Se încarcă... Vă rugăm așteptați

Disponibil comanda

Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN
Quick View

Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN

Disponibil comanda

45,00 lei
Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN
Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN
Quick View

Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN

Disponibil comanda

45,00 lei
Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN

Disponibil comanda

Clasificarea ocupaţiilor din România
Quick View

Clasificarea ocupaţiilor din România

Disponibil comanda

40,00 lei
Clasificarea ocupaţiilor din România
Clasificarea ocupaţiilor din România
Quick View

Clasificarea ocupaţiilor din România

Disponibil comanda

40,00 lei
Clasificarea ocupaţiilor din România

Disponibil comanda

Disponibil comanda

Codul muncii 2023-2024
Quick View

Codul muncii 2023-2024

Disponibil comanda

39,00 lei
Ultimele actualizari: Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 21 iulie 2023 (introduce art. 1181) Legea nr. 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei ● Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023 O.U.G. nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ● Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023 Legea nr. nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii (M. Oficial nr. 186/06.03.2023) Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii ● M. Oficial nr. 30/11.I.2023 / modifică art. 34 (61) şi introduce art. 260 (1) s1) Legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 1013 din 19 octombrie 2022 Include si: H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată / M. Oficial nr. 1186/09.12.2022 O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - Art. XLI / M. Oficial nr. 1186/09.12.2022 Ordinul M.M.S.S. nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 1180 din 09 decembrie 2022 Regulamentul (UE) nr.. 910/2014 privind semnătura electronică 
Codul muncii 2023-2024
Quick View

Codul muncii 2023-2024

Disponibil comanda

39,00 lei
Ultimele actualizari: Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 21 iulie 2023 (introduce art. 1181) Legea nr. 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei ● Monitorul Oficial nr. 461 din 26 mai 2023 O.U.G. nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ● Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023 Legea nr. nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii (M. Oficial nr. 186/06.03.2023) Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii ● M. Oficial nr. 30/11.I.2023 / modifică art. 34 (61) şi introduce art. 260 (1) s1) Legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 1013 din 19 octombrie 2022 Include si: H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată / M. Oficial nr. 1186/09.12.2022 O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - Art. XLI / M. Oficial nr. 1186/09.12.2022 Ordinul M.M.S.S. nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 1180 din 09 decembrie 2022 Regulamentul (UE) nr.. 910/2014 privind semnătura electronică 

Disponibil comanda

Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – OG 99/2000 (actualizat dec. 2022)
Quick View

Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – OG 99/2000 (actualizat dec. 2022)

Disponibil comanda

25,00 lei
OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă  Actualizari: Legea nr. 331/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 210/2020 pentru modificarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă ● Monitorul Oficial nr. 1162 din 05 decembrie 2022 / (modifică art. 73)
Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – OG 99/2000 (actualizat dec. 2022)
Quick View

Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – OG 99/2000 (actualizat dec. 2022)

Disponibil comanda

25,00 lei
OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă  Actualizari: Legea nr. 331/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 210/2020 pentru modificarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă ● Monitorul Oficial nr. 1162 din 05 decembrie 2022 / (modifică art. 73)

Disponibil comanda

Insolventa – Proceduri de prevenire şi de insolvenţă (Legea nr. 85/2014) + legislaţia conexă
Quick View

Insolventa – Proceduri de prevenire şi de insolvenţă (Legea nr. 85/2014) + legislaţia conexă

Disponibil comanda

45,00 lei
Include:
  • Legea insolvenţei (Legea 85/2014), act. 2022
  • Cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei
  • Agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către ANAF, act. februarie 2023
  • Organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
Insolventa – Proceduri de prevenire şi de insolvenţă (Legea nr. 85/2014) + legislaţia conexă
Quick View

Insolventa – Proceduri de prevenire şi de insolvenţă (Legea nr. 85/2014) + legislaţia conexă

Disponibil comanda

45,00 lei
Include:
  • Legea insolvenţei (Legea 85/2014), act. 2022
  • Cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei
  • Agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către ANAF, act. februarie 2023
  • Organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

Disponibil comanda

legea societatilor nr. 31/1990 (legislaţie conexă + Jurisprudenţă). Actualizat: nov. 2023
Quick View

legea societatilor nr. 31/1990 (legislaţie conexă + Jurisprudenţă). Actualizat: nov. 2023

Disponibil comanda

35,00 lei
Rectificare din 24 august 2023 Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 20 iulie 2023 (modifică art. 113, 134, 235, titlul VI şi art. 260) Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● M. Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022 / în vigoare de la 26 noiembrie 2022 Legea nr. 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative ● Monitorul Oficial nr. 709 din 14 iulie 2022 / modifică art. 73 OUG 62/2020 - Reuniunile organelor statutare (în contextul Sars-CoV-2) LEGEA SOCIETĂŢILOR nr. 31/1990, actualizat iulie 2022 Reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (Legea nr. 314/2001) Unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (Legea nr. 173/2020) Examinarea investiţiilor străine directe în Uniune (O.U.G. nr. 46/2022) Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), actualizat 2023 Eficientizarea activităţii operatorilor economici cu capital de stat (OUG nr. 20/2014), actualizat 2023 Decizii ale C.C. a României Decizii ale Î.C.C.J. a României Decizii ale C.J.U.E.
legea societatilor nr. 31/1990 (legislaţie conexă + Jurisprudenţă). Actualizat: nov. 2023
Quick View

legea societatilor nr. 31/1990 (legislaţie conexă + Jurisprudenţă). Actualizat: nov. 2023

Disponibil comanda

35,00 lei
Rectificare din 24 august 2023 Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 20 iulie 2023 (modifică art. 113, 134, 235, titlul VI şi art. 260) Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● M. Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022 / în vigoare de la 26 noiembrie 2022 Legea nr. 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative ● Monitorul Oficial nr. 709 din 14 iulie 2022 / modifică art. 73 OUG 62/2020 - Reuniunile organelor statutare (în contextul Sars-CoV-2) LEGEA SOCIETĂŢILOR nr. 31/1990, actualizat iulie 2022 Reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (Legea nr. 314/2001) Unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (Legea nr. 173/2020) Examinarea investiţiilor străine directe în Uniune (O.U.G. nr. 46/2022) Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), actualizat 2023 Eficientizarea activităţii operatorilor economici cu capital de stat (OUG nr. 20/2014), actualizat 2023 Decizii ale C.C. a României Decizii ale Î.C.C.J. a României Decizii ale C.J.U.E.
×
×

Cart