Se încarcă... Vă rugăm așteptați

Include

 • Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (actualizat 2019)
 • OPANAF nr. 3265/2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilităţi şi a conturilor de venituri bugetare aferente activităţii de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  
 • Hotărârea Guvernului nr. 597/2008 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 • OPANAF nr. 1080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă 

Legea societăţilor nr. 31/1990 (+ leg. conexă + Jurisprudenţă)

Include şi:

 • OUG 62/2020 – Reuniunile organelor statutare (în contextul Sars-CoV-2)
 • Reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (Legea nr. 314/2001)
 • Unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (Legea nr. 173/2020)
 • Examinarea investiţiilor străine directe în Uniune (O.U.G. nr. 46/2022)
 • Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune
 • Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), act. 2023
 • Eficientizarea activităţii operatorilor economici cu capital de stat (OUG nr. 20/2014), act. 2023
 • Decizii ale C.C. / Î.C.C.J. / C.J.U.E.
 •  
 •                                                                    ***************    
 • Dreptul societăţilor comerciale DIRECTIVA (UE) 2017/1132 + D 2019/2021

Include

 • Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale  – Legea nr. 241/2005
 • Jurisprundenţă (Decizii ale C.C., Î.C.C.J şi C.J.U.E)

Include:

 • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (actualizat 2021)
 • Ordinul nr. 37/2021 – Norme la Legea nr. 129/2019
 • Ordinul ONPCSB nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular tipizat
 • Regulament BNR nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 
 • Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor
 • Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
 • Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie
 • Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
 • Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
 • DIRECTIVA (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
 • Rezoluţia Parlamentului European privind crima organizată, corupție și spălarea de bani
 • DIRECTIVA 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE
 • DECIZIA-CADRU 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea

Registrul comerţului

Include

 • O.U.G. nr. 195/2020 – măsuri în domeniul registrului comerţului (în în contextul SARS-CoV-2)
 • Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului
 • Norme metodologice – ținerea registrelor comerțului, efectuarea înregistrărilor și eliberarea informațiilor (Ordinul M.J. 2594/2008 + 6974/2020)
 • Cerere de înregistrare fiscală (Ordinul MJ nr. 2509/5672/C/2022) – ian. 2023
 • Registrul beneficiarilor reali (Ordinul M.J. nr. 7323/C/2020) – înregistrare online / consultare – În vigoare de la 14 februarie 2021
 • Registrul beneficiarilor reali (Ordinul M.J. nr. 7324/C/2020) – înscriere/radiere a mențiunilor
 • Modelul cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării (Ordinul nr. 1355/2009)
 • Simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice (Legea nr. 359/2004 + O.U.G. nr. 195/2020)

INCLUDE:

O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

OPANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

H.G. nr. 1568/2022 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare ● Monitorul Oficial nr. 1279 din 30 decembrie 2022

H.G. nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

Consumatorul vulnerabil de energie (+ legislaţie conexă)

Include:

● Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (În vigoare de la  01 noiembrie 2021)

● Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (modificări în vigoare de la  01 octombrie 2022)

● Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică

● Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

● Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

● Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

● Acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării (OG nr. 27/1996)

● Legea nr. 219/2015 privind economia socială

● Legea asistenței sociale nr. 292/2011

● H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

● Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

● Recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială (OUG nr. 44/2014)

Materialele prezentate pe platforma sunt insotite de cuprins inteligent pentru o navigare mai rapida si au functie de cautare inteligenta:

×
×

Cart