Se încarcă... Vă rugăm așteptați

Disponibil comanda

-51%
ABONAMENT fidelizare „CON-FISC” PREMIUM
Quick View

ABONAMENT fidelizare „CON-FISC” PREMIUM

Disponibil comanda

1.999,00 lei 990,00 lei
Exclusiv pentru clientii care achizitioneaza cărțile editurii Con Fisc Acces integral, la cerere, pentru platforma Confisc.ro
-51%
ABONAMENT fidelizare „CON-FISC” PREMIUM
Quick View

ABONAMENT fidelizare „CON-FISC” PREMIUM

Disponibil comanda

1.999,00 lei 990,00 lei
Exclusiv pentru clientii care achizitioneaza cărțile editurii Con Fisc Acces integral, la cerere, pentru platforma Confisc.ro

Disponibil comanda

Disponibil comanda

Codul muncii 2023-2024
Quick View

Codul muncii 2023-2024

Disponibil comanda

39,00 lei
Ultimele actualizari: Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 21 iulie 2023 (introduce art. 1181) Legea nr. 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei ● Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023 O.U.G. nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ● Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023 Legea nr. nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii (M. Oficial nr. 186/06.03.2023) Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii ● M. Oficial nr. 30/11.I.2023 / modifică art. 34 (61) şi introduce art. 260 (1) s1) Legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 1013 din 19 octombrie 2022 Include si: H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată / M. Oficial nr. 1186/09.12.2022 O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - Art. XLI / M. Oficial nr. 1186/09.12.2022 Ordinul M.M.S.S. nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 1180 din 09 decembrie 2022 Regulamentul (UE) nr.. 910/2014 privind semnătura electronică 
Codul muncii 2023-2024
Quick View

Codul muncii 2023-2024

Disponibil comanda

39,00 lei
Ultimele actualizari: Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 21 iulie 2023 (introduce art. 1181) Legea nr. 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei ● Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023 O.U.G. nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ● Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023 Legea nr. nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii (M. Oficial nr. 186/06.03.2023) Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii ● M. Oficial nr. 30/11.I.2023 / modifică art. 34 (61) şi introduce art. 260 (1) s1) Legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 1013 din 19 octombrie 2022 Include si: H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată / M. Oficial nr. 1186/09.12.2022 O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - Art. XLI / M. Oficial nr. 1186/09.12.2022 Ordinul M.M.S.S. nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 1180 din 09 decembrie 2022 Regulamentul (UE) nr.. 910/2014 privind semnătura electronică 

Disponibil comanda

legea societatilor nr. 31/1990 (legislaţie conexă + Jurisprudenţă). Actualizat: nov. 2023
Quick View

legea societatilor nr. 31/1990 (legislaţie conexă + Jurisprudenţă). Actualizat: nov. 2023

Disponibil comanda

35,00 lei
Rectificare din 24 august 2023 Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 20 iulie 2023 (modifică art. 113, 134, 235, titlul VI şi art. 260) Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● M. Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022 / în vigoare de la 26 noiembrie 2022 Legea nr. 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative ● Monitorul Oficial nr. 709 din 14 iulie 2022 / modifică art. 73 OUG 62/2020 - Reuniunile organelor statutare (în contextul Sars-CoV-2) LEGEA SOCIETĂŢILOR nr. 31/1990, actualizat iulie 2022 Reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (Legea nr. 314/2001) Unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (Legea nr. 173/2020) Examinarea investiţiilor străine directe în Uniune (O.U.G. nr. 46/2022) Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), actualizat 2023 Eficientizarea activităţii operatorilor economici cu capital de stat (OUG nr. 20/2014), actualizat 2023 Decizii ale C.C. a României Decizii ale Î.C.C.J. a României Decizii ale C.J.U.E.
legea societatilor nr. 31/1990 (legislaţie conexă + Jurisprudenţă). Actualizat: nov. 2023
Quick View

legea societatilor nr. 31/1990 (legislaţie conexă + Jurisprudenţă). Actualizat: nov. 2023

Disponibil comanda

35,00 lei
Rectificare din 24 august 2023 Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 20 iulie 2023 (modifică art. 113, 134, 235, titlul VI şi art. 260) Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● M. Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022 / în vigoare de la 26 noiembrie 2022 Legea nr. 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative ● Monitorul Oficial nr. 709 din 14 iulie 2022 / modifică art. 73 OUG 62/2020 - Reuniunile organelor statutare (în contextul Sars-CoV-2) LEGEA SOCIETĂŢILOR nr. 31/1990, actualizat iulie 2022 Reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (Legea nr. 314/2001) Unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (Legea nr. 173/2020) Examinarea investiţiilor străine directe în Uniune (O.U.G. nr. 46/2022) Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), actualizat 2023 Eficientizarea activităţii operatorilor economici cu capital de stat (OUG nr. 20/2014), actualizat 2023 Decizii ale C.C. a României Decizii ale Î.C.C.J. a României Decizii ale C.J.U.E.

Disponibil comanda

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (+Jurisprudenta)
Quick View

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (+Jurisprudenta)

Disponibil comanda

40,00 lei
Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
  1.  Legea nr. 241/2005 + ... + Legea nr. 125/2023 
  2. Jurisprundenţă (Decizii ale C.C., Î.C.C.J şi C.J.U.E)
  3. Directiva (UE) 2017 / 1371
Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (+Jurisprudenta)
Quick View

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (+Jurisprudenta)

Disponibil comanda

40,00 lei
Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
  1.  Legea nr. 241/2005 + ... + Legea nr. 125/2023 
  2. Jurisprundenţă (Decizii ale C.C., Î.C.C.J şi C.J.U.E)
  3. Directiva (UE) 2017 / 1371

Disponibil comanda

Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023
Quick View

Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023

Disponibil comanda

55,00 lei
Contine urmatoarele:
Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023
Quick View

Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023

Disponibil comanda

55,00 lei
Contine urmatoarele:

Disponibil comanda

Codul fiscal comparat 2022-2023 (cod + norme) – act. 13 ian. 2023
Quick View

Codul fiscal comparat 2022-2023 (cod + norme) – act. 13 ian. 2023

Disponibil comanda

129,00 lei
Ultimele actualizări: Legea nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ● Monitorul Oficial nr. 40/13.01.2023 (panouri voltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire ...  - cota TVA = 5%) Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ● M. Oficial nr. 36/12.01.2023 (modifica art. 68, 76, 78 si 142 - "abonament la sală - ch. deductibile)
Codul fiscal comparat 2022-2023 (cod + norme) – act. 13 ian. 2023
Quick View

Codul fiscal comparat 2022-2023 (cod + norme) – act. 13 ian. 2023

Disponibil comanda

129,00 lei
Ultimele actualizări: Legea nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ● Monitorul Oficial nr. 40/13.01.2023 (panouri voltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire ...  - cota TVA = 5%) Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ● M. Oficial nr. 36/12.01.2023 (modifica art. 68, 76, 78 si 142 - "abonament la sală - ch. deductibile)

Disponibil comanda

ABONAMENT 1 LUNA CONFISC PREMIUM
Quick View

ABONAMENT 1 LUNA CONFISC PREMIUM

Disponibil comanda

250,00 lei
Acceseaza instant toate titlurile de pe platforma Confisc.ro actualizate!
ABONAMENT 1 LUNA CONFISC PREMIUM
Quick View

ABONAMENT 1 LUNA CONFISC PREMIUM

Disponibil comanda

250,00 lei
Acceseaza instant toate titlurile de pe platforma Confisc.ro actualizate!

Disponibil comanda

-26%
ABONAMENT 12 LUNI CONFISC PREMIUM
Quick View

ABONAMENT 12 LUNI CONFISC PREMIUM

Disponibil comanda

1.999,00 lei 1.499,00 lei
Acceseaza instant toate titlurile de pe platforma Confisc.ro actualizate!
-26%
ABONAMENT 12 LUNI CONFISC PREMIUM
Quick View

ABONAMENT 12 LUNI CONFISC PREMIUM

Disponibil comanda

1.999,00 lei 1.499,00 lei
Acceseaza instant toate titlurile de pe platforma Confisc.ro actualizate!

Disponibil comanda

ABONAMENT 7 ZILE CONFISC PREMIUM
Quick View

ABONAMENT 7 ZILE CONFISC PREMIUM

Disponibil comanda

149,00 lei
Acceseaza instant toate titlurile de pe platforma Confisc.ro actualizate!
ABONAMENT 7 ZILE CONFISC PREMIUM
Quick View

ABONAMENT 7 ZILE CONFISC PREMIUM

Disponibil comanda

149,00 lei
Acceseaza instant toate titlurile de pe platforma Confisc.ro actualizate!

Disponibil comanda

Legea contabilității (act. 15 dec. 2023)
Quick View

Legea contabilității (act. 15 dec. 2023)

Disponibil comanda

20,00 lei
Ultimele actualizari: Legea nr. 36/2023   pentru   modificarea   Legii   contabilității nr. 82/1991, precum și a O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice ● Monitorul Oficial nr. 36/12.01.2023 / modifică art. 23 şi 25 Include si jurisprudenta Curtii Constitutionale
Legea contabilității (act. 15 dec. 2023)
Quick View

Legea contabilității (act. 15 dec. 2023)

Disponibil comanda

20,00 lei
Ultimele actualizari: Legea nr. 36/2023   pentru   modificarea   Legii   contabilității nr. 82/1991, precum și a O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice ● Monitorul Oficial nr. 36/12.01.2023 / modifică art. 23 şi 25 Include si jurisprudenta Curtii Constitutionale
×
×

Cart