Se încarcă... Vă rugăm așteptați

Disponibil comanda

Disponibil comanda

Consumatorul vulnerabil de energie (+ legislaţie conexă)
Quick View

Consumatorul vulnerabil de energie (+ legislaţie conexă)

Disponibil comanda

45,00 lei
Consumatorul vulnerabil de energie (+ legislaţie conexă)  Include: ● Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (În vigoare de la   01 noiembrie 2021) ● Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (modificări în vigoare de la   01 octombrie 2022) ● Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică ● Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor ● Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 ● Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 ● Acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării (OG nr. 27/1996) ● Legea nr. 219/2015 privind economia socială ● Legea asistenței sociale nr. 292/2011 ● HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
Consumatorul vulnerabil de energie (+ legislaţie conexă)
Quick View

Consumatorul vulnerabil de energie (+ legislaţie conexă)

Disponibil comanda

45,00 lei
Consumatorul vulnerabil de energie (+ legislaţie conexă)  Include: ● Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (În vigoare de la   01 noiembrie 2021) ● Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (modificări în vigoare de la   01 octombrie 2022) ● Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică ● Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor ● Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 ● Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 ● Acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării (OG nr. 27/1996) ● Legea nr. 219/2015 privind economia socială ● Legea asistenței sociale nr. 292/2011 ● HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

Disponibil comanda

Protecţia socială în contextul SARS-CoV-2 (actualizat, ianuarie 2022)
Quick View

Protecţia socială în contextul SARS-CoV-2 (actualizat, ianuarie 2022)

Disponibil comanda

30,00 lei
Conține umrătoarele: Măsuri de protecţia socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Reducerea timpului de muncă a salariaţilor (Programul Kurzarbeit) 
 • OUG nr. 132/2020
 • Ordinul MMPS nr. 596/2021 - art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din O.U.G. nr. 132/2020
 • Ordinul MMPS nr. 595/2021 – art. 3 din OUG 132/2020 (abroga Ordinul MMPS nr. 1340/2020)
 • Ordinul MMPS nr. 1340/2020
 • Ordinul MMPS nr. 1341/2020
 • H.G. nr. 719/2020
 • Ordinul MMPS nr. 1392/2020
 • Ordinul MMPS nr. 1393/2020
Măsuri active de sprijin destinate salariaţilor/angajatorilor (OUG 92/29 mai 2020 + Ordin 457/2020)
Protecţia socială în contextul SARS-CoV-2 (actualizat, ianuarie 2022)
Quick View

Protecţia socială în contextul SARS-CoV-2 (actualizat, ianuarie 2022)

Disponibil comanda

30,00 lei
Conține umrătoarele: Măsuri de protecţia socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Reducerea timpului de muncă a salariaţilor (Programul Kurzarbeit) 
 • OUG nr. 132/2020
 • Ordinul MMPS nr. 596/2021 - art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din O.U.G. nr. 132/2020
 • Ordinul MMPS nr. 595/2021 – art. 3 din OUG 132/2020 (abroga Ordinul MMPS nr. 1340/2020)
 • Ordinul MMPS nr. 1340/2020
 • Ordinul MMPS nr. 1341/2020
 • H.G. nr. 719/2020
 • Ordinul MMPS nr. 1392/2020
 • Ordinul MMPS nr. 1393/2020
Măsuri active de sprijin destinate salariaţilor/angajatorilor (OUG 92/29 mai 2020 + Ordin 457/2020)

Disponibil comanda

AGRO (Cooperaţie)
Quick View

AGRO (Cooperaţie)

Disponibil comanda

20,00 lei

Contine urmatoarele:

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Ordinul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 873/2016 (referinţă – art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2005).
 • Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (actualizat 2020)
 • H.G. nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • Ordinul M.A.D.R. nr. 369/2019 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora
AGRO (Cooperaţie)
Quick View

AGRO (Cooperaţie)

Disponibil comanda

20,00 lei

Contine urmatoarele:

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Ordinul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 873/2016 (referinţă – art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2005).
 • Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (actualizat 2020)
 • H.G. nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • Ordinul M.A.D.R. nr. 369/2019 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora

Disponibil comanda

Telemunca
Quick View

Telemunca

Disponibil comanda

10,00 lei
Ultimele actualizari: Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 22 iulie 2021
Telemunca
Quick View

Telemunca

Disponibil comanda

10,00 lei
Ultimele actualizari: Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 22 iulie 2021
×
×

Cart