fbpx
Se încarcă... Vă rugăm așteptați

Ordinul M.M.P.S. nr. 1120/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 ● Monitorul Oficial nr. 1126 din 25 noiembrie 2021

Ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor nr. 1.155/1.240/1.480 pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru completarea O.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” (Vezi secţiunea “Consumatorul vulnerabil de energie”)

OPANAF nr. 1832/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice” la OPANAF nr. 2.202/2015 ● Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021 (vezi sectiunea „Amnistia fiscală /Eşalonarea la plată / Anularea unor obligaţii fiscale” si sectiunea „Codul fiscal/Legislatie secundara”)

OPANAF nr. 1831/2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura” / Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021 (vezi sectiunea „Disciplina financiara”)

×
×

Cart