Se încarcă... Vă rugăm așteptați

Reglementări contabile 2023-2024

75,00 lei

Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate  (O.M.F.P. nr. 1802 / 2014), actualizat

Reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (O.M.F.P. nr. 3103 / 2017), actualizat

              — contabilitatea în partidă simplă: asociaţiile de proprietari   unităţi de cult   persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă

              — contabilitatea în partidă dublă: asociaţii, fundaţii, federaţii   partide politice   organizaţiile sindicale, patronate, culte religioase   persoanele juridice fără scop patrimonial care au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă   asocierile în participaţie între persoane juridice străine (nerezidente) fără scop patrimonial, înregistrate în România

Reglementări contabile privind contabilitatea în partidă simplă (persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente, activităţi agricole, sau cedarea folosinţei bunurilor) – O.M.F.P. nr. 170 / 2015

Persoane Fizice Autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ( O.U.G. nr. 44/2008 + Legea nr. 182/2016 )

——————–

Inventarierea patrimoniului (O.M.F.P. nr. 2861 / 2009)

Legea Contabilităţii nr. 82/1991

Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile (OMFP nr. 2634/2015)

Organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune (O.M.F.P. nr. 1826/2003)

 

 

Disponibil comanda

Categorie:
×
×

Cart