Se încarcă... Vă rugăm așteptați

Disponibil comanda

Disponibil comanda

Legea nr. 70/2015 – Încasări şi plăţi în numerar (+ sisteme moderne de plata) / (25 dec. 2023)
Quick View

Legea nr. 70/2015 – Încasări şi plăţi în numerar (+ sisteme moderne de plata) / (25 dec. 2023)

Disponibil comanda

30,00 lei
Contine urmatoarele: Întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar
 • Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 27 octombrie 2023 CAPITOLUL IV Măsuri pentru asigurarea conformării fiscale / SECŢIUNEA a 3-a Modificarea şi completarea unor acte normative / Art. LXIV. - In vigoare din 11 noiembrie 2023
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare + Norme
 • Sisteme moderne de plata (O.U.G. nr. 193/2002 +...+ Legea 370/20.12.2022) + Norme
 • Jurisprudenta
Legea nr. 70/2015 – Încasări şi plăţi în numerar (+ sisteme moderne de plata) / (25 dec. 2023)
Quick View

Legea nr. 70/2015 – Încasări şi plăţi în numerar (+ sisteme moderne de plata) / (25 dec. 2023)

Disponibil comanda

30,00 lei
Contine urmatoarele: Întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar
 • Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 27 octombrie 2023 CAPITOLUL IV Măsuri pentru asigurarea conformării fiscale / SECŢIUNEA a 3-a Modificarea şi completarea unor acte normative / Art. LXIV. - In vigoare din 11 noiembrie 2023
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare + Norme
 • Sisteme moderne de plata (O.U.G. nr. 193/2002 +...+ Legea 370/20.12.2022) + Norme
 • Jurisprudenta

Disponibil comanda

Legea prevenirii nr. 270/2017 (act. 6 oct. 2023)
Quick View

Legea prevenirii nr. 270/2017 (act. 6 oct. 2023)

Disponibil comanda

15,00 lei
Contine urmatoarele:
 • Legea prevenirii nr. 270/2017
 • Contraventii la legea prevenirii + Plan de remediere.
 • H.G. 937/06.10.2023 elimina din anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018, pct 43, 52, 59 si 59, referitoare la codul fiscal, codul de procedura fiscala, AMEF (OUG 28/1999) si OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (POS).
Legea prevenirii nr. 270/2017 (act. 6 oct. 2023)
Quick View

Legea prevenirii nr. 270/2017 (act. 6 oct. 2023)

Disponibil comanda

15,00 lei
Contine urmatoarele:
 • Legea prevenirii nr. 270/2017
 • Contraventii la legea prevenirii + Plan de remediere.
 • H.G. 937/06.10.2023 elimina din anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018, pct 43, 52, 59 si 59, referitoare la codul fiscal, codul de procedura fiscala, AMEF (OUG 28/1999) si OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (POS).

Disponibil comanda

Legea registrului comertului nr. 265/2022
Quick View

Legea registrului comertului nr. 265/2022

Disponibil comanda

35,00 lei
 • Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● M. Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022 / în vigoare de la 26 noiembrie 2022
 • Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 20 iulie 2023
 • O.U.G. nr. 195/2020 - măsuri în domeniul registrului comerţului (în în contextul SARS-CoV-2)
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • Norme metodologice - ținerea registrelor comerțului, efectuarea înregistrărilor și eliberarea informațiilor (Ordinul M.J. 2594/2008 + 6974/2020)
 • Ordinul M.J. nr. 2509/5672/C/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare fiscală" şi a instrucţiunilor de completare a formularului "Cerere de înregistrare fiscală"
 • Ordinul M.J. nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranţă şi a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică şi electronică, a modelului declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID
 • Registrul beneficiarilor reali (Ordinul M.J. nr. 7323/C/2020) – înregistrare online / consultare
 • Registrul beneficiarilor reali (Ordinul M.J. nr. 7324/C/2020) – înscriere/radiere a mențiunilor
 • Modelul cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării (Ordinul nr. 1355/2009)
 • Simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice (Legea nr. 359/2004 + O.U.G. nr. 195/2020)
Legea registrului comertului nr. 265/2022
Quick View

Legea registrului comertului nr. 265/2022

Disponibil comanda

35,00 lei
 • Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● M. Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022 / în vigoare de la 26 noiembrie 2022
 • Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ● Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 20 iulie 2023
 • O.U.G. nr. 195/2020 - măsuri în domeniul registrului comerţului (în în contextul SARS-CoV-2)
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • Norme metodologice - ținerea registrelor comerțului, efectuarea înregistrărilor și eliberarea informațiilor (Ordinul M.J. 2594/2008 + 6974/2020)
 • Ordinul M.J. nr. 2509/5672/C/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare fiscală" şi a instrucţiunilor de completare a formularului "Cerere de înregistrare fiscală"
 • Ordinul M.J. nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranţă şi a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică şi electronică, a modelului declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID
 • Registrul beneficiarilor reali (Ordinul M.J. nr. 7323/C/2020) – înregistrare online / consultare
 • Registrul beneficiarilor reali (Ordinul M.J. nr. 7324/C/2020) – înscriere/radiere a mențiunilor
 • Modelul cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării (Ordinul nr. 1355/2009)
 • Simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice (Legea nr. 359/2004 + O.U.G. nr. 195/2020)

Disponibil comanda

Multinationale, Rambursarea TVA si Abuzul de drept
Quick View

Multinationale, Rambursarea TVA si Abuzul de drept

Disponibil comanda

67,00 lei

Abuzul de drept, asa cum este definit in codul nostru fiscal - ultima teza  a art. 11 alin. (12) - preia, de fapt, un paragraf din Cauza Halifax (v. pag. 326 din “Multinationale…”). La pag. 328-330 din “Multinationale…” este prezentat un alt caz (asemanator) din Portugalia, de data recenta, prin care  se combate un astfel de comportament.

De fapt, intregul capitol “Abuzul de drept si tranzactiile artificiale in U.E.” din cartea amintita mai sus, constituie un indrumar pentru cei interesati sa demonstreze, sa documenteze sau sa combata abuzul de drept, fiind prezentate punctele de vedere ale partilor, punându-se accentul pe descrierea legaturilor personale si comerciale, pe detalierea elementelor obiective si subiective, pe analiza “unicului scop”, pe surprinderea altor legaturi de natura juridica, economica, functionala, geografica sau indicii care pot dovedi existenta unor intelegeri, coordonari deliberate, intentionate intre persoanele implicate, in scopul savârsirii abuzului de drept. Textul in sine, poate fi preluat si invocat ca atare, fiind mentionate cauza (CJUE) dar si paragraful din cadrul acesteia (in traducerea autorului). Practica abuziva, motivele comerciale valabile, tranzactiile artificiale sunt alte subiecte tratate aici.

Multinationale, Rambursarea TVA si Abuzul de drept
Quick View

Multinationale, Rambursarea TVA si Abuzul de drept

Disponibil comanda

67,00 lei

Abuzul de drept, asa cum este definit in codul nostru fiscal - ultima teza  a art. 11 alin. (12) - preia, de fapt, un paragraf din Cauza Halifax (v. pag. 326 din “Multinationale…”). La pag. 328-330 din “Multinationale…” este prezentat un alt caz (asemanator) din Portugalia, de data recenta, prin care  se combate un astfel de comportament.

De fapt, intregul capitol “Abuzul de drept si tranzactiile artificiale in U.E.” din cartea amintita mai sus, constituie un indrumar pentru cei interesati sa demonstreze, sa documenteze sau sa combata abuzul de drept, fiind prezentate punctele de vedere ale partilor, punându-se accentul pe descrierea legaturilor personale si comerciale, pe detalierea elementelor obiective si subiective, pe analiza “unicului scop”, pe surprinderea altor legaturi de natura juridica, economica, functionala, geografica sau indicii care pot dovedi existenta unor intelegeri, coordonari deliberate, intentionate intre persoanele implicate, in scopul savârsirii abuzului de drept. Textul in sine, poate fi preluat si invocat ca atare, fiind mentionate cauza (CJUE) dar si paragraful din cadrul acesteia (in traducerea autorului). Practica abuziva, motivele comerciale valabile, tranzactiile artificiale sunt alte subiecte tratate aici.

Disponibil comanda

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (+ Jurisprudenta)
Quick View

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (+ Jurisprudenta)

Disponibil comanda

25,00 lei
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (+ Jurisprudenta)
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (+ Jurisprudenta)
Quick View

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (+ Jurisprudenta)

Disponibil comanda

25,00 lei
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (+ Jurisprudenta)
×
×

Cart