2003Peter d'Ambrumenil și Dispute Resolution Services Ltd
3052001305/2001dreptul de deducereGermania29726/6/2003MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH
3052001305/2001scutiri (companie care achiziṭionează debite)Germania 292 (2) a) pct. 326/6/2003MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH
3052001305/2001activitate economică (factoring)Germania269 (2)26/6/2003MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH
3052001305/2001factoringGermania26/6/2003MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH
3052001305/2001persoană impozabilăGermania26/6/2003MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH
2752001275/2001scutiri (închiriere)UK292 (2) e)13/6/2003Sinclair Collis Ltd
2752001275/2001bun imobilUK13/6/2003Sinclair Collis Ltd
2122001212/2001scutiri (medicale / tratamentul psihoterapeutic)Austria292 (1) c) 20/11/2003Margarete Unterpertinger
1852001185/2001livrare de bunuri Germania270 (1)6/2/2003Auto Lease Holland BV
1852001185/2001Carduri de carburantGermania6/2/2003Auto Lease Holland BV
1852001185/2001contract de management a aprovizionării cu carburanţi prin intermediul cardurilorGermania6/2/2003Auto Lease Holland BV
1852001185/2001leasing Germania6/2/2003Auto Lease Holland BV
1552001155/2001dreptul de deducereAustria29711/9/2003Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL
1552001155/2001prestări de servicii (prestate în alt stat membru)Austria11/9/2003Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL
1492001149/2001turismUK31119/6/2003First Choice Holidays plc
77200177/2001pro-rataPortugalia300 (6)29/4/2004Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)
77200177/2001activitate economică (împrumuturi)Portugalia29/4/2004Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)
77200177/2001consorţiuPortugalia29/4/2004Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)
77200177/2001fond de investiṭiiPortugalia29/4/2004Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)
77200177/2001holding Portugalia29/4/2004Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)
77200177/2001livrare de bunuri (exemplu)Portugalia29/4/2004Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)
77200177/2001sfera de aplicare a TVAPortugalia29/4/2004Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM)
45200145/2001scutiri (medicale / tratamentul psihoterapeutic)Germania292 (1) a)6/11/2003Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie
45200145/2001scutiri (medicale / îngrijire medicală)Germania292 (1) c)6/11/2003Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie
45200145/2001CJUE /persoana fizică v. statGermania6/11/2003Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie
17200117/2001dreptul de deducere (pentru auto)Germania29729/4/2004Walter Sudholz
17200117/2001cheltuieli (cu auto neutilizat integral în scopuri economice)Germania29/4/2004Walter Sudholz
17200117/2001CJUE /efect retroactivGermania29/4/2004Walter Sudholz
17200117/2001principiul protecţiei încrederii legitimeGermania29/4/2004Walter Sudholz
820018/2001scutiri (asigurare)Danemarca292 (2) b) 20/11/2003Assurandør-Societetet, acting on behalf of Taksatorringen
820018/2001Asigurare (definitie asigurare) / asociaṭie de firme de asigurare Danemarca20/11/2003Assurandør-Societetet, acting on behalf of Taksatorringen
820018/2001distorsiuni concurenṭiale Danemarca20/11/2003Assurandør-Societetet, acting on behalf of Taksatorringen
820018/2001scutiri temporareDanemarca20/11/2003Assurandør-Societetet, acting on behalf of Taksatorringen
3532000353/2000subvenṭieGermania286 (1) a)16/1/2003Keeping Newcastle Warm Limited
3152000315/2000scutiri (închiriere clădire)Germania292 (2) e)16/1/2003Rudolf Maierhofer
3152000315/2000bun imobilGermania16/1/2003Rudolf Maierhofer
2872000287/2000infringementGermania292 (1) f20/6/2002comisia europeana
2872000287/2000CJUE /Hotărâre preliminară a CJUE (procedura)Germania20/6/2002comisia europeana
2872000287/2000scutiri (activitatea de cercetare / învăţământul universitar)Germania20/6/2002comisia europeana
2692000269/2000prestări de servicii ( bun imobil utilizat în scop privat ṣi în scop economic)Germania271 (4)9/5/2003Wolfgang Seeling
2692000269/2000bun imobilGermania8/5/2003Wolfgang Seeling
2692000269/2000scutiri (închiriere)Germania10/5/2003Wolfgang Seeling
2672000267/2000voluntariatUK21/3/2002Zoological Society of London
2352000235/2000scutiri (operaṭiuni cu valori mobiliare)UK292 (2) a pct. 513/12/2001CSC Financial Services Ltd
1742000174/2000livrare de bunuriOlanda27021/3/2002Kennemer Golf & Country Club
1742000174/2000organizaţie fără scop patrimonialOlanda269 (2)21/3/2002Kennemer Golf & Country Club
1742000174/2000scutiri (abonament asociaṭie sportivă)Olanda292 (1) l21/3/2002Kennemer Golf & Country Club
1692000169/2000infringement Finlanda3127/3/2002comisia europeana
1692000169/2000regim special (opere de artă)Finlanda7/3/2002comisia europeana
1442000144/2000dreptul de deducere (limitări)Germania2973/4/2003Matthias Hoffmann
1442000144/2000instituţie publicăGermania269 (4)3/4/2003Matthias Hoffmann
1442000144/2000scutiri (servicii culturale - organisme culturale recunoscute)Germania292 (1) m) 3/4/2003Matthias Hoffmann
1442000144/2000principiul neutralităţii fiscaleGermania3/4/2003Matthias Hoffmann
1412000141/2000scutiri (medicale)Germania292 (1) c)10/9/2002Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH
1412000141/2000Germania292 (1) i)10/9/2002Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH
1412000141/2000principiul neutralităţii fiscaleGermania10/9/2002Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH
1082000108/2000locul prestării serviciilor (publicitate)Franta278 (5) e)15/3/2001Syndicat des producteurs indépendants (SPI)
1012000101/2000regim special (auto second-hand)Finlanda31221/9/2002Tulliasiamies și Antti Siilin
1012000101/2000alte taxe diferite de TVA (taxa auto)Finlanda19/9/2002Tulliasiamies și Antti Siilin
1012000101/2000infringementFinlanda20/9/2002Tulliasiamies și Antti Siilin
1012000101/2000Tratatul UEFinlanda22/9/2002Tulliasiamies și Antti Siilin
78200078/2000rambursare (condiṭii de rambursare)italia30225/10/2001comisia europeana
78200078/2000infringementitalia25/10/2001comisia europeana
62200062/2000CJUE / transpunerea(incompletă) a unei DirectiveUK30211/7/2002Marks & Spencer plc
62200062/2000CJUE /persoana fizică impotriva statuluiUK11/7/2002Marks & Spencer plc
62200062/2000măsuri tranzitoriiUK11/7/2002Marks & Spencer plc
62200062/2000principiul protecţiei încrederii legitimeUK11/7/2002Marks & Spencer plc
62200062/2000principiul utilităṭiiUK11/7/2002Marks & Spencer plc
62200062/2000rambursareUK11/7/2002Marks & Spencer plc
16200016/2000dreptul de deducereFranta29727/9/2001Cibo Participations
16200016/2000activitate economică (companii de tip holding)Franta269 (2)27/9/2001Cibo Participations
16200016/2000dividendeFranta27/9/2001Cibo Participations
4981999498/1999prestări de serviciiUK27117/9/2002Town & County Factors Ltd
4981999498/1999baza de impozitareUK28617/9/2002Town & County Factors Ltd
4981999498/1999jocuri de norocUK17/9/2002Town & County Factors Ltd
4091999409/1999dreptul de deducereAustria2978/1/2002Metropol Treuhand Wirtschaftsstreuhand gmbH / Michael Stadler
4091999409/1999cheltuieli care nu sunt eligibile pentru deducerea TVAAustria8/1/2002Metropol Treuhand Wirtschaftsstreuhand gmbH / Michael Stadler
4091999409/1999CJUE /Comitetul ConsultativAustria8/1/2002Metropol Treuhand Wirtschaftsstreuhand gmbH / Michael Stadler
4041999404/1999baza de impozitare (bacṣiṣ)Franta28629/3/2001comisia europeana
3981999398/1999baza de impozitate (voucher / cupon)UK28716/1/2003Yorkshire Co-operatives Ltd
3801999380/1999baza de impozitare (bonus)Germania2863/7/2001Bertelsmann AG
3801999380/1999contrapartidăGermania2863/7/2001Bertelsmann AG
3711999371/1999locul importului de bunuriOlanda27713/7/2002Liberexim BV
3711999371/1999încălcarea legii ( la transportul internaṭional de bunuri)Olanda12/7/2002Liberexim BV
3711999371/1999pro-rataOlanda11/7/2002Liberexim BV
3711999371/1999tranzit externOlanda14/7/2002Liberexim BV
3711999371/1999vama (acordurile vamale)Olanda15/7/2002Liberexim BV
3711999371/1999vama (supraveghere vamală)Olanda16/7/2002Liberexim BV
3451999345/1999dreptul de deducere ( autoturisme - ṣcoala de ṣoferi)Franta29714/6/2001comisia europeana
3451999345/1999infringement Franta14/6/2001comisia europeana
3261999326/1999bun imobilOlanda4/10/2001Stichting "Goed Wonen"
3261999326/1999dreptul ÎN REM Olanda4/10/2001Stichting "Goed Wonen"
3261999326/1999închiriere (bun imobil)Olanda4/10/2001Stichting "Goed Wonen"
3261999326/1999leasingOlanda4/10/2001Stichting "Goed Wonen"
3261999326/1999livrare de bunuri Olanda4/10/2001Stichting "Goed Wonen"
3261999326/1999uzufructOlanda4/10/2001Stichting "Goed Wonen"
3231999323/1999baza de impozitare 28617/5/2001Klaus Brandenstein
3221999322/1999baza de impozitare Germania28617/5/2001Hans-Georg Fischer
3221999322/1999dreptul de deducereGermania30017/5/2001Hans-Georg Fischer
2671999267/1999cotă redusăLuxembourg29111/10/2001Christiane Adam, épouse Urbing
2671999267/1999CJUE /concept comunitarLuxembourg11/10/2001Christiane Adam, épouse Urbing
2671999267/1999CJUE /CurteaLuxembourg11/10/2001Christiane Adam, épouse Urbing
2671999267/1999CJUE /Hotărâre preliminară Luxembourg11/10/2001Christiane Adam, épouse Urbing
2671999267/1999CJUE /instanṭa naṭionalăLuxembourg11/10/2001Christiane Adam, épouse Urbing
2671999267/1999CJUE /interpretare uniformăLuxembourg11/10/2001Christiane Adam, épouse Urbing
2671999267/1999principiul neutralității fiscaleLuxembourg11/10/2001Christiane Adam, épouse Urbing
2671999267/1999profesie liberală (administrator de bloc)Luxembourg11/10/2001Christiane Adam, épouse Urbing
2401999240/1999activitate economica (asigurare)suedia2718/3/2001Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
2401999240/1999scutiri (activitate de asigurare)suedia292 (2) b8/3/2001Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
2131999213/1999principiul proporţionalităţiiPortugalia7/12/2000José Teodoro de Andrade
2131999213/1999vama (Regulamentul vamal)Portugalia7/12/2000José Teodoro de Andrade
2131999213/1999vama (valorificare bunurilor abandonate în vamă)Portugalia7/12/2000José Teodoro de Andrade
1771999177/1999dreptul de deducereFranta29719/9/2000Ampafrance SA v Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire and Sanofi Synthelabo v Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne
1771999177/1999măsuri derogatoriiFranta19/9/2000Ampafrance SA v Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire and Sanofi Synthelabo v Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne
1771999177/1999principiul proporţionalităţiiFranta19/9/2000Ampafrance SA v Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire and Sanofi Synthelabo v Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne
1771999177/1999principiul protecṭiei încrederii legitimeFranta19/9/2000Ampafrance SA v Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire and Sanofi Synthelabo v Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne
1501999150/1999dreptul de deduceresuedia29718/1/2001Stockholm Lindöpark AB
1501999150/1999scutiri (practicarea sportului)suedia 292 (2) l)18/1/2001Stockholm Lindöpark AB
1501999150/1999scutiri (livrare de spaṭii pentru practicarea sportului)suedia292 (1) l)18/1/2001Stockholm Lindöpark AB
1501999150/1999bun imobilsuedia18/1/2001Stockholm Lindöpark AB
1421999142/1999pro-rataBelgia30014/11/2000Floridienne SA and Berginvest SA
1421999142/1999dividende (holding)Belgia14/11/2000Floridienne SA and Berginvest SA
1361999136/1999Directiva 9/2008Franta30213/7/2000Société Monte Dei Paschi Di Siena
1361999136/1999rambursareFranta30213/7/2000Société Monte Dei Paschi Di Siena
1361999136/1999reprezentantaFranta30213/7/2000Société Monte Dei Paschi Di Siena
1081999108/1999închiriere (bun imobil)UK292 (2) e)9/10/2001Cantor Fitzgerald International
1081999108/1999leasing (terţă parte care preia un contract de ~)UK9/10/2001Cantor Fitzgerald International
86199986/1999baza de impozitare (reduceri de preṭ)UK28629/5/2001Freemans plc
83199983/1999cota redusăSpania29118/1/2001comisia europeana
83199983/1999notiune din Directiva TVA- cum o interpretez in lipsa unei definitiiSpania18/1/2001comisia europeana
83199983/1999notiune/concept - definitieSpania18/1/2001comisia europeana
83199983/1999principiul protecției încrederii legitime Spania18/1/2001comisia europeana
83199983/1999taxa de autostradă Spania18/1/2001comisia europeana
76199976/1999scutiri ( medicale / transmiterea probelor de laborator)Franta292 (1) a)11/1/2001comisia europeana
76199976/1999infringementFranta11/1/2001comisia europeana
36199936/1999activitate economică (transportul internaṭional de pasageri)Belgia29213/7/2000Idéal tourisme SA
36199936/1999principiul egalităṭii de tratamentBelgia13/7/2000Idéal tourisme SA
36199936/1999scutiri (transportul internaţional de pasageri cu autocarul)Belgia13/7/2000Idéal tourisme SA
36199936/1999scutiri (transportul internaţional de pasageri cu avionul)Belgia13/7/2000Idéal tourisme SA
34199934/1999prestări de servicii cu plată (caracteristici)UK27115/5/2001Primback Ltd.
34199934/1999baza de impozitareUK28615/5/2001Primback Ltd.
34199934/1999imprumut (acordat o firmă autorizată care se interpune intre furnizor si persoana fizică)UK15/5/2001Primback Ltd.
4811998481/1998cota redusa (medicamente compensate)Franta2913/5/2001comisia europeana
4811998481/1998cota redusă minimăFranta2913/5/2001comisia europeana
4811998481/1998infringementFranta3/5/2001comisia europeana
4811998481/1998principiul neutralităţii fiscaleFranta3/5/2001comisia europeana
4551998455/1998accizeFinlanda29-Iun-2000Tullihallitus v Kaupo Salumets and others
4551998455/1998activitate ilegală(import alcoolul etilic) Finlanda29-Iun-2000Kaupo Salumets and others
4551998455/1998contrabandăFinlanda29-Iun-2000Kaupo Salumets and others
4551998455/1998principiul neutralităţii fiscaleFinlanda29-Iun-2000Kaupo Salumets and others
4541998454/1998factura (TVA facturată eronat)Germania31919/9/2000Schmeink & Cofreth AG & Co. KG
4541998454/1998buna credințăGermania19/9/2000Schmeink & Cofreth AG & Co. KG
4541998454/1998factura ( ~ pro-forma)Germania19/9/2000Schmeink & Cofreth AG & Co. KG
4541998454/1998facturi fictive (bogus invoices)Germania19/9/2000Schmeink & Cofreth AG & Co. KG
4541998454/1998principiul neutralității fiscaleGermania19/9/2000Schmeink & Cofreth AG & Co. KG
4461998446/1998persoană impozabilăPortugalia269 (2)14/12/2000Câmara Municipal do Porto
4461998446/1998instituţie publicăPortugalia269 (4)14/12/2000Câmara Municipal do Porto
4461998446/1998activitate neglijabilăPortugalia14/12/2000Câmara Municipal do Porto
4461998446/1998CJUE / Hotărârea CJUE - caracterul obligatoriuPortugalia14/12/2000Câmara Municipal do Porto
4461998446/1998CJUE /obligativitatea instanṭei naṭionale de a se adresa CurṭiiPortugalia14/12/2000Câmara Municipal do Porto
4461998446/1998distorsiuni concurenṭialePortugalia14/12/2000Câmara Municipal do Porto
4461998446/1998scutiri (închiriere spaţii pentru parcare auto) Portugalia14/12/2000Câmara Municipal do Porto
4271998427/1998baza de impozitare (voucher / cupon)Germania28615/10/2002comisia europeana
4271998427/1998dreptul de deducere (intermediari)Germania29715/10/2002comisia europeana
4271998427/1998InfringementGermania15/10/2002comisia europeana
4271998427/1998principiul neutralității fiscaleGermania15/10/2002comisia europeana
4151998415/1998dreptul de deducere (bunuri de capital)Germania2978/3/2001Laszlo Bakcsi
4151998415/1998bunuri de capital (utilizare în scop privat)Germania3058/3/2001Laszlo Bakcsi
4091998409/1998scutiri (închiriere bun imobil)UK292 (2) e)9/10/2001Mirror Group plc.
4091998409/1998bun imobilUK9/10/2001Mirror Group plc.
4081998408/1998livrare de bunuriUK2708-Iun-2000Abbey National plc
4001998400/1998persoană impozabilăGermania2698-Iun-2000Brigitte Breitsohl
4001998400/1998scutiri (livrarea înainte de prima ocupare a clădirii / livrarea unui teren)Germania292 (2) f)8-Iun-2000Brigitte Breitsohl
4001998400/1998dreptul de opţiuneGermania292 (3)8-Iun-2000Brigitte Breitsohl
4001998400/1998dreptul de deducere (prima cheltuială de investiṭii)Germania297 (4)8-Iun-2000Brigitte Breitsohl
4001998400/1998fraudă fiscalăGermania8-Iun-2000Brigitte Breitsohl
4001998400/1998principiul protecţiei încrederii legitimeGermania8-Iun-2000Brigitte Breitsohl
3961998396/1998principiul protecţiei încrederii legitimeGermania2978/6/2000Grundstückgemeinschaft Schloßstraße GbR
3961998396/1998CJUE /modificare retroactivă a legiiGermania8/6/2000Grundstückgemeinschaft Schloßstraße GbR
3961998396/1998dreptul de deducereGermania8/6/2000Grundstückgemeinschaft Schloßstraße GbR
3961998396/1998închiriereGermania8/6/2000Grundstückgemeinschaft Schloßstraße GbR
3961998396/1998principiul securităţii juridiceGermania8/6/2000Grundstückgemeinschaft Schloßstraße GbR
3841998384/1998scutiri (medicale / teste de paternitate)austria292 (1) c) 14/9/2000D. v W..
3381998338/1998persoană impozabilăOlanda2698/11/2001comisia europeana
3381998338/1998prestări de servicii (utilizarea maṣinii angajatului pentru activitatea economică)Olanda2718/11/2001comisia europeana
3381998338/1998dreptul de deducereOlanda2978/11/2001comisia europeana
3381998338/1998infringementOlanda8/11/2001comisia europeana
2761998276/1998cotă redusăPortugalia2918/3/2001comisia europeana
2761998276/1998infringement (conformare tardivă a unui stat membru)Portugalia269 (4)8/3/2001comisia europeana
2761998276/1998distorsiuni concurenṭiale (semnificative)Portugalia8/3/2001comisia europeana
2601998260/1998instituṭie publicăgrecia12/9/2000comisia europeana
2601998260/1998prestări de servicii (infrastructură rutieră)grecia12/9/2000comisia europeana
1581998158/1998scutiri (închiriere pentru desfasurare de activităṭi ilegale)Olanda292 (2) e)29-Iun-1999Coffeeshop "Siberië" vof
1581998158/1998activitate ilegală (Închirierea pentru vânzarea de droguri )Olanda29-Iun-1999Coffeeshop "Siberië" vof
1581998158/1998principiul neutralităţii fiscaleOlanda29-Iun-1999Coffeeshop "Siberië" vof
1101998110/1998dreptul de deducere (pentru operaṭiuni înainte de înfiinṭare) Spania297 (4)21/3/2000Gabalfrisa SL and Others
1101998110/1998CJUE /procedura / caracteristicile instanṭei de trimitereSpania21/3/2000Gabalfrisa SL and Others
98199898/1998dreptul de deducere (legătură directă şi imediată între operaţiunea de intrare şi operaţiunea de ieṣire)UK2978/6/2000Midland Bank plc
23199823/1998Activitate economică (desfășurată «în mod independent»)Olanda269 (10)27-Ian-2000J. Heerma
12199812/1998scutiri (închiriere bun imobil)Spania292 (2) e)3/2/2000Miguel Amengual Far v Juan Amengual Far
4371997437/1997alte taxe diferite de TVA ( taxa pentru băuturi / diferită de acciză)austria9/3/2000Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung
4371997437/1997alte taxe diferite de TVA(taxă pe îngheṭată) austria9/3/2000Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung
4371997437/1997buna credințăaustria9/3/2000Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung
4371997437/1997CJUE /Hotărâre retroactivă a Comisieiaustria9/3/2000Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung
4371997437/1997CJUE /invocarea unei Hotărâri a Comisieiaustria9/3/2000Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung
4371997437/1997CJUE /versiuni ligvistice ale dreptul comunitaraustria9/3/2000Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung
4371997437/1997principiul securităţii juridiceaustria9/3/2000Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung
4371997437/1997produse accizabile austria9/3/2000Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung
4291997429/1997locul prestării serviciilor (legate de un bun mobil corporal )Franta27825/1/2001comisia europeana
4291997429/1997infringement Franta25/1/2001comisia europeana
4291997429/1997rambursareFranta25/1/2001comisia europeana
4141997414/1997CJUE / dreptul de deducereSpania16/9/1999comisia europeana
4141997414/1997dispoziții derogatorii Spania16/9/1999comisia europeana
4141997414/1997dreptul de opṭiuneSpania16/9/1999comisia europeana
4141997414/1997infringementSpania16/9/1999comisia europeana
4141997414/1997principiul (respectării) dreptului la apărareSpania16/9/1999comisia europeana
4081997408/1997prestări de servicii (infrastructură rutieră)Olanda27112/9/2000comisia europeana
4081997408/1997instituṭie publicăOlanda269 (4)12/9/2000comisia europeana
4081997408/1997CJUE / procedura CJUEOlanda12/9/2000comisia europeana
4081997408/1997CJUE /neîndeplinirea obligațiilor Comisiei Olanda12/9/2000comisia europeana
4081997408/1997infringementOlanda12/9/2000comisia europeana
3811997381/1997dreptul de opṭiune (anularea sa pentru taxarea bunurilor imobile)Belgia292 (3)3/12/1998Belgocodex SA
3811997381/1997CJUE /NEADOPTAREA NORMELOR DE APLICARE (depinde de instanṭa internă)Belgia3/12/1998Belgocodex SA
3811997381/1997principiul protecției încrederii legitimeBelgia3/12/1998Belgocodex SA
3811997381/1997principiul securităţii juridiceBelgia3/12/1998Belgocodex SA
3591997359/1997UK27112/9/2000comisia europeana
3591997359/1997închiriere bun imobil (Infrastructură rutieră văzută ca o închiriere)UK269 (4)12/9/2000comisia europeana
3591997359/1997instituṭie publicăUK269 (4)12/9/2000comisia europeana
3591997359/1997prestări de servicii (infrastructură rutieră)UK269 (4)12/9/2000comisia europeana
3591997359/1997CJUE /solicitarea plăṭii retroactive a resurselor comunitareUK12/9/2000comisia europeana
3591997359/1997infringementUK12/9/2000comisia europeana
3591997359/1997principiul securităṭii juridiceUK12/9/2000comisia europeana
3591997359/1997scutiri (închiriere bun imobil)UK12/9/2000comisia europeana
3581997358/1997prestări de servicii (infrastructură rutieră)Irlanda27112/9/2000comisia europeana
3581997358/1997instituṭie publicăIrlanda269 (4)12/9/2000comisia europeana
3581997358/1997închiriere bun imobil (Infrastructură rutieră văzută ca o închiriere)Irlanda12/9/2000comisia europeana
3381997338/1997Alte taxe diferite de TVA (taxa de turism)austria8/6/1999Erna Pelzl and Others v Steiermärkische Landesregierung, Wiener Städtische Allgemeine Versicherungs AG and Others v Tiroler Landesregierung and STUAG Bau-Aktiengesellschaft v Kärntner Landesregierung
3051997305/1997cheltuieli fără dreptul de deducere (cheltuieli de lux ṣi divertisment)UK2975/10/1999Royscot Leasing Ltd, Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc and T.C. Harrison Group Ltd
2761997276/1997prestări de servicii (infrastructură rutieră)Franta27112/9/2000comisia europeana
2761997276/1997instituṭie publicăFranta269 (4)12/9/2000comisia europeana
2761997276/1997CJUE /procedurăFranta12/9/2000comisia europeana
2761997276/1997CJUE /solicitarea plăṭii retroactive a resurselor comunitareFranta12/9/2000comisia europeana
2761997276/1997infringementFranta12/9/2000comisia europeana
2761997276/1997principiul securităṭii juridiceFranta12/9/2000comisia europeana
2761997276/1997scutiri (medicale / îngrijire medicală)Franta12/9/2000comisia europeana
2161997216/1997scutiri (definiṭie)UK2927/9/1999Jennifer Gregg and Mervyn Gregg
1811997181/1997teritoriul U.E. (Antilele Olandeze)Olanda26728/1/1999A.J. van der Kooy
1811997181/1997teritoriul U.E. (Antilele Olandeze)Olanda27428/1/1999A.J. van der Kooy
1811997181/1997importOlanda28/1/1999A.J. van der Kooy
1491997149/1997scutiri (organizaţie sindicală)UK292 (1) k)12/11/1998The Institute of the Motor Industry
1361997136/1997scutiri ( teren construibil)UK29229/4/1999Norbury Developments Ltd
85199785/1997recuperarea TVA (pentru operaṭiuni efectuate înainte de a înregistrarea ca plătitor de TVA)Belgia28619/11/1998Société financière d'investissements SPRL (SFI)
85199785/1997baza de impozitare Belgia30319/11/1998Société financière d'investissements SPRL (SFI)
85199785/1997dreptul de deducereBelgia297(4)19/11/1998Société financière d'investissements SPRL (SFI)
48199748/1997prestări de serviciiUK27127/4/1999Kuwait Petroleum (GB) Ltd
319973/1997activitate ilegală (parfumuri contrafăcute)UK28/5/1998Criminal proceedings against John Charles Goodwin and Edward Thomas Unstead
3901996390/1996locul prestarii serviciilor (sediu fix)Belgia278 (3)7/5/1998Lease Plan Luxembourg SA
3901996390/1996locul prestarii serviciilor (sediu fix)Belgia278 (5) e)7/5/1998Lease Plan Luxembourg SA
3901996390/1996locul prestarii serviciilor (leasing)Belgia7/5/1998Lease Plan Luxembourg SA
3901996390/1996Tratatul UEBelgia7/5/1998Lease Plan Luxembourg SA
3611996361/1996rambursare (persoanelor impozabile din alt stat membru)Germania30311/6/1998Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises
3611996361/1996factura (copie a facturii originale)Germania31911/6/1998Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises
3611996361/1996evaziune fiscalaGermania11/6/1998Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises
3611996361/1996principiul nediscriminăriiGermania11/6/1998Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises
3611996361/1996principiul proporţionalităţiiGermania11/6/1998Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises
3491996349/1996prestări de servicii (succesive / auxiliare)UK271 (1)25/2/1999Card Protection Plan Ltd (CPP)
3491996349/1996scutiri (asigurare – reasigurare)UK292 (2) b) 25/2/1999Card Protection Plan Ltd (CPP)
3491996349/1996activitate ilegalăUK25/2/1999Card Protection Plan Ltd (CPP)
3491996349/1996principiul neutralităţii fiscaleUK25/2/1999Card Protection Plan Ltd (CPP)
3181996318/1996alte taxe diferite de TVA ( taxa Camerei de comerṭ)austria19/2/1998SPAR Österreichische Warenhandels AG
3081996308/1996regim special (agenție de turism)UK31122/10/1998T.P. Madgett, R.M. Baldwin and The Howden Court Hotel
3081996308/1996serviciu auxiliarUK22/10/1998T.P. Madgett, R.M. Baldwin and The Howden Court Hotel
1721996172/1996prestări de servicii (operaţiuni de schimb valutar)UK27114/7/1998First National Bank of Chicago
1721996172/1996baza de impozitare UK286 (1) a)14/7/1998First National Bank of Chicago
1451996145/1996locul prestării serviciilor (servicii de arbitraj)Germania278 (5) e) pct. 516/9/1997Bernd von Hoffmann
1451996145/1996profesie liberală (judecător/arbitru v. avocat)Germania16/9/1997Bernd von Hoffmann
1411996141/1996cotaGermania29117/9/1997Bernhard Langhorst
1411996141/1996factura (nota de credit)Germania31917/9/1997Bernhard Langhorst
1301996130/1996alte taxe diferite de TVA ( taxa de timbru pentru contractele de achiziţii)Portugalia17/9/1997Solisnor-Estaleiros Navais SA
1241996124/1996scutiri (practicarea sportului)Spania292 (1) l)7/5/1998comisia europeana
1241996124/1996infringementSpania7/5/1998comisia europeana
1161996116/1996baza de impozitareGermania2866/11/1997Reisebüro Binder GmbH
1161996116/1996pro-rataGermania3006/11/1997Reisebüro Binder GmbH
1161996116/1996locul prestării serviciilor (transport transfrontalier)Germania278 (5) b)6/11/1997Reisebüro Binder GmbH
63199663/1996baza de impozitareGermania286 (1) d)29/5/1997Werner Skripalle
63199663/1996bun imobilGermania29/5/1997Werner Skripalle
60199660/1996scutiri (închiriere de corturi şi rulote )Franta292 (2) e)3/7/1997comisia europeana
60199660/1996infringementFranta3/7/1997comisia europeana
43199643/1996cheltuieli fără dreptul de deducere (cheltuieli de lux ṣi divertisment)Franta29718/6/1998comisia europeana
43199643/1996dreptul de deducere ( cheltuielilor de lux ṣi divertisment )Franta29718/6/1998comisia europeana
28199628/1996alte taxe diferite de TVA (taxa pe comercializarea produselor din carne ṣi organe comestibile)Portugalia17/9/1997Fricarnes SA
28199628/1996taxare internă discriminatoriePortugalia17/9/1997Fricarnes SA
3701995370/1995alte taxe diferite de TVASpania26/6/1997Careda SA, Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar and Asociación española de empresarios de máquinas recreativas
3471995347/1995alte taxe diferite de TVA (taxa pentru comercializarea produselor lactate)Portugalia17/9/1997União das Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL (UCAL)
3471995347/1995taxare internă discriminatoriePortugalia17/9/1997União das Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL (UCAL)
3461995346/1995prestări de servicii (cazare la hotel sau închiriere cu scop de locuinṭă)Germania292 (2) e) pct. 112/2/1998Elisabeth Blasi
3301995330/1995barter (schimb de bunuri sau servicii)UK2723/7/1997Goldsmiths (Jewellers) Ltd
3301995330/1995rambursarea (pentru facturi neachitate)UK3023/7/1997Goldsmiths (Jewellers) Ltd
3301995330/1995ajustarea bazei de impozitareUK287 b)3/7/1997Goldsmiths (Jewellers) Ltd
2831995283/1995activitate ilegală (jocuri de noroc ilegale)Germania292 (2) c)11/6/1988Karlheinz Fischer
2601995260/1995turismUK278; 311 (3); 20/2/1997DFDS A/S
2601995260/1995locul prestării serviciilorUK20/2/1997DFDS A/S
2601995260/1995sediu fixUK20/2/1997DFDS A/S
2581995258/1995prestarea către sineGermania271 (4)16/10/1997Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co. KG
2581995258/1995transportul muncitori la locul de muncă Germania271 (4)16/10/1997Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co. KG
2471995247/1995instituṭie publicăGermania269 (5)6/2/1997Marktgemeinde Welden
1901995190/1995locul prestării serviciilor Olanda278 (3)17/7/1997ARO Lease BV
1901995190/1995locul principal de desfășurare a activităţiiOlanda278 (3)17/7/1997ARO Lease BV
1901995190/1995leasingOlanda17/7/1997ARO Lease BV
1671995167/1995locul prestării serviciilor (unui medic veterinar)Olanda278 (3)6/3/1997Maatschap M.J.M. Linthorst, K.G.P. Pouwels en J. Scheren c.s.
85199585/1995factura (în original pentru deducere)Germania3195/12/1996John Reisdorf
85199585/1995CJUE /Intrebare adresata curtii europeneGermania299 (1)5/12/1996John Reisdorf
85199585/1995CJUE /Hotărâre preliminarăGermania5/12/1996John Reisdorf
85199585/1995CJUE /Hotărârea CJUE (emitere)Germania5/12/1996John Reisdorf
80199580/1995activitate economică (achiziţia de dreptul şi deţinerea de obligaţiuni, fără legătură cu activitate economică)Olanda269 (2)6/2/1997Harnas & Helm CV
80199580/1995scutiri (achiziţie şi deţinerea de obligaţiuni )Olanda292 (2) a) pct. 56/2/1997Harnas & Helm CV
80199580/1995dobânziOlanda6/2/1997Harnas & Helm CV
45199545/1995dreptul de deducereItalia292 (2) g)25/6/1997comisia europeana
45199545/1995infringementItalia300 (6)25/6/1997comisia europeana
45199545/1995infringementItalia25/6/1997comisia europeana
37199537/1995bunuri de capital (ajustare)Belgia300 (5)15/1/1998Ghent Coal Terminal NV
37199537/1995dreptul de deducere (achiziṭii pentru care se cunoaṣte destinaṭia)Belgia300 (5)15/1/1998Ghent Coal Terminal NV
219952/1995scutiri (operaţiuni bancare)Danemarca292 (2) a) pct. 35/6/1997Sparekassernes Datacenter (SDC)
3311994331/1994locul prestarii serviciilor (de transport)Grecia 27123/5/1996comisia europeana
3311994331/1994infringementGrecia 27823/5/1996comisia europeana
3271994327/1994locul prestării serviciilor (activităṭi artistice şi culturale)Germania278 (5) f)26/9/1996Jürgen Dudda
3171994317/1994baza de impozitare (cuponul de reducere)UK286 (1) a) 287 (c) 24/10/1996Elida Gibbs Ltd
3171994317/1994principiul neutralităţii fiscaleUK24/10/1996Elida Gibbs Ltd
3061994306/1994Franta30011/7/1996Cabinet A. Forest SARL
3061994306/1994pro-rataFranta292 (2) a) pct. 211/7/1996Cabinet A. Forest SARL
2881994288/1994baza de impozitare (voucher)UK137 (1) a) 24/10/1990Argos Distributors Ltd
2311994231/1994prestări de servicii (restaurant la bordul unui vas de croazieră)Germania2712/5/1996Faaborg-Gelting Linien A/S
2311994231/1994Noţiune – definiţie Germania2/5/1996Faaborg-Gelting Linien A/S
2301994230/1994activitate economică (Închirierea de bunuri mobile corporale)Germania269 (2)26/9/1996Renate Enkler
2171994217/1994documente de însoṭire (pe timpul transportului)Italia24/10/1996Eismann Alto Adige Srl
2171994217/1994eliminarea frontierelor fiscaleItalia24/10/1996Eismann Alto Adige Srl
2171994217/1994evaziune fiscale (prevenire)Italia24/10/1996Eismann Alto Adige Srl
2151994215/1994prestări de servicii (angajamentul de a nu face)Germania271 (3) c)29/2/1996Jürgen Mohr
1661994166/1994import temporarItalia295 (1) a)8/2/1996Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici SpA
1661994166/1994perfecţionare activăItalia295 (1) a)8/2/1996Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici SpA
1551994155/1994activitate economică (cumpărare şi vânzare de acţiuni)UK26920/6/1996Wellcome Trust Ltd
1551994155/1994dividendeUK20/6/1996Wellcome Trust Ltd
1441994144/1994exigibilitatea taxeiItalia282 (2) 26/10/1995Italittica SpA
1441994144/1994faptul generator (data incasarii)Italia282 (2) 26/10/1995Italittica SpA
1101994110/1994activitate economică (cheltuiala initiala)Belgia26929/2/1996Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO)
1101994110/1994intenţia de a desfăşura o activitate economicăBelgia26929/2/1996Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO)
1101994110/1994dreptul de deducere (cheltuieli la înfiinṭare) Belgia297 (4)29/2/1996Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO)
1101994110/1994principiul securităţii juridice Belgia29/2/1996Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO)
419944/1994dreptul de deducereUK2926/4/1995BLP Group plc
419944/1994dreptul de deducereUK3006/4/1995BLP Group plc
419944/1994legătura directă şi imediatăUK3006/4/1995BLP Group plc
4681993468/1993scutiri (teren construibil)Olanda292 (2) f) 28/3/1996Gemeente Emmen v Belastingsdienst Grote Ondernemingen
4531993453/1993scutiri (definitie)Olanda292 (1) i)11/8/1995W. Bulthuis-Griffioen
4531993453/1993scutiri (asistenṭă / protecṭie socială)Olanda11/8/1995W. Bulthuis-Griffioen
3021993302/1993Directiva 9/2008Olanda30226/9/1996Etienne Debouche
3021993302/1993rambursare (persoanelor impozabile din alt stat membru)Olanda30226/9/1996Etienne Debouche
62199362/1993scutiri (importul de produse petroliere)Grecia2936/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
62199362/1993dreptul de deducereGrecia3006/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
62199362/1993rambursare (TVA plătită si nedatorată)Grecia3036/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
62199362/1993Tratatul UEGrecia292; 297; 3026/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
62199362/1993CJUE / cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare (cum se intocmeste)Grecia6/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
62199362/1993CJUE /NEADOPTAREA NORMELOR LA LEGEA TVA Grecia6/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
62199362/1993infringementGrecia6/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
62199362/1993măsuri derogatoriiGrecia6/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
62199362/1993TVA (caracter retroactiv)Grecia6/7/1995BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion
38199338/1993baza de impozitare (jocuri de noroc) Germania286 (1) a)5/5/1994H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeräte Aufstellungsgesellschaft mbH & Co. KG
33199333/1993baza de impozitare UK286 (1) a)2/6/1994Empire Stores Ltd
33199333/1993contrapartidă (definiṭie)UK286 (1) a)2/6/1994Empire Stores Ltd
16199316/1993prestări de servicii (cantareti ambulanti)Olanda2713/3/1994R. J. Tolsma
2911992291/1992persoană impozabilăGermania2694/10/1995Dieter Armbrecht
2911992291/1992Ajustarea deducerii inițiale a taxei Germania300 (5)4/10/1995Dieter Armbrecht
2911992291/1992bun imobil (folosinţa privată)Germania4/10/1995Dieter Armbrecht
1111992111/1992principiul neutralităţii fiscaleGermania294 (1) a2/8/1992Wilfried Lange
1111992111/1992export ilegal (embargo)Germania2/8/1992Wilfried Lange
1111992111/1992scutiri (export)Germania2/8/1992Wilfried Lange
73199273/1992infringementSpania17/11/1993comisia europeana
69199269/1992activitate promoṭionalăLuxemburg17/11/1993comisia europeana
69199269/1992prestări de servicii (de publicitate)Luxemburg17/11/1993comisia europeana
68199268/1992locul prestării serviciilor (de publicitate) Franta278 (5) e) pct. 417/11/1993comisia europeana
68199268/1992activitate promoṭionalăFranta17/11/1993comisia europeana
63199263/1992scutiri (închiriere)UK292 (2) e)15/12/1993Lubbock Fine & Co.
18199218/1992baza de impozitare Belgia286 (1) a; 25/5/1993Chaussures Bally SA
18199218/1992pro-rataBelgia300 (6)25/5/1993Chaussures Bally SA
18199218/1992dividendeBelgia25/5/1993Chaussures Bally SA
10199210/1992TVA în avansItalia32620/10/1993Maurizio Balocchi
10199210/1992CJUE /Hotărâre / formularea cererii de catre instanta nationalaItalia20/10/1993Maurizio Balocchi
10199210/1992Tratatul UEItalia20/10/1993Maurizio Balocchi
3331991333/1991pro-rataFranta300 (6)22/6/1993Sofitam SA (anciennement Satam SA)
3331991333/1991dividendeFranta22/6/1993Sofitam SA (anciennement Satam SA)
2811991281/1991baza de impozitareOlanda286 (1); 27/10/1993Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf BV
2811991281/1991scutiri (credite)Olanda292 (2) a) pct. 127/10/1993Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf BV
2341991234/1991alte taxe diferite de TVA (contributii)Danemarca1/12/1993comisia europeana
2341991234/1991infringementDanemarca1/12/1993comisia europeana
2341991234/1991Tratatul UEDanemarca1/12/1993comisia europeana
2081991208/1991alte taxe diferite de TVA (taxe de timbru)Franta16/12/1992Raymond Beaulande
1931991193/1991prestări de servicii cu plată (asimilate)Germania271 (4)25/5/1993Gerhard Mohsche
1631991163/1991turismOlanda31112/11/1992Van Ginkel Waddinxveen BV, Reis- en Passagebureau Van Ginkel BV and others
1311991131/1991baza de impozitare Belgia2869/7/1992K" Line Air Service Europe BV
1311991131/1991auto second-handBelgia9/7/1992K" Line Air Service Europe BV
89199189/1991persoană impozabilăGermania269 (1)19/1/1983Shearson Lehmann Hutton Inc.
74199174/1991Tratatul UEGermania31127/10/1992comisia europeana
74199174/1991infringementGermania27/10/1992comisia europeana
74199174/1991turismGermania27/10/1992comisia europeana
3471990347/1990alte taxe diferite de TVA (contributia avocatilor)Italia7/5/1992Aldo Bozzi
2021990202/1990instituṭie publicăSpania269 alin (3) ṣi (4)25/7/1991Ayuntamiento de Sevilla v Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda
2021990202/1990Activitate economică (desfășurată «în mod independent»)Spania269 alin. (1)25/7/1991Ayuntamiento de Sevilla v Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda
2001990200/1990alte taxe diferite de TVA (cotizatie)Danemarca31/3/1991Dansk Denkavit ApS and P. Poulsen Trading ApS, supported by Monsanto-Searle A/S
1091990109/1990alte taxe diferite de TVA (impozit pe spectacole)Belgia19/3/1991NV Giant v Gemeente Overijse
97199097/1990Ajustarea deducerii inițiale a taxei Germania30511/7/1991Hansgeorg Lennartz v Finanzamt München III
97199097/1990Ajustarea deducerii inițiale a taxei Germania11/7/1991Hansgeorg Lennartz v Finanzamt München III
97199097/1990bunuri de capitalGermania11/7/1991Hansgeorg Lennartz v Finanzamt München III
60199060/1990persoană impozabilă (companie holding)Olanda26921/6/1991Polysar Investments Netherlands BV
35199035/1990profesie liberală Spania269 alin.(2)17/10/1991comisia europeana
35199035/1990dispoziṭii tranzitorii Spania17/10/1991comisia europeana
20199020/1991livrare de bunuriOlanda270 (4)6/5/1990Pieter de Jong
3431989343/1989activitate ilegală (monedă falsă)Germania6/12/1990Max Witzemann
3431989343/1989vama (taxe vamale)Germania6/12/1990Max Witzemann
1861989186/1989bun imobilOlanda2694/12/1990W. M. van Tiem.
1861989186/1989persoană impozabilăOlanda2694/12/1990W. M. van Tiem.
1861989186/1989dreptul ÎN REM Olanda4/12/1990W. M. van Tiem.
1851989185/1989scutiri (alimentarea cu carburanţi a navelor)Olanda294 alin. (1) litera h/l 26/6/1990Velker International Oil Company Ltd NV
30198930/1989locul prestarii serviciilor (transport maritim)Franta27813/3/1990Franţa
3201988320/1988concept (livrare de bunuri /definiṭie)Olanda2708/2/1990Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV
1731988173/1988scutiri (parcare garaje) Danemarca292 alin. (2) litera e) pct. 213/7/1989Morten Henriksen
1651988165/1988bunuri second-handOlanda3125/12/1989ORO Amsterdam Beheer BV and Concerto
1651988165/1988dublă impozitareOlanda5/12/1989ORO Amsterdam Beheer BV and Concerto
1291988129/1988instituṭie publicăItalia269 (4) – 269 (6);17/10/1989Comune di Rivergaro and 23 other local authorities
1261988126/1988baza de impozitareUK286 (3) a)27/3/1990Boots Company plc
1261988126/1988baza de impozitare (discounturi si rabaturi)UK27/3/1990Boots Company plc
1261988126/1988cupon valoricUK27/3/1990Boots Company plc
93198893/1988alte taxe diferite de TVA (taxa auto)Olanda13/7/1989Wisselink en Co. BV and others
93198893/1988TVA (caracteristici)Olanda13/7/1989Wisselink en Co. BV and others
51198851/1988locul prestării serviciilor (transport )Germania278 (3); 13/3/1989Knut Hamann
50198850/1988prestări de servicii (utilizarea masinii firmei in scop privat)Germania271 (4)27/6/1989Heinz Kühne
50198850/1988amortizare (neimpozabila)Germania27/6/1989Heinz Kühne
3481987348/1987scutiri (gupurile independente de persoană)Olanda292 (1) q)15/6/1987Stichting Uitvoering Financiële Acties
3421987342/1987dreptul de deducereOlanda29713/12/1989Genius Holding BV
3421987342/1987factura (TVA facturată eronat)Olanda31913/12/1989Genius Holding BV
3301987330/1987facturaBelgia31914/7/1988Léa Jorion, née Jeunehomme, and Société anonyme d'étude et de gestion immobilière 'EGI'
2311987231/1987instituṭie publicăItalia269 (4) – 269 (6);17/10/1989Comune di Carpaneto Piacentino and others
2301987230/1987baza de impozitare UK23/11/1988Naturally Yours Cosmetics Limited
2031987203/1987scutiriItalia292;21/2/1989comisia europeana
1231987123 /1987facturaBelgia31914/7/1988Léa Jorion, née Jeunehomme, and Société anonyme d'étude et de gestion immobilière 'EGI'
1221987122/1987scutiri (medicale)Italia292 (1) c)24/5/1988comisia europeana
50198750/1987bun imobilFranta29721/9/1988comisia europeana
50198750/1987dreptul de deducereFranta29721/9/1988comisia europeana
50198750/1987scutiri (închiriere)Franta292 (2) e21/9/1988comisia europeana
10198710/1987scutiri (import temporar)UK295 (1)21/6/1988comisia europeana
2891986289/1986activitate ilegală (canabis) Olanda5/7/1988Vereniging Happy Family Rustenburgerstraat
2691986269/1986activitate ilegală (anfetamina) Olanda5/7/1988W. J. R. Mol
2521986252/1986alte taxe diferite de TVA (taxa jocuri de noroc)Franta3/3/1988Gabriel Bergandi
2521986252/1986jocuri de norocFranta3/3/1988Gabriel Bergandi
1651986165/1986dreptul de deducereOlanda297 (1)8/3/1988Leesportefeuille "Intiem" CV
1391986139/1986fraudă fiscalăUK12/7/1988Direct Cosmetics Ltd and Laughtons Photographs Ltd
1381986138/1986evaziune fiscalaUK12/7/1988Direct Cosmetics Ltd and Laughtons Photographs Ltd
1381986138/1986fraudă fiscalăUK12/7/1988Direct Cosmetics Ltd and Laughtons Photographs Ltd
1271986127/1986import Belgia2746/7/1988Yves Ledoux
1271986127/1986fraudă fiscalăBelgia6/7/1988Yves Ledoux
1021986102/1986prestări de serviciiUK2718/3/1988Apple and Pear Development Council
1021986102/1986agroUK8/3/1988Apple and Pear Development Council
4151985415/1985infringement Irlanda29121/6/1988comisia europeana
4151985415/1985CJUE / ComisiaIrlanda21/6/1988comisia europeana
4151985415/1985cota redusăIrlanda21/6/1988comisia europeana
4151985415/1985măsuri tranzitorii Irlanda21/6/1988comisia europeana
3911985391/1985baza de impozitareBelgia2864/2/1988comisia europeana
3911985391/1985alte taxe diferite de TVA (taxa auto)Belgia4/2/1988comisia europeana
3911985391/1985infringementBelgia4/2/1988comisia europeana
3531985353/1985scutiri (medicale)UK292 (1) c)23/2/1988comisia europeana
2351985235/1985persoană impozabilăOlanda26926/3/1987comisia europeana
2351985235/1985instituţie publicăOlanda26/3/1987comisia europeana
2351985235/1985profesie liberală (notar)Olanda26/3/1987comisia europeana
2351985235/1985taxa autoOlanda26/3/1987comisia europeana
73198573/1985livrare de bunuriGermania2698/7/1986Hans-Dieter and Ute Kerrutt
73198573/1985alte taxe diferite de TVAGermania8/7/1986Hans-Dieter and Ute Kerrutt
2951984295/1984alte taxe diferite de TVA (percepută anumitor companii pentru finanţarea sistemului de asistenţă socială )Franta27/11/1985SA Rousseau Wilmot
2831984283/1984sfera de aplicare teritorialăItalia267; 23/1/1986Trans Tirreno Express SpA
2831984283/1984locul prestării serviciilor (transport maritim)Italia278 (5) b); 23/1/1986Trans Tirreno Express SpA
2831984283/1984locul prestării serviciilor (transport maritim)Italia278; 23/1/1986Trans Tirreno Express SpA
2491984249/1984import temporar (auto pentru studenti)Belgia2743/10/1985Venceslas Profant
1681984168/1984aplicare teritorialăGermania2674/7/1985Gunter Berkholz
1681984168/1984locul prestării serviciilor (la bordul navelor)Germania2784/7/1985Gunter Berkholz
1681984168/1984scutiri (jocuri de noroc pe feribot)Germania294 (1) h) pct.34/7/1985Gunter Berkholz
1391984139/1984activitate economică (producţie de bunuri realizată cu materialele clientului)Olanda26914/5/1985Van Dijk's Boekhuis BV
1391984139/1984prestări de serviciiOlanda27114/5/1985Van Dijk's Boekhuis BV
1071984107/1984scutiri (servicii poṣtale)Germania292 (1) p)11/7/1985comisia europeana
47198447/1984bunuri second-handOlanda21/5/1985Gaston Schul Douane-Expediteur BV
47198447/1984dublă impozitareOlanda21/5/1985Gaston Schul Douane-Expediteur BV
16198416/1984baza de impozitare Olanda286 (1) a)10/7/1985comisia europeana
16198416/1984bunuri second-handOlanda10/7/1985comisia europeana
16198416/1984CJUE /opinia motivată a unui stat către Comisie Olanda10/7/1985comisia europeana
16198416/1984Tratatul UEOlanda10/7/1985comisia europeana
519845/1984derogare (măsuri de derogare naţională)U.K.13/2/1985Direct Cosmetics Ltd
519845/1984notificarea ComisieiU.K.13/2/1985Direct Cosmetics Ltd
519845/1984vânzare directă U.K.13/2/1985Direct Cosmetics Ltd
2681983268/1983livrări succesiveOlanda271(1)14/2/1985D.A. Rompelman and E.A. Rompelman-Van Deelen
2681983268/1983activitate economică Olanda14/2/1985D.A. Rompelman and E.A. Rompelman-Van Deelen
2681983268/1983intenţia de a desfăşura o activitate economicăOlanda14/2/1985D.A. Rompelman and E.A. Rompelman-Van Deelen
70198370/1983scutiri (negocieriere de credite)Germania292 (2) a pct. 122/2/1984Gerda Kloppenburg
70198370/1983infringementGermania22/2/1984Gerda Kloppenburg
3241982324/1982baza de impozitareBelgia28610/4/1984Kingdom of Belgium
3241982324/1982CJUE /Comisia (compatibilitatea cu dreptul comunitar)Belgia10/4/1984Kingdom of Belgium
2941982294/1982activitate ilegală (droguri) Germania26928/2/1984Senta Einberger
2221981222/1981contrapartidăGermania286 (1) a)1/7/1982BAZ Bausystem AG
89198189/1981consumator finalOlanda1/4/1982HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL , AMSTERDAM
89198189/1981gratuit (servicii prestate gratuit)Olanda1/4/1982HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL , AMSTERDAM
89198189/1981persoană impozabilăOlanda1/4/1982HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL , AMSTERDAM
89198189/1981plată (necesitatea existentei unei ~)Olanda1/4/1982HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL , AMSTERDAM
819818/1981scutiri (negocierea de credite)Germania292 (2) a) pct. 124/1/1982Ursula Becker
819818/1981dreptul de opṭiunea pentru (ne)impozitareGermania292 (3)23/1/1982Ursula Becker
819818/1981CJUE / Directiva (efect obligatoriu)Germania19/1/1982Ursula Becker
819818/1981CJUE / neimplementarea la timp o DirectivaGermania20/1/1982Ursula Becker
819818/1981CJUE /(competenṭa)Germania21/1/1982Ursula Becker
819818/1981CJUE /Decizie (invocarea ei in fata instantei nationale de către o persoană)Germania22/1/1982Ursula Becker
819818/1981Tratatul UEGermania25/1/1982Ursula Becker
819818/1981Tratatul UEGermania26/1/1982Ursula Becker
1541980154/1980baza de impozitare Olanda2865/2/1981Association coopérative "Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA"
1541980154/1980contrapartidă (definiṭie)Olanda2866/2/1981Association coopérative "Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA"
1541980154/1980prestări de serviciiOlanda7/2/1981Association coopérative "Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA"
1811978181/1978persoană impozabilă (intreprinzător )Olanda26912/6/1979Ketelhandel P. van Paassen BV
1811978181/1978CJUE /forma de adresareOlanda12/6/1979Ketelhandel P. van Paassen BV
1811978181/1978Tratatul UEOlanda12/6/1979Ketelhandel P. van Paassen BV
1261978126/1978prestări de servicii (serviciu auxiliar)Olanda27112/6/1979NV Nederlandse Spoorwegen
1261978126/1978prestări de servicii (transport)Olanda27112/6/1979NV Nederlandse Spoorwegen
51197651/1976bunuri de capital (definiṭie)Olanda305 (1) a)1/2/1977Verbond van Nederlandse Ondernemingen
51197651/1976CJUE / Directiva (efect obligatoriu)Olanda1/2/1977Verbond van Nederlandse Ondernemingen
51197651/1976Tratatul UEOlanda1/2/1977Verbond van Nederlandse Ondernemingen
1111975111/1975prestări de servicii (momentul prestarii)Franta282 (2)30/9/1975Impresa Costruzioni comm. Quirino Mazzalai
1111975111/1975CJUE / (competenṭa)Franta30/9/1975Impresa Costruzioni comm. Quirino Mazzalai
1111975111/1975Tratatul UEFranta30/9/1975Impresa Costruzioni comm. Quirino Mazzalai
919709/1970CJUE /Germania6/10/1970Franz Grad
919709/1970CJUE / (competenṭa)Germania6/10/1970Franz Grad
919709/1970CJUE / Decizie (efect obligatoriu)Germania6/10/1970Franz Grad
919709/1970CJUE /invocarea unei Decizii a in faṭa instanṭei naṭionaleGermania6/10/1970Franz Grad
919709/1970Tratatul UEGermania6/10/1970Franz Grad