Se încarcă... Vă rugăm așteptați

OMFP 1802/2014 – Reglementări contabile (actualizat 12 ianuarie 2024) – produs digital

39,00 lei

OMFP 1802/2014 – structură

OMFP 1802/2014. Dacă ne referim la textul actului normativ, OMFP nr. 1802/2014 contine doar 11 articole. Corpul principal al textului este constituit din 597 de puncte care fac parte din Anexa la ordin, aceasta fiind structurata in 16 capitole. Capitolul 13˄1“Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit” este în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Punctele 593 si 594 formeaza capitolul 14 – Planul de conturi general contine . Punctele 596 şi 597 descriu funcţiunea conturilor. Funcţiunea conturilor nu este limitativă. La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice se are în vedere conţinutul economic al operatiunilor (v. pct. 57), cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului („substance over form„). De retinut un principiu ignorat aproape in totalitate, a carui neaplicare a pus economia Romaniei pe butuci: principiul continuitatii activitatii (v. pct. 49) – „going concern principle”. Ultimul caz, omveu care a inchis, dupa ce le achizitiona, toate fabricile de pe orizontala din petrochimia romaneasca…

OMFP 1802/2014 – armonizări

OMFP 1802/2014 armonizează parţial prevederile Directivei 2013/34/UE (stabilește reguli privind prezentarea situațiilor financiare anuale și consolidate, cu accent pe relevanță, fiabilitate și comparabilitate), Directivei 2014/95/UE (Directiva privind raportarea non-financiară, introduce cerințe pentru companiile mari de interes public de a prezenta informații non-financiare și privind diversitatea) şi Directiva (UE) 2021/2.101 (prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit)

Actualizări 2023

O.M.F. nr. 52/2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare (Monitorul Oficial nr. 29 din 12 ianuarie 2024) O.M.F. nr. 5378/2023 (Monitorul Oficial nr. 1153 din 20 decembrie 2023) modifica pct. 1861

Prin OMFP nr. 4291/2022 (M. Oficial nr. 18/06.01.2023) sunt introduse conturi noi:

467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”;

6053 „Cheltuieli privind consumul de gaze naturale”;

6058 „Cheltuieli cu alte utilități”;

694 „Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”;

794 „Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”. (OMFP 1802/2014)

OMF nr. 2649/06.10.2023 introduce alte conturi noi:

1496 „Pierderi rezultate din reorganizări de societăţi, corespunzătoare activului net negativ al societăţii absorbite”;

6121 „Cheltuieli cu redevenţele”;

6122 „Cheltuieli cu locaţiile de gestiune”; OMFP nr. 1802/2014.

 6123 „Cheltuieli cu chiriile”;

616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”;

617 „Cheltuieli de management”;

618 „Cheltuieli de consultanţă”.

De notat o modificare la funcţiunea contului 691 – Cheltuieli cu impozitul pe profit: acesta ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit determinat în conformitate cu legislaţia fiscală. (OMFP 1802/2014)

Utilizare

Produsul nostru digital contine textul comparat (cu evidentierea grafica a textului nou de cel vechi), permitand navigarea rapida prin selectarea capitolului/sectiunii/subsectiunii dorite.

Disponibil comanda

Categorie:

Contine următoarele:

  • Reglementări Contabile (OMFP 1802/2014)
  • Include si O.M.F. nr. 2649/2023 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile (Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 06 octombrie 2023);  modifică pct. 80^1, 264, 354 /// O.M.F.  nr. 1730/2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile (Monitorul Oficial nr. 559 din 21 iunie 2023) ●  vezi cap 13– Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
  • Planul de conturi general
  • Functiunea conturilor
×
×

Cart